Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,3 27,4 7,9 64 49 15 65 63
Høyre 27,0 25,0 2,0 48 45 3 48 48
Frp 15,1 15,2 -0,1 27 27 0 27 27
SV 2,4 6,0 -3,6 1 11 -10 0 1
Sp 4,9 10,3 -5,4 9 19 -10 9 9
KrF 4,8 4,2 0,6 9 8 1 9 9
Venstre 4,8 4,4 0,4 8 8 0 9 9
MDG 3,9 3,2 0,7 3 1 2 2 3
Rødt 1,2 2,4 -1,2 0 1 -1 0 0
Andre 0,5 1,8 -1,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 7 6 3 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 0 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,512770 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,503262 Mandat tildelt
4 Sp Oppland 0,503088 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,491362 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,478963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Oslo 0,464414 Mandat tildelt
9 Sp Nord-Trøndelag 0,463975 Mandat tildelt
10 H Akershus 0,462698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Nord-Trøndelag 0,456987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Mandat tildelt
13 Frp Hordaland 0,449934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,446785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Møre og Romsdal 0,430775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Akershus 0,427300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Sogn og Fjordane 0,422922 Mandat tildelt
18 H Oslo 0,416770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Rogaland 0,416425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Østfold 0,410476 Mandat tildelt
21 V Sør-Trøndelag 0,401543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Buskerud 0,401502 Mandat tildelt
23 H Vestfold 0,390029 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Østfold 0,387613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Akershus 0,384759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Rogaland 0,366399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,363481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Telemark 0,360752 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Oslo 0,360456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Buskerud 0,358273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Møre og Romsdal 0,356509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Troms 0,355606 Mandat tildelt
33 V Oslo 0,351688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Sør-Trøndelag 0,348490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Nordland 0,348030 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Aust-Agder 0,336560 Mandat tildelt
37 Frp Vestfold 0,335644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Hedmark 0,329944 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Hordaland 0,316346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Møre og Romsdal 0,310069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Telemark 0,305316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Troms 0,302002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Oppland 0,300829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Vest-Agder 0,300609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sogn og Fjordane 0,295258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Buskerud 0,289790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Sør-Trøndelag 0,287637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Telemark 0,284927 Mandat tildelt
50 Frp Vest-Agder 0,283592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Finnmark 0,282608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Buskerud 0,282352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Sør-Trøndelag 0,281739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Østfold 0,278652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Aust-Agder 0,276553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Telemark 0,273829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Møre og Romsdal 0,266162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Nordland 0,261688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vestfold 0,253073 Mandat tildelt
60 V Vestfold 0,253030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Vest-Agder 0,240751 Mandat tildelt
62 V Hordaland 0,239587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Finnmark 0,238197 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Nordland 0,236091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Hedmark 0,233065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Nordland 0,228103 Mandat tildelt
67 KrF Nordland 0,222304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Troms 0,221511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Nord-Trøndelag 0,212077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Østfold 0,211864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Hedmark 0,210589 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Buskerud 0,209689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Finnmark 0,206910 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Oppland 0,202811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Sogn og Fjordane 0,200830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vest-Agder 0,198752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Oslo 0,191138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Finnmark 0,185664 Mandat tildelt
79 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Aust-Agder 0,171761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Troms 0,161250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Hedmark 0,153576 Mandat tildelt