Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,4 26,3 9,1 67 48 19 68 67
Høyre 21,6 20,4 1,2 41 36 5 41 41
Frp 18,3 11,6 6,7 35 21 14 35 35
SV 3,3 7,6 -4,3 1 13 -12 1 1
Sp 6,0 13,5 -7,5 11 28 -17 12 11
KrF 4,4 3,8 0,6 8 3 5 8 8
Venstre 3,3 4,6 -1,3 3 8 -5 2 3
MDG 3,8 3,9 -0,1 3 3 0 2 3
Rødt 1,9 4,7 -2,8 0 8 -8 0 0
Andre 1,9 3,6 -1,7 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 7 5+1 3 0 1 0 1 1 0 0
Oslo 7 5+1 2 1 0 0 2 2 0 0
Hedmark 3+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 4 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 3+1 0 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4+1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 0 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 4 1+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Rogaland 0,601469 Mandat tildelt
2 Sp Oppland 0,576925 Mandat tildelt
3 Sp Møre og Romsdal 0,543595 Mandat tildelt
4 Frp Nord-Trøndelag 0,505565 Mandat tildelt
5 Sp Østfold 0,501705 Mandat tildelt
6 Sp Buskerud 0,501503 Mandat tildelt
7 H Akershus 0,475768 Mandat tildelt
8 H Nord-Trøndelag 0,449826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Sogn og Fjordane 0,437421 Mandat tildelt
10 Ap Rogaland 0,436182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Nordland 0,432935 Mandat tildelt
12 KrF Møre og Romsdal 0,431952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,431512 Mandat tildelt
14 Frp Hordaland 0,426846 Mandat tildelt
15 KrF Akershus 0,426837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Akershus 0,424448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Troms 0,424118 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Akershus 0,417805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Hordaland 0,417765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Rogaland 0,404494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Sør-Trøndelag 0,402107 Mandat tildelt
22 KrF Oslo 0,401410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Oslo 0,392222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Vestfold 0,391579 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Hedmark 0,382863 Mandat tildelt
26 Ap Buskerud 0,382435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,381539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Møre og Romsdal 0,380710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Sogn og Fjordane 0,378612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Vest-Agder 0,376152 Mandat tildelt
31 H Rogaland 0,367132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Troms 0,366077 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Telemark 0,365958 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Østfold 0,365343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Oslo 0,359532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Hordaland 0,354264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Møre og Romsdal 0,347780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Vest-Agder 0,345291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Nordland 0,344800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Oppland 0,337324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Telemark 0,333333 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Aust-Agder 0,330736 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Buskerud 0,327616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Finnmark 0,326296 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Østfold 0,319751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vestfold 0,319063 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Østfold 0,316895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Sør-Trøndelag 0,314763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Vestfold 0,311898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Østfold 0,309927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Nordland 0,306964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Aust-Agder 0,303486 Mandat tildelt
53 Ap Telemark 0,297013 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Finnmark 0,290075 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Hordaland 0,281031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Vest-Agder 0,280157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Telemark 0,277422 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Buskerud 0,270048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vest-Agder 0,268051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Oslo 0,265854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Hedmark 0,265489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Vestfold 0,264146 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Nord-Trøndelag 0,258691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Telemark 0,258642 Mandat tildelt
65 Sp Nordland 0,251274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Hedmark 0,249212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sør-Trøndelag 0,244453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Vestfold 0,243000 Mandat tildelt
69 Ap Finnmark 0,241702 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Møre og Romsdal 0,241521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Troms 0,238378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Akershus 0,234588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Vest-Agder 0,229439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Finnmark 0,227484 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Sør-Trøndelag 0,227193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Oppland 0,225233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Hedmark 0,224770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Troms 0,220979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Oppland 0,220942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Hordaland 0,219493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Aust-Agder 0,214491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Sogn og Fjordane 0,214072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Aust-Agder 0,208962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Sør-Trøndelag 0,201297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Buskerud 0,188125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Nordland 0,182078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Aust-Agder 0,180360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Nord-Trøndelag 0,170748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Sogn og Fjordane 0,146516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Sogn og Fjordane 0,133759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Troms 0,128843 Mandat tildelt
92 KrF Hedmark 0,113245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Nord-Trøndelag 0,104328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Oppland 0,090259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Finnmark 0,077059 Mandat tildelt