Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 36,1 27,4 8,7 67 49 18 68 67
Høyre 31,5 25,0 6,5 56 45 11 54 55
Frp 9,8 15,2 -5,4 16 27 -11 16 16
SV 4,0 6,0 -2,0 6 11 -5 6 6
Sp 4,7 10,3 -5,6 7 19 -12 7 7
KrF 4,3 4,2 0,1 7 8 -1 7 7
Venstre 6,0 4,4 1,6 9 8 1 10 10
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 2,6 2,4 0,2 1 1 0 1 1
Andre 1,0 1,8 -0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 7 2 0+1 0 0 2 0 0 0
Oslo 7 7 1 1 0 0 2+1 0 1 0
Hedmark 4 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0 0+1 1 1 0 0 0
Hordaland 5 6 1 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,633686 Mandat tildelt
2 Frp Vest-Agder 0,552177 Mandat tildelt
3 Frp Telemark 0,533154 Mandat tildelt
4 Sp Hordaland 0,516968 Mandat tildelt
5 V Sør-Trøndelag 0,501942 Mandat tildelt
6 Sp Akershus 0,491835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Hordaland 0,486693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Oppland 0,482535 Mandat tildelt
9 Frp Finnmark 0,463749 Mandat tildelt
10 SV Sør-Trøndelag 0,460703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Hedmark 0,453787 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Rogaland 0,445589 Mandat tildelt
13 Sp Nord-Trøndelag 0,445051 Mandat tildelt
14 KrF Møre og Romsdal 0,440158 Mandat tildelt
15 V Oslo 0,439602 Mandat tildelt
16 Sp Sør-Trøndelag 0,437633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Akershus 0,429080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Oslo 0,416022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Møre og Romsdal 0,413199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Sogn og Fjordane 0,405685 Mandat tildelt
21 Frp Oppland 0,394885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Oslo 0,390299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Oslo 0,389902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Rogaland 0,373041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Nordland 0,372125 Mandat tildelt
26 V Buskerud 0,352952 Mandat tildelt
27 Frp Akershus 0,349598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Østfold 0,347270 Mandat tildelt
29 Sp Buskerud 0,343640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Troms 0,341111 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Rogaland 0,340340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Troms 0,336060 Mandat tildelt
33 Frp Møre og Romsdal 0,335402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Aust-Agder 0,334429 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Møre og Romsdal 0,332703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Rogaland 0,330265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Akershus 0,320470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Vestfold 0,316320 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Østfold 0,315931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Aust-Agder 0,301501 Mandat tildelt
41 Frp Østfold 0,301405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Hordaland 0,299484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nord-Trøndelag 0,296565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Telemark 0,292876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Nordland 0,285144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Hordaland 0,283392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nordland 0,283073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Finnmark 0,271094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Østfold 0,264843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Buskerud 0,260578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Telemark 0,255247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Sør-Trøndelag 0,252382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Vest-Agder 0,248477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Finnmark 0,234701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Hordaland 0,233157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Buskerud 0,232901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Østfold 0,232508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Finnmark 0,232029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Hedmark 0,228103 Mandat tildelt
60 KrF Vestfold 0,226702 Mandat tildelt