Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 36,2 27,4 8,8 65 49 16 66 65
Høyre 25,2 25,0 0,2 46 45 1 46 45
Frp 15,3 15,2 0,1 28 27 1 28 30
SV 3,6 6,0 -2,4 1 11 -10 1 2
Sp 5,3 10,3 -5,0 10 19 -9 10 9
KrF 4,8 4,2 0,6 9 8 1 9 9
Venstre 4,4 4,4 0,0 8 8 0 8 8
MDG 3,2 3,2 0,0 2 1 1 1 1
Rødt 1,0 2,4 -1,4 0 1 -1 0 0
Andre 1,0 1,8 -0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 3 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 8 5 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 3 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,582976 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,554642 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,544147 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,502485 Mandat tildelt
5 Sp Nord-Trøndelag 0,501824 Mandat tildelt
6 Sp Sør-Trøndelag 0,493526 Mandat tildelt
7 KrF Møre og Romsdal 0,491362 Mandat tildelt
8 KrF Akershus 0,478963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Møre og Romsdal 0,465927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Oslo 0,464414 Mandat tildelt
11 Ap Vest-Agder 0,463804 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Nord-Trøndelag 0,463006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Rogaland 0,461327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,459709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,431849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,419206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,417967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Akershus 0,417722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,417000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Rogaland 0,416425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Hordaland 0,411972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Hedmark 0,403138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Nordland 0,393578 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Akershus 0,391694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Akershus 0,389856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Østfold 0,387613 Mandat tildelt
27 Sp Buskerud 0,387495 Mandat tildelt
28 Sp Troms 0,384649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Østfold 0,383117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Buskerud 0,378660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Østfold 0,376874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Buskerud 0,374008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Rogaland 0,368296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Sør-Trøndelag 0,368077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Oslo 0,365228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,364027 Mandat tildelt
37 Sp Østfold 0,356224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Sør-Trøndelag 0,354886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Sør-Trøndelag 0,353094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Rogaland 0,350760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Vestfold 0,340089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Finnmark 0,338348 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Telemark 0,336699 Mandat tildelt
44 Ap Aust-Agder 0,336575 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Aust-Agder 0,336560 Mandat tildelt
46 H Møre og Romsdal 0,332741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Oppland 0,331415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Telemark 0,330247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Hordaland 0,325644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Sogn og Fjordane 0,324857 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Nordland 0,324835 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Oslo 0,322373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Troms 0,317843 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Vestfold 0,316975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Hordaland 0,316346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Møre og Romsdal 0,314174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,307942 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Troms 0,306010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Finnmark 0,305739 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Telemark 0,301710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sogn og Fjordane 0,299170 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Vest-Agder 0,287339 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Telemark 0,284927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Østfold 0,282343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Møre og Romsdal 0,282214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Sør-Trøndelag 0,281739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Oppland 0,280783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Vest-Agder 0,280571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Telemark 0,277442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Sør-Trøndelag 0,268457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Nordland 0,265156 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Buskerud 0,258819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Nord-Trøndelag 0,258549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Aust-Agder 0,258120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Nordland 0,255361 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Vestfold 0,253073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Buskerud 0,244094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Møre og Romsdal 0,244014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Finnmark 0,241349 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Vest-Agder 0,240751 Mandat tildelt
81 Frp Hedmark 0,236150 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Hedmark 0,227788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nordland 0,222304 Mandat tildelt
85 V Hordaland 0,219627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Buskerud 0,209689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Nordland 0,209109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Oslo 0,206769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Troms 0,206742 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Oppland 0,205499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Nord-Trøndelag 0,197948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Østfold 0,194205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Vestfold 0,193299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Finnmark 0,193134 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Sogn og Fjordane 0,187440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Vest-Agder 0,182210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Aust-Agder 0,174046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Finnmark 0,170141 Mandat tildelt
99 Sp Vest-Agder 0,166411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Sogn og Fjordane 0,152482 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Troms 0,151257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Sogn og Fjordane 0,148233 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Troms 0,147798 Mandat tildelt
104 V Hedmark 0,140796 Mandat tildelt
105 V Telemark 0,134669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Oppland 0,128802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Sp Aust-Agder 0,128103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Nord-Trøndelag 0,123441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Hedmark 0,123387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Sogn og Fjordane 0,123077 Mandat tildelt