Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 36,3 26,3 10,0 68 48 20 71 70
Høyre 23,8 20,4 3,4 41 36 5 40 41
Frp 12,5 11,6 0,9 22 21 1 21 21
SV 4,3 7,6 -3,3 7 13 -6 7 7
Sp 7,0 13,5 -6,5 12 28 -16 13 12
KrF 5,1 3,8 1,3 9 3 6 8 9
Venstre 4,6 4,6 0,0 8 8 0 8 8
MDG 2,9 3,9 -1,1 1 3 -2 1 1
Rødt 2,0 4,7 -2,7 1 8 -7 0 0
Andre 1,6 3,6 -2,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 2 1 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 6 1 2 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1+1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,652993 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,543034 Mandat tildelt
3 Sp Troms 0,496387 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,496287 Mandat tildelt
5 H Nord-Trøndelag 0,494970 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,490417 Mandat tildelt
7 KrF Rogaland 0,464757 Mandat tildelt
8 SV Sør-Trøndelag 0,462116 Mandat tildelt
9 KrF Oslo 0,461228 Mandat tildelt
10 Frp Oppland 0,460719 Mandat tildelt
11 V Rogaland 0,458948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Sogn og Fjordane 0,443124 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,442956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Telemark 0,428284 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Aust-Agder 0,427432 Mandat tildelt
16 H Vest-Agder 0,413893 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Akershus 0,412951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Oslo 0,408568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hordaland 0,407454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Akershus 0,405167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,403959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,401752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Sør-Trøndelag 0,394303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Hordaland 0,389802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Oslo 0,383259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Finnmark 0,381910 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Rogaland 0,374681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Østfold 0,363377 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Buskerud 0,360475 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Østfold 0,356080 Mandat tildelt
31 H Vestfold 0,351075 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nordland 0,348839 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Aust-Agder 0,348690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Østfold 0,348678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Sør-Trøndelag 0,346331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nord-Trøndelag 0,344715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Rogaland 0,334478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Møre og Romsdal 0,331987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Hordaland 0,322896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Nordland 0,322615 Mandat tildelt
41 H Finnmark 0,319216 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Oslo 0,311156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Vestfold 0,309155 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Vest-Agder 0,307994 Mandat tildelt
45 Frp Buskerud 0,306887 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Telemark 0,305249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Troms 0,304336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Sogn og Fjordane 0,299700 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Telemark 0,297131 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Nordland 0,294087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Hedmark 0,291668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Nordland 0,285818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Oslo 0,283805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Vestfold 0,279206 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Sør-Trøndelag 0,277804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Akershus 0,274560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Østfold 0,273558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Vest-Agder 0,268526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vestfold 0,266994 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Møre og Romsdal 0,265756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Troms 0,262287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Sør-Trøndelag 0,261052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hordaland 0,256877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Buskerud 0,255693 Mandat tildelt
65 Frp Troms 0,251124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Vestfold 0,249948 Mandat tildelt
67 SV Hordaland 0,249381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Møre og Romsdal 0,247908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Hedmark 0,247318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Oppland 0,243105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Østfold 0,236596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Aust-Agder 0,236014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Sør-Trøndelag 0,235592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Vest-Agder 0,235446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Rogaland 0,234655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Hedmark 0,231701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Akershus 0,230099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Telemark 0,227290 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Oppland 0,225064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Buskerud 0,221933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Buskerud 0,216160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Møre og Romsdal 0,212077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Aust-Agder 0,211073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Vestfold 0,210505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Nordland 0,209196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Møre og Romsdal 0,206590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Nordland 0,199899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Nord-Trøndelag 0,199836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Østfold 0,195714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Buskerud 0,195643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Vest-Agder 0,182980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Telemark 0,172273 Mandat tildelt
93 H Sogn og Fjordane 0,160433 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Oppland 0,157053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Finnmark 0,155110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Sogn og Fjordane 0,153668 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Vest-Agder 0,150217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Troms 0,148042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Finnmark 0,139445 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Hedmark 0,138208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Hedmark 0,130130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Nord-Trøndelag 0,128857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Troms 0,124366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Oppland 0,120564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nord-Trøndelag 0,119880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,114075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Oppland 0,103688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,103557 Mandat tildelt
109 SV Sogn og Fjordane 0,099932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Aust-Agder 0,097699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Aust-Agder 0,093415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,088551 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,081573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,058077 Mandat tildelt