Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,4 27,4 8,0 67 49 18 67 67
Høyre 25,9 25,0 0,9 49 45 4 49 49
Frp 15,7 15,2 0,5 30 27 3 29 30
SV 3,4 6,0 -2,6 1 11 -10 1 1
Sp 3,9 10,3 -6,4 1 19 -18 3 0
KrF 5,1 4,2 0,9 10 8 2 10 10
Venstre 5,0 4,4 0,6 9 8 1 9 9
MDG 3,7 3,2 0,5 2 1 1 1 2
Rødt 1,4 2,4 -1,0 0 1 -1 0 1
Andre 0,5 1,8 -1,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 5+1 3 0 0 0 1 1 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 4 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Oppland 4 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3+1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5+1 3 0 0 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2+1 2 0 0 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,524229 Mandat tildelt
2 Frp Nord-Trøndelag 0,475146 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,467479 Mandat tildelt
4 H Akershus 0,466262 Mandat tildelt
5 Ap Vest-Agder 0,453552 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,452378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Oslo 0,447612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Oslo 0,440148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Rogaland 0,429575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,428582 Mandat tildelt
11 Ap Rogaland 0,419232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Akershus 0,418964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Sør-Trøndelag 0,418277 Mandat tildelt
14 Ap Buskerud 0,417986 Mandat tildelt
15 KrF Østfold 0,411839 Mandat tildelt
16 Ap Hordaland 0,402870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Akershus 0,395647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Østfold 0,393752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Møre og Romsdal 0,390836 Mandat tildelt
20 Ap Nordland 0,384880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Rogaland 0,377925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Vestfold 0,374138 Mandat tildelt
23 Ap Østfold 0,368545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Møre og Romsdal 0,368441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Sør-Trøndelag 0,362335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Aust-Agder 0,357586 Mandat tildelt
27 Frp Akershus 0,355599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Oslo 0,355057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Vestfold 0,348979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Oslo 0,347054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Sør-Trøndelag 0,347042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Oppland 0,346286 Mandat tildelt
33 H Telemark 0,346041 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Hordaland 0,336122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Buskerud 0,336110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Hordaland 0,334156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Nordland 0,333853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Finnmark 0,330864 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Aust-Agder 0,329134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Buskerud 0,317700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Møre og Romsdal 0,316869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Hedmark 0,316497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Møre og Romsdal 0,315399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Troms 0,314008 Mandat tildelt
45 Ap Troms 0,310816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Vestfold 0,309974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sogn og Fjordane 0,306992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Hedmark 0,306621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Telemark 0,302735 Mandat tildelt
50 Ap Oppland 0,302482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Sør-Trøndelag 0,299314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Telemark 0,295044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vest-Agder 0,294851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Østfold 0,289725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Vest-Agder 0,288366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Buskerud 0,286252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Telemark 0,284703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Sør-Trøndelag 0,275918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Nordland 0,272091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vestfold 0,268895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Rogaland 0,265469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Aust-Agder 0,265283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Vestfold 0,263578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Vest-Agder 0,255807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Buskerud 0,254586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Oppland 0,253051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Nord-Trøndelag 0,252836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Hordaland 0,249567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Finnmark 0,247655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Hedmark 0,242321 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Nordland 0,237630 Mandat tildelt
72 KrF Nordland 0,236210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Østfold 0,220719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Troms 0,212485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Vest-Agder 0,207072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Nord-Trøndelag 0,203440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Møre og Romsdal 0,198889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Finnmark 0,198480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Finnmark 0,193374 Mandat tildelt
80 H Sogn og Fjordane 0,192638 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Sogn og Fjordane 0,190607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Aust-Agder 0,178585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Oppland 0,175631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Troms 0,167948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Troms 0,160701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Hedmark 0,159993 Mandat tildelt
87 KrF Sogn og Fjordane 0,157455 Mandat tildelt