Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,6 26,3 9,4 70 48 22 69 69
Høyre 23,3 20,4 2,9 39 36 3 38 38
Frp 12,2 11,6 0,6 19 21 -2 20 20
SV 4,1 7,6 -3,5 7 13 -6 7 7
Sp 6,3 13,5 -7,2 10 28 -18 10 10
KrF 5,7 3,8 1,9 9 3 6 9 9
Venstre 5,2 4,6 0,6 8 8 0 8 8
MDG 4,8 3,9 0,8 7 3 4 8 8
Rødt 1,4 4,7 -3,3 0 8 -8 0 0
Andre 1,1 3,6 -2,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 2 0+1 1 0 1 1 0 0
Oslo 7 6 1 1 0 0+1 2 2 0 0
Hedmark 4 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 4 2 1 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 3 0 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,691398 Mandat tildelt
2 SV Akershus 0,660889 Mandat tildelt
3 Sp Rogaland 0,631550 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,554632 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,548116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Frp Hedmark 0,532402 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Buskerud 0,526602 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 MDG Sør-Trøndelag 0,520102 Mandat tildelt
9 V Rogaland 0,519663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Oslo 0,515440 Mandat tildelt
11 V Akershus 0,467539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,452835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Oppland 0,451698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Sør-Trøndelag 0,446421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Troms 0,445313 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Sør-Trøndelag 0,442415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Oslo 0,433927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Aust-Agder 0,419048 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Oslo 0,400575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Hordaland 0,399477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Østfold 0,397984 Mandat tildelt
22 Sp Sogn og Fjordane 0,397555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Akershus 0,397234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Aust-Agder 0,389702 Mandat tildelt
25 MDG Oslo 0,388385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Telemark 0,384274 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Rogaland 0,372221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Hordaland 0,360873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Rogaland 0,358712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Østfold 0,356245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Vest-Agder 0,344213 Mandat tildelt
32 Sp Finnmark 0,342611 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nordland 0,342005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Akershus 0,340879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nord-Trøndelag 0,337983 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Telemark 0,332112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Rogaland 0,327928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Møre og Romsdal 0,325478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Vestfold 0,312046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Rogaland 0,311647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Nordland 0,308848 Mandat tildelt
42 Frp Buskerud 0,300869 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Sogn og Fjordane 0,293853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Sør-Trøndelag 0,291745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Troms 0,291339 Mandat tildelt
46 V Buskerud 0,289502 Mandat tildelt
47 MDG Østfold 0,284726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Vestfold 0,283004 Mandat tildelt
49 MDG Vestfold 0,282227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Oslo 0,279170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Vestfold 0,277351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sør-Trøndelag 0,272355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Østfold 0,267925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nordland 0,263850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Østfold 0,261897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Vestfold 0,261772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hedmark 0,261667 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Buskerud 0,250605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Hordaland 0,246448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Akershus 0,246319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Troms 0,246198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Buskerud 0,241553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Vest-Agder 0,240899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Hordaland 0,238753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Møre og Romsdal 0,237342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Hordaland 0,237024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,233899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Nordland 0,233811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Vest-Agder 0,230833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Nordland 0,226361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Nordland 0,225348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Telemark 0,222836 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Hedmark 0,221852 Mandat tildelt
74 SV Buskerud 0,212490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Sør-Trøndelag 0,211373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Møre og Romsdal 0,210080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vest-Agder 0,207184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Oppland 0,201920 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vestfold 0,201529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Vest-Agder 0,190779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Møre og Romsdal 0,190270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Aust-Agder 0,189383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Troms 0,179862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Nord-Trøndelag 0,179290 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Østfold 0,175586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Sogn og Fjordane 0,171741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Telemark 0,169642 Mandat tildelt
88 KrF Troms 0,165408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Telemark 0,164895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Hedmark 0,156448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Finnmark 0,152066 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Oppland 0,150363 Mandat tildelt
93 MDG Hedmark 0,149569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Hedmark 0,145452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Vest-Agder 0,143845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Troms 0,140815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Oppland 0,139772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Oppland 0,136477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Nord-Trøndelag 0,134024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Finnmark 0,133494 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Telemark 0,129140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Nord-Trøndelag 0,123377 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Sogn og Fjordane 0,117232 Mandat tildelt
104 KrF Oppland 0,115851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Aust-Agder 0,110595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Finnmark 0,110304 Mandat tildelt
107 MDG Aust-Agder 0,108499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Finnmark 0,098915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Sogn og Fjordane 0,095680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Nord-Trøndelag 0,092324 Mandat tildelt