Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,8 27,4 8,4 61 49 12 63 63
Høyre 26,7 25,0 1,7 46 45 1 45 45
Frp 14,5 15,2 -0,7 25 27 -2 26 26
SV 4,8 6,0 -1,2 8 11 -3 8 8
Sp 6,5 10,3 -3,8 11 19 -8 11 11
KrF 4,5 4,2 0,3 8 8 0 8 8
Venstre 5,0 4,4 0,6 9 8 1 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 0 0
Andre 0,7 1,8 -1,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6+1 6 3 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 1+1 0 0 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4+1 5 2 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Rogaland 0,616277 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,584286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 SV Sør-Trøndelag 0,552834 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,524229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Ap Hordaland 0,497957 Mandat tildelt
6 Ap Akershus 0,476663 Mandat tildelt
7 Sp Buskerud 0,475251 Mandat tildelt
8 Sp Troms 0,471725 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Oslo 0,469849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Oslo 0,468348 Mandat tildelt
11 KrF Møre og Romsdal 0,460640 Mandat tildelt
12 Ap Vest-Agder 0,458686 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,457555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Akershus 0,449055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Nordland 0,446561 Mandat tildelt
16 V Akershus 0,445102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,441821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Nord-Trøndelag 0,438828 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Østfold 0,436911 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Oslo 0,435379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Hordaland 0,432061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Rogaland 0,423972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Sør-Trøndelag 0,418277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Oslo 0,412140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Rogaland 0,408418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Østfold 0,405920 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Telemark 0,405040 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Troms 0,403261 Mandat tildelt
29 Ap Hedmark 0,398683 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Sør-Trøndelag 0,398217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Møre og Romsdal 0,390727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Rogaland 0,390402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Nordland 0,389225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Vestfold 0,385690 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Buskerud 0,385538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Finnmark 0,374926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Østfold 0,372712 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Buskerud 0,369873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Akershus 0,369477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Oslo 0,366335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Østfold 0,363388 Mandat tildelt
42 H Rogaland 0,362328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Nord-Trøndelag 0,357969 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Telemark 0,356743 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Møre og Romsdal 0,352546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Sør-Trøndelag 0,350962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Rogaland 0,349044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Oslo 0,346129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,344172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Sør-Trøndelag 0,334628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Finnmark 0,334606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Aust-Agder 0,332855 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Oppland 0,327749 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Hedmark 0,326280 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vestfold 0,322309 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Sogn og Fjordane 0,321268 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Aust-Agder 0,315534 Mandat tildelt
58 Ap Troms 0,314330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Vestfold 0,313478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Nordland 0,313171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Telemark 0,298377 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Møre og Romsdal 0,297751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Oppland 0,297496 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vest-Agder 0,297271 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Hordaland 0,296570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Buskerud 0,294096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Troms 0,289997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Buskerud 0,286573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sogn og Fjordane 0,283525 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Finnmark 0,281683 Mandat tildelt
71 SV Hordaland 0,279775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Buskerud 0,279462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Hedmark 0,279348 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Østfold 0,279020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Møre og Romsdal 0,277260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Hedmark 0,273703 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Aust-Agder 0,273481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Vest-Agder 0,272316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Østfold 0,267579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Telemark 0,267119 Mandat tildelt
81 KrF Sør-Trøndelag 0,264115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Vestfold 0,263578 Mandat tildelt
83 Frp Telemark 0,262938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Oslo 0,253557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Akershus 0,253474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Nordland 0,251298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Hordaland 0,249567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Hordaland 0,238315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Nordland 0,237630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Vestfold 0,237251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Vestfold 0,237079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Vestfold 0,236779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Finnmark 0,228739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Akershus 0,226735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Vest-Agder 0,225711 Mandat tildelt
96 Frp Hedmark 0,223808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Oppland 0,222458 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Østfold 0,220719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Troms 0,219051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Møre og Romsdal 0,218150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Nord-Trøndelag 0,209731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Nordland 0,208399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Vest-Agder 0,207072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Nord-Trøndelag 0,205157 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Finnmark 0,204614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Vest-Agder 0,204101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Sp Sør-Trøndelag 0,201754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 H Sogn og Fjordane 0,198593 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Telemark 0,197539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Buskerud 0,196569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Finnmark 0,193374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Sp Møre og Romsdal 0,190477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Sp Sogn og Fjordane 0,187005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Oppland 0,184700 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Vest-Agder 0,171066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 V Troms 0,167948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 Frp Aust-Agder 0,164938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 SV Nord-Trøndelag 0,160677 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 V Hedmark 0,159993 Mandat tildelt
120 Sp Aust-Agder 0,157095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 V Telemark 0,152993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 V Oppland 0,146359 Mandat tildelt
123 KrF Troms 0,141814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 V Sogn og Fjordane 0,139880 Mandat tildelt
125 KrF Sogn og Fjordane 0,138962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 KrF Hedmark 0,115708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 KrF Nord-Trøndelag 0,115688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 KrF Oppland 0,112765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 V Aust-Agder 0,112403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 SV Sogn og Fjordane 0,107046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 V Nord-Trøndelag 0,102578 Mandat tildelt