Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,6 26,3 9,3 66 48 18 65 65
Høyre 20,6 20,4 0,2 36 36 0 37 37
Frp 16,6 11,6 5,0 29 21 8 30 29
SV 3,6 7,6 -4,0 1 13 -12 1 1
Sp 7,1 13,5 -6,4 13 28 -15 13 13
KrF 4,3 3,8 0,5 8 3 5 8 8
Venstre 4,0 4,6 -0,6 7 8 -1 7 7
MDG 4,4 3,9 0,5 8 3 5 8 8
Rødt 2,2 4,7 -2,5 1 8 -7 0 1
Andre 1,6 3,6 -2,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 7 5+1 3 0 1 0 1 1 0 0
Oslo 6 5 2 1 0 0+1 2 2 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 4 3 0 1 1 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 3 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 3 0 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 4 1 2 0 1 0 0 0+1 0 0
Troms 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Oppland 0,612907 Mandat tildelt
2 Sp Østfold 0,593665 Mandat tildelt
3 V Hordaland 0,565110 Mandat tildelt
4 Sp Troms 0,501888 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,481771 Mandat tildelt
6 Frp Nord-Trøndelag 0,458594 Mandat tildelt
7 H Akershus 0,453744 Mandat tildelt
8 Frp Rogaland 0,444980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Telemark 0,433031 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Nord-Trøndelag 0,429002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Møre og Romsdal 0,422094 Mandat tildelt
12 H Sogn og Fjordane 0,417174 Mandat tildelt
13 KrF Akershus 0,417163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,412943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Nordland 0,412890 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,411539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Buskerud 0,408280 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Sogn og Fjordane 0,398715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Rogaland 0,397179 Mandat tildelt
20 KrF Rogaland 0,395304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Oslo 0,392299 Mandat tildelt
22 Frp Hordaland 0,387190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Finnmark 0,386117 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,385019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Møre og Romsdal 0,383905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Sør-Trøndelag 0,369588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Oslo 0,359772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vest-Agder 0,358732 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Akershus 0,357358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Vestfold 0,355200 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Rogaland 0,350136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Rogaland 0,344801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Sør-Trøndelag 0,341208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Troms 0,334088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Oslo 0,331660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Oslo 0,326133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Akershus 0,315765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Møre og Romsdal 0,315471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Oslo 0,314610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Vest-Agder 0,313225 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Vestfold 0,312564 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Buskerud 0,312448 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vestfold 0,304296 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Østfold 0,302861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Telemark 0,302377 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Østfold 0,302219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Sør-Trøndelag 0,300185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Nordland 0,297345 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Aust-Agder 0,296605 Mandat tildelt
50 Sp Hedmark 0,294899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Østfold 0,290053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Nordland 0,278440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Akershus 0,277607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Finnmark 0,276736 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Hordaland 0,274638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Vest-Agder 0,271522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Telemark 0,264575 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Østfold 0,263725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vest-Agder 0,261964 Mandat tildelt
60 MDG Vestfold 0,261427 Mandat tildelt
61 Sp Hordaland 0,259727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Telemark 0,252760 Mandat tildelt
63 Frp Hedmark 0,240821 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Sør-Trøndelag 0,238200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Vestfold 0,237476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Rogaland 0,237250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Buskerud 0,232110 Mandat tildelt
68 Sp Oppland 0,227547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Troms 0,227340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Sør-Trøndelag 0,222023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Buskerud 0,221297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Hordaland 0,219559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Vestfold 0,216288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Møre og Romsdal 0,214420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Hedmark 0,214365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Aust-Agder 0,213397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Oppland 0,210722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Nordland 0,208719 Mandat tildelt
79 Frp Finnmark 0,206381 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Østfold 0,204773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Aust-Agder 0,204572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Nord-Trøndelag 0,202045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Buskerud 0,197812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Møre og Romsdal 0,194610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Aust-Agder 0,189550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Buskerud 0,183868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Møre og Romsdal 0,178762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Nordland 0,177906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Vest-Agder 0,176751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Nordland 0,173019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Troms 0,166595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Vest-Agder 0,158348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Telemark 0,157156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Sogn og Fjordane 0,149351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Hedmark 0,138573 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Sogn og Fjordane 0,130714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Oppland 0,129484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Troms 0,125876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Hedmark 0,119603 Mandat tildelt
100 KrF Hedmark 0,110691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Troms 0,107648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Oppland 0,104297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Finnmark 0,102198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Nord-Trøndelag 0,101979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Aust-Agder 0,100478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,098700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Sogn og Fjordane 0,089591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Oppland 0,088181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Aust-Agder 0,084530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Sogn og Fjordane 0,083164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Nord-Trøndelag 0,082930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,075315 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,070561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,050278 Mandat tildelt