Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,3 27,4 7,9 63 49 14 65 64
Høyre 27,0 25,0 2,0 48 45 3 48 48
Frp 15,1 15,2 -0,1 27 27 0 27 28
SV 2,4 6,0 -3,6 1 11 -10 0 1
Sp 4,9 10,3 -5,4 9 19 -10 9 9
KrF 4,8 4,2 0,6 9 8 1 9 9
Venstre 4,8 4,4 0,4 9 8 1 9 8
MDG 3,9 3,2 0,7 3 1 2 2 2
Rødt 1,2 2,4 -1,2 0 1 -1 0 0
Andre 0,5 1,8 -1,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2+1 0 0 0 1 1 0 0
Oslo 7 5+1 2 1 0 0 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 0 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,561556 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,503262 Mandat tildelt
4 Sp Møre og Romsdal 0,492314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Frp Akershus 0,478811 Mandat tildelt
6 H Oslo 0,466623 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Nord-Trøndelag 0,463975 Mandat tildelt
9 Frp Nord-Trøndelag 0,456987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Mandat tildelt
11 Sp Akershus 0,455796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Vest-Agder 0,452281 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Hordaland 0,449934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,446785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Oslo 0,439972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,438906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Akershus 0,425745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Sogn og Fjordane 0,422922 Mandat tildelt
19 Ap Rogaland 0,418047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Akershus 0,417780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Buskerud 0,416810 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Rogaland 0,416425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Akershus 0,411287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Østfold 0,410476 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Buskerud 0,409455 Mandat tildelt
26 Ap Hordaland 0,401729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Sør-Trøndelag 0,401543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Hedmark 0,393115 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vestfold 0,390029 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Oppland 0,387808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Østfold 0,387613 Mandat tildelt
32 Ap Nordland 0,383790 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Akershus 0,379822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Østfold 0,367505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,366399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Rogaland 0,363481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Oppland 0,360995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Telemark 0,360752 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Troms 0,355606 Mandat tildelt
40 Frp Møre og Romsdal 0,354364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Sør-Trøndelag 0,348490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Nordland 0,348030 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Sør-Trøndelag 0,346061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Oslo 0,341484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Aust-Agder 0,336560 Mandat tildelt
46 Frp Vestfold 0,335644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Oslo 0,333178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Buskerud 0,331189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Hedmark 0,329944 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Finnmark 0,329939 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Aust-Agder 0,328193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Buskerud 0,322688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Hordaland 0,316346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Møre og Romsdal 0,314505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Troms 0,309937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Vestfold 0,309098 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Telemark 0,305316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Møre og Romsdal 0,304185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Troms 0,302002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vest-Agder 0,300609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Sogn og Fjordane 0,295258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Telemark 0,294210 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Møre og Romsdal 0,291028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Sør-Trøndelag 0,287637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Telemark 0,284927 Mandat tildelt
67 Frp Vest-Agder 0,283592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Finnmark 0,282608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Sør-Trøndelag 0,281739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Østfold 0,278652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Aust-Agder 0,276553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Buskerud 0,275315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Telemark 0,273829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Nordland 0,261688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Vestfold 0,253073 Mandat tildelt
76 V Vestfold 0,253030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Nord-Trøndelag 0,252121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Oppland 0,243373 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Vest-Agder 0,240751 Mandat tildelt
80 KrF Buskerud 0,239644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Hordaland 0,239587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Finnmark 0,238197 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Nordland 0,236091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Hedmark 0,233065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Nordland 0,228103 Mandat tildelt
86 KrF Nordland 0,222304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Troms 0,221511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Nord-Trøndelag 0,212077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Østfold 0,211864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Hedmark 0,210589 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Finnmark 0,206910 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Oppland 0,201235 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Sogn og Fjordane 0,200830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Vest-Agder 0,198752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Ap Sogn og Fjordane 0,190066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Finnmark 0,185664 Mandat tildelt
97 Sp Oslo 0,181078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Aust-Agder 0,171761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Oppland 0,168608 Mandat tildelt
101 V Troms 0,161250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Hedmark 0,153576 Mandat tildelt