Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 36,0 27,4 8,6 66 49 17 67 66
Høyre 24,6 25,0 -0,4 45 45 0 45 45
Frp 15,0 15,2 -0,2 27 27 0 27 28
SV 3,9 6,0 -2,1 2 11 -9 2 2
Sp 5,7 10,3 -4,6 10 19 -9 10 10
KrF 4,9 4,2 0,7 9 8 1 9 9
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0 8 8
MDG 3,5 3,2 0,3 2 1 1 1 1
Rødt 1,2 2,4 -1,2 0 1 -1 0 0
Andre 0,7 1,8 -1,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 3 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 8 5 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,626982 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,596514 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,585207 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,540381 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,501602 Mandat tildelt
6 Sp Møre og Romsdal 0,501126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Akershus 0,488950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Oslo 0,474093 Mandat tildelt
9 V Rogaland 0,471837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Vest-Agder 0,456491 Mandat tildelt
11 Frp Nord-Trøndelag 0,453926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Oslo 0,448765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Hordaland 0,446960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Rogaland 0,425088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,421566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,416889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Buskerud 0,416762 Mandat tildelt
18 Ap Akershus 0,415415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Troms 0,413693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Hordaland 0,409698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,408015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hordaland 0,407072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Hedmark 0,400914 Mandat tildelt
24 V Akershus 0,400596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Østfold 0,395722 Mandat tildelt
26 Ap Nordland 0,391406 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Østfold 0,383136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Akershus 0,382218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Sør-Trøndelag 0,376444 Mandat tildelt
30 Ap Østfold 0,374790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Østfold 0,373993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Buskerud 0,371937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Buskerud 0,369641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Sør-Trøndelag 0,366889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Rogaland 0,361077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Nord-Trøndelag 0,359968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Oslo 0,358064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Vestfold 0,355357 Mandat tildelt
39 Sp Telemark 0,355178 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Sør-Trøndelag 0,352924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Rogaland 0,348821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sør-Trøndelag 0,346179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Aust-Agder 0,343599 Mandat tildelt
44 Ap Finnmark 0,336477 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Aust-Agder 0,334707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Vestfold 0,333414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Oslo 0,329702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Oppland 0,329579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Finnmark 0,328767 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Telemark 0,328681 Mandat tildelt
51 H Møre og Romsdal 0,324815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Sogn og Fjordane 0,323054 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Hordaland 0,322944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,317096 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Troms 0,316087 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Vestfold 0,315223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Møre og Romsdal 0,308011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Hedmark 0,300614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Telemark 0,300043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Troms 0,300007 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sogn og Fjordane 0,293327 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Telemark 0,290863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Sør-Trøndelag 0,287581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Vest-Agder 0,281710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Møre og Romsdal 0,280649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Østfold 0,276801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Vest-Agder 0,276747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Nordland 0,274631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Oppland 0,274086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Telemark 0,272005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Buskerud 0,264691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Nordland 0,259961 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Vestfold 0,258347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Aust-Agder 0,251976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Møre og Romsdal 0,249539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Vest-Agder 0,245770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Hedmark 0,244968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Buskerud 0,239305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Vestfold 0,237208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Finnmark 0,236620 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Hedmark 0,231522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Nordland 0,226920 Mandat tildelt
83 V Hordaland 0,224617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Oslo 0,222348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Buskerud 0,214047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Vestfold 0,207878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Troms 0,201823 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Oppland 0,201475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Nord-Trøndelag 0,193221 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Finnmark 0,188508 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Vest-Agder 0,186321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Sogn og Fjordane 0,182965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Nord-Trøndelag 0,179908 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Vest-Agder 0,178991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Sør-Trøndelag 0,176918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Finnmark 0,174047 Mandat tildelt
99 Frp Aust-Agder 0,170634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Sogn og Fjordane 0,163990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Troms 0,154387 Mandat tildelt
102 KrF Sogn og Fjordane 0,151275 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Hedmark 0,144004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Aust-Agder 0,137783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,137715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Oppland 0,131705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Nord-Trøndelag 0,125991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Hedmark 0,125964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Sogn og Fjordane 0,125877 Mandat tildelt
111 KrF Oppland 0,122765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Aust-Agder 0,101149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Finnmark 0,097047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Nord-Trøndelag 0,092326 Mandat tildelt