Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 36,1 26,3 9,9 67 48 19 68 68
Høyre 23,1 20,4 2,7 41 36 5 40 40
Frp 14,0 11,6 2,4 25 21 4 24 25
SV 4,3 7,6 -3,3 8 13 -5 8 8
Sp 7,1 13,5 -6,4 12 28 -16 13 12
KrF 4,8 3,8 1,0 8 3 5 8 8
Venstre 4,0 4,6 -0,6 7 8 -1 7 7
MDG 2,8 3,9 -1,1 1 3 -2 1 1
Rødt 1,9 4,7 -2,8 0 8 -8 0 0
Andre 1,7 3,6 -1,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 7 6 2 1 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 6 1+1 2 0 0 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1+1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,568075 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,516516 Mandat tildelt
3 Sp Troms 0,501888 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,480618 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,474496 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,468883 Mandat tildelt
7 SV Sør-Trøndelag 0,463327 Mandat tildelt
8 Frp Oslo 0,458058 Mandat tildelt
9 Frp Hordaland 0,456803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Akershus 0,454242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Sogn og Fjordane 0,448053 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Rogaland 0,444335 Mandat tildelt
13 KrF Oslo 0,440955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Telemark 0,433031 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,430116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Østfold 0,407373 Mandat tildelt
17 H Vest-Agder 0,401894 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Rogaland 0,399288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Rogaland 0,392252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Nordland 0,391076 Mandat tildelt
21 H Oslo 0,390108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Nord-Trøndelag 0,386467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Finnmark 0,386117 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Hordaland 0,378501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Rogaland 0,375686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Rogaland 0,374990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Møre og Romsdal 0,372192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Akershus 0,359237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Buskerud 0,350024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Buskerud 0,344055 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Sør-Trøndelag 0,343024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Vestfold 0,340899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Østfold 0,340465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Østfold 0,338578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Sør-Trøndelag 0,336299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Sogn og Fjordane 0,335991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Oslo 0,333412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Aust-Agder 0,333379 Mandat tildelt
39 SV Nordland 0,323450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Oslo 0,314610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Vestfold 0,312564 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sør-Trøndelag 0,311447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Finnmark 0,309981 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Hordaland 0,308711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Troms 0,305091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Vestfold 0,299330 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Nordland 0,297345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Telemark 0,296392 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Hedmark 0,294899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Vest-Agder 0,294458 Mandat tildelt
51 SV Oslo 0,284536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Telemark 0,284078 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Troms 0,281541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Akershus 0,277607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Nordland 0,277534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Østfold 0,274300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Vest-Agder 0,271522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Vestfold 0,266951 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vest-Agder 0,263945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Hordaland 0,259727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Møre og Romsdal 0,258049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Telemark 0,254807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Troms 0,254683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Hordaland 0,250023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Sør-Trøndelag 0,249595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Møre og Romsdal 0,248521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Hedmark 0,240144 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Sør-Trøndelag 0,238200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Rogaland 0,237250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Oppland 0,236061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Hedmark 0,232327 Mandat tildelt
72 SV Akershus 0,230699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Aust-Agder 0,229179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Oppland 0,227547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Buskerud 0,222520 Mandat tildelt
76 V Buskerud 0,222423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vestfold 0,217453 Mandat tildelt
78 Sp Møre og Romsdal 0,214420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Aust-Agder 0,213397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Vestfold 0,211066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Buskerud 0,206668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Østfold 0,205861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Hedmark 0,202934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Nord-Trøndelag 0,202045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Nordland 0,200018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Østfold 0,197888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Buskerud 0,197812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Møre og Romsdal 0,179705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Finnmark 0,173922 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Nordland 0,173913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Telemark 0,172686 Mandat tildelt
92 Frp Aust-Agder 0,159733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Vest-Agder 0,159204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Oppland 0,157458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Sogn og Fjordane 0,155794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Vest-Agder 0,150597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Sogn og Fjordane 0,146902 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Troms 0,141517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Finnmark 0,139753 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Nord-Trøndelag 0,129222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Hedmark 0,124397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Hedmark 0,120228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Nord-Trøndelag 0,114609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Troms 0,108187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Oppland 0,104854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,100174 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Telemark 0,099267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Oppland 0,099127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,093689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Sogn og Fjordane 0,090074 Mandat tildelt
111 V Aust-Agder 0,084985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,084652 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,070926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,050484 Mandat tildelt