Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,8 27,4 8,4 68 49 19 65 64
Høyre 29,1 25,0 4,1 49 45 4 49 48
Frp 10,7 15,2 -4,5 17 27 -10 18 21
SV 6,2 6,0 0,2 10 11 -1 11 10
Sp 4,3 10,3 -6,0 7 19 -12 7 7
KrF 6,2 4,2 2,0 10 8 2 10 10
Venstre 5,3 4,4 0,9 8 8 0 9 9
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 0,8 2,4 -1,6 0 1 -1 0 0
Andre 1,7 1,8 -0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 7 2 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 8 6 1 2 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 4 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 4 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Akershus 0,618679 Mandat tildelt
2 Frp Vest-Agder 0,602843 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,599862 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,555705 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,527490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Troms 0,520863 Mandat tildelt
7 KrF Østfold 0,500684 Mandat tildelt
8 Frp Hedmark 0,495442 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Hordaland 0,472962 Mandat tildelt
10 V Akershus 0,471806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Akershus 0,449963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Sør-Trøndelag 0,443376 Mandat tildelt
13 Sp Oppland 0,441475 Mandat tildelt
14 KrF Aust-Agder 0,434744 Mandat tildelt
15 Frp Oppland 0,431152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oslo 0,425700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Hordaland 0,408611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Rogaland 0,407693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Nord-Trøndelag 0,407151 Mandat tildelt
20 Sp Sør-Trøndelag 0,400405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Oslo 0,388321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Akershus 0,381707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Møre og Romsdal 0,378048 Mandat tildelt
24 Sp Sogn og Fjordane 0,371161 Mandat tildelt
25 KrF Telemark 0,368030 Mandat tildelt
26 Frp Møre og Romsdal 0,366187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Aust-Agder 0,365135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Sør-Trøndelag 0,363869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Finnmark 0,363823 Mandat tildelt
30 SV Oslo 0,362971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Hordaland 0,361373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Buskerud 0,360980 Mandat tildelt
33 Frp Rogaland 0,360592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Østfold 0,360403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Hedmark 0,353541 Mandat tildelt
36 Frp Østfold 0,329097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Akershus 0,327391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Vestfold 0,326911 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nord-Trøndelag 0,323803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Rogaland 0,322727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Hordaland 0,318831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Buskerud 0,314372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Troms 0,312068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Buskerud 0,311757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Vest-Agder 0,310980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nordland 0,309068 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Vestfold 0,305857 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Møre og Romsdal 0,293883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Østfold 0,289019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Nordland 0,287156 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Buskerud 0,284508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Møre og Romsdal 0,281785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Vestfold 0,279401 Mandat tildelt
54 KrF Buskerud 0,270838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Telemark 0,267945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Hordaland 0,264537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Telemark 0,255144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Nordland 0,251890 Mandat tildelt