Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,4 27,4 8,0 67 49 18 67 67
Høyre 25,9 25,0 0,9 49 45 4 49 49
Frp 15,7 15,2 0,5 29 27 2 29 30
SV 3,4 6,0 -2,6 1 11 -10 1 1
Sp 3,9 10,3 -6,4 1 19 -18 3 1
KrF 5,1 4,2 0,9 10 8 2 10 10
Venstre 5,0 4,4 0,6 9 8 1 9 9
MDG 3,7 3,2 0,5 2 1 1 1 2
Rødt 1,4 2,4 -1,0 1 1 0 0 0
Andre 0,5 1,8 -1,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 3 0 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 4 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5+1 3 0 0 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Nordland 3+1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,524229 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,522084 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,508925 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,493450 Mandat tildelt
5 Frp Nord-Trøndelag 0,475146 Mandat tildelt
6 H Oslo 0,472479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Ap Oslo 0,464601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Vest-Agder 0,453552 Mandat tildelt
9 V Akershus 0,445102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Akershus 0,443845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Rogaland 0,429575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Hordaland 0,428582 Mandat tildelt
13 Ap Rogaland 0,419232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Sør-Trøndelag 0,418277 Mandat tildelt
15 KrF Østfold 0,411839 Mandat tildelt
16 Ap Akershus 0,408490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Hordaland 0,402870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Akershus 0,400049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Østfold 0,393752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Buskerud 0,389183 Mandat tildelt
21 Ap Nordland 0,384880 Mandat tildelt
22 Frp Rogaland 0,377925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Oslo 0,374782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Vestfold 0,374138 Mandat tildelt
25 Ap Østfold 0,368545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Oslo 0,366335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Buskerud 0,365738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Sør-Trøndelag 0,362335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Aust-Agder 0,357586 Mandat tildelt
30 Frp Vestfold 0,348979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Sør-Trøndelag 0,347042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Telemark 0,346041 Mandat tildelt
33 H Møre og Romsdal 0,341981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Hordaland 0,336122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Hordaland 0,334156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Nordland 0,333853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Finnmark 0,330864 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Aust-Agder 0,329134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Oppland 0,324088 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Møre og Romsdal 0,322386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Hedmark 0,316497 Mandat tildelt
42 Frp Troms 0,314008 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Troms 0,310816 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Vestfold 0,309974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Sogn og Fjordane 0,306992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Hedmark 0,306621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Telemark 0,302735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Sør-Trøndelag 0,299314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Telemark 0,295044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Vest-Agder 0,294851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Buskerud 0,294096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Østfold 0,289725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Oppland 0,288571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Vest-Agder 0,288366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Telemark 0,284703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Møre og Romsdal 0,277260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Møre og Romsdal 0,275974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Sør-Trøndelag 0,275918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Nordland 0,272091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vestfold 0,268895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Rogaland 0,265469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Aust-Agder 0,265283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Vestfold 0,263578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Vest-Agder 0,255807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Nord-Trøndelag 0,252836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Buskerud 0,250470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Hordaland 0,249567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Finnmark 0,247655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Hedmark 0,242321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Nordland 0,237630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Nordland 0,236210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Buskerud 0,222763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Østfold 0,220719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Troms 0,212485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Oppland 0,210876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vest-Agder 0,207072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Nord-Trøndelag 0,203440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Finnmark 0,198480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Finnmark 0,193374 Mandat tildelt
80 H Sogn og Fjordane 0,192638 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Sogn og Fjordane 0,190607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Aust-Agder 0,178585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Troms 0,167948 Mandat tildelt
84 KrF Troms 0,160701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Hedmark 0,159993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Sogn og Fjordane 0,157455 Mandat tildelt
87 V Telemark 0,152993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Oppland 0,146359 Mandat tildelt