Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 36,8 27,4 9,4 67 49 18 67 68
Høyre 26,3 25,0 1,3 48 45 3 48 48
Frp 12,8 15,2 -2,4 23 27 -4 23 23
SV 2,7 6,0 -3,3 1 11 -10 1 1
Sp 5,1 10,3 -5,2 9 19 -10 9 9
KrF 5,1 4,2 0,9 9 8 1 9 9
Venstre 5,2 4,4 0,8 10 8 2 10 9
MDG 3,7 3,2 0,5 2 1 1 2 2
Rødt 1,1 2,4 -1,3 0 1 -1 0 0
Andre 1,2 1,8 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 4 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 6 2 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,560973 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,545196 Mandat tildelt
3 Sp Møre og Romsdal 0,512401 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,483537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Nord-Trøndelag 0,482899 Mandat tildelt
6 Sp Sør-Trøndelag 0,474911 Mandat tildelt
7 Sp Akershus 0,474406 Mandat tildelt
8 Ap Vest-Agder 0,471497 Mandat tildelt
9 KrF Oslo 0,467479 Mandat tildelt
10 Ap Oslo 0,457555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,454525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Akershus 0,452378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Sogn og Fjordane 0,440208 Mandat tildelt
14 Frp Aust-Agder 0,436828 Mandat tildelt
15 Ap Rogaland 0,435810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Akershus 0,435536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Sør-Trøndelag 0,435010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Rogaland 0,431363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Buskerud 0,426127 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Hordaland 0,418799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Østfold 0,411839 Mandat tildelt
22 V Akershus 0,411471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Hedmark 0,409818 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,405882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Oppland 0,404287 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Akershus 0,400624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Møre og Romsdal 0,396878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Østfold 0,393682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Buskerud 0,388956 Mandat tildelt
30 Frp Nord-Trøndelag 0,387360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Østfold 0,383120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Hordaland 0,381404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Vestfold 0,379918 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Troms 0,370100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nordland 0,369718 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Hordaland 0,368249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Oslo 0,360940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Sør-Trøndelag 0,360769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Aust-Agder 0,357586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Rogaland 0,356901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Oppland 0,351650 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Telemark 0,351392 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Buskerud 0,349584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Finnmark 0,343962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Østfold 0,342793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Nordland 0,339013 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Buskerud 0,337962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Hordaland 0,336122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Møre og Romsdal 0,329552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Møre og Romsdal 0,327873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Troms 0,323114 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Buskerud 0,322606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Vestfold 0,322231 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Hedmark 0,321388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Telemark 0,317807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Nordland 0,311192 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Telemark 0,306717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Telemark 0,302735 Mandat tildelt
59 Frp Møre og Romsdal 0,300386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Sør-Trøndelag 0,299314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,295403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Finnmark 0,294225 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Vest-Agder 0,292824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Oslo 0,289470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Østfold 0,285601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Vestfold 0,284518 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Sør-Trøndelag 0,280176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Vestfold 0,274127 Mandat tildelt
69 H Aust-Agder 0,269390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Vestfold 0,268895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Rogaland 0,265469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Nord-Trøndelag 0,262833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Hordaland 0,259547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Troms 0,256012 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Vest-Agder 0,255807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Buskerud 0,254586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Sogn og Fjordane 0,250306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Nordland 0,247097 Mandat tildelt
79 Sp Nordland 0,245716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vest-Agder 0,240388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Nordland 0,236210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Telemark 0,232122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Østfold 0,229524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Hedmark 0,219180 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Troms 0,215768 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Vest-Agder 0,215343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Oppland 0,209456 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Nord-Trøndelag 0,206585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Oppland 0,206304 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Ap Aust-Agder 0,205289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Finnmark 0,201907 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Finnmark 0,201564 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Finnmark 0,201085 Mandat tildelt
94 KrF Møre og Romsdal 0,198889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Ap Sogn og Fjordane 0,198139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Hedmark 0,197563 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Sogn og Fjordane 0,195616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Oslo 0,188482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Vestfold 0,186010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Oppland 0,182654 Mandat tildelt
101 V Troms 0,174701 Mandat tildelt
102 V Hedmark 0,166410 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Troms 0,160701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Vest-Agder 0,160121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Telemark 0,159136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Sogn og Fjordane 0,157455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Oppland 0,153346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,145481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Nord-Trøndelag 0,131143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Hedmark 0,131119 Mandat tildelt