Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 36,0 27,4 8,6 65 49 16 66 65
Høyre 25,6 25,0 0,6 47 45 2 47 46
Frp 14,5 15,2 -0,7 27 27 0 27 28
SV 3,7 6,0 -2,3 2 11 -9 1 2
Sp 5,1 10,3 -5,2 9 19 -10 9 9
KrF 4,9 4,2 0,7 9 8 1 9 9
Venstre 4,6 4,4 0,2 8 8 0 8 8
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 2,0 2,4 -0,4 1 1 0 1 1
Andre 0,9 1,8 -0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 7 3 0 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,560973 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,533706 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,523641 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,501602 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,488950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Rogaland 0,483537 Mandat tildelt
7 Sp Nord-Trøndelag 0,482899 Mandat tildelt
8 V Rogaland 0,482294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Sør-Trøndelag 0,474911 Mandat tildelt
10 KrF Oslo 0,474093 Mandat tildelt
11 Ap Oslo 0,472475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Oslo 0,467007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Vest-Agder 0,461245 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Møre og Romsdal 0,448351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Sogn og Fjordane 0,440208 Mandat tildelt
16 KrF Rogaland 0,425088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,424599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,423617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Akershus 0,415415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Hordaland 0,409698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Akershus 0,409497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Hedmark 0,400914 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Østfold 0,395722 Mandat tildelt
24 Ap Nordland 0,391406 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Østfold 0,389195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,384810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Buskerud 0,384669 Mandat tildelt
28 H Akershus 0,380212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Østfold 0,374790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Buskerud 0,372861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Buskerud 0,371937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Troms 0,370100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Vestfold 0,369799 Mandat tildelt
34 Ap Sør-Trøndelag 0,352924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Rogaland 0,348821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Aust-Agder 0,343599 Mandat tildelt
37 Sp Østfold 0,342793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Telemark 0,342033 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Møre og Romsdal 0,338018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Oslo 0,337030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Finnmark 0,336477 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Aust-Agder 0,334707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Nordland 0,329983 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Oppland 0,329579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Hordaland 0,322944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Telemark 0,317807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Troms 0,316087 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Vestfold 0,315223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Hedmark 0,312833 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Telemark 0,300043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Finnmark 0,294225 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Telemark 0,290863 Mandat tildelt
53 KrF Sør-Trøndelag 0,287581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Oppland 0,285238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Vest-Agder 0,285028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Møre og Romsdal 0,280649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Sør-Trøndelag 0,272722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Buskerud 0,270609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Aust-Agder 0,262211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vestfold 0,258347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Nord-Trøndelag 0,257120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Møre og Romsdal 0,255064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Vest-Agder 0,245770 Mandat tildelt
64 Sp Nordland 0,245716 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Vestfold 0,242482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Hordaland 0,229607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Nordland 0,226920 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Hedmark 0,219180 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Nordland 0,218636 Mandat tildelt
70 KrF Buskerud 0,214047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Troms 0,210025 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Østfold 0,203059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Nord-Trøndelag 0,201076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Oslo 0,198953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Finnmark 0,196184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Sogn og Fjordane 0,193832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vest-Agder 0,190481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Sogn og Fjordane 0,190417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Vestfold 0,186010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Finnmark 0,177851 Mandat tildelt
81 Sp Vest-Agder 0,160121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Troms 0,154551 Mandat tildelt
83 KrF Troms 0,154387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Sogn og Fjordane 0,151275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Hedmark 0,147212 Mandat tildelt