Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,2 27,4 7,8 66 49 17 66 67
Høyre 27,6 25,0 2,6 49 45 4 48 48
Frp 11,6 15,2 -3,6 19 27 -8 20 20
SV 4,3 6,0 -1,7 7 11 -4 7 7
Sp 4,9 10,3 -5,4 8 19 -11 8 8
KrF 4,7 4,2 0,5 8 8 0 8 8
Venstre 6,2 4,4 1,8 10 8 2 11 10
MDG 3,2 3,2 0,0 1 1 0 1 1
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 0 0
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 2 1 0+1 0 2 0 0 0
Oslo 7 6 1 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0 0+1 1 1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,537149 Mandat tildelt
3 V Sør-Trøndelag 0,518675 Mandat tildelt
4 Sp Akershus 0,512770 Mandat tildelt
5 SV Sør-Trøndelag 0,495258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Møre og Romsdal 0,481121 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,469029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Oppland 0,467419 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Rogaland 0,464537 Mandat tildelt
10 Sp Nord-Trøndelag 0,463975 Mandat tildelt
11 Frp Oslo 0,461516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Oslo 0,454736 Mandat tildelt
14 V Oslo 0,454260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Møre og Romsdal 0,430775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Sogn og Fjordane 0,422922 Mandat tildelt
17 SV Oslo 0,419558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Akershus 0,413816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Rogaland 0,407745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Nordland 0,400053 Mandat tildelt
21 Frp Aust-Agder 0,395841 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Rogaland 0,390930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Østfold 0,379555 Mandat tildelt
24 SV Rogaland 0,365862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Buskerud 0,364696 Mandat tildelt
26 SV Troms 0,361261 Mandat tildelt
27 Sp Buskerud 0,358273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Østfold 0,356772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Troms 0,355606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Nord-Trøndelag 0,351042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Hordaland 0,345646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Møre og Romsdal 0,343801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nordland 0,335064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Akershus 0,331151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Aust-Agder 0,329567 Mandat tildelt
36 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Vestfold 0,326868 Mandat tildelt
38 KrF Hordaland 0,309765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Hordaland 0,309464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Buskerud 0,308439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Telemark 0,305316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Nordland 0,294670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Finnmark 0,282608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Telemark 0,278991 Mandat tildelt
45 KrF Sør-Trøndelag 0,275848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Østfold 0,273697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sør-Trøndelag 0,267712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Vestfold 0,257847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Vest-Agder 0,256748 Mandat tildelt
50 SV Finnmark 0,252384 Mandat tildelt
51 SV Hordaland 0,250639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Buskerud 0,250378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Østfold 0,249969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Vestfold 0,247799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Hedmark 0,245196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Finnmark 0,239739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Møre og Romsdal 0,238203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Nordland 0,236091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vest-Agder 0,235749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Troms 0,232001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Akershus 0,227073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Sogn og Fjordane 0,226840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vest-Agder 0,217853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Nordland 0,217689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Rogaland 0,216694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Vestfold 0,212123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Hedmark 0,210589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Telemark 0,210357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Troms 0,208301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Buskerud 0,205285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Hedmark 0,198387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Møre og Romsdal 0,195430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Oslo 0,191138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Telemark 0,189745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Finnmark 0,182991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Oppland 0,181475 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Telemark 0,176944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Sogn og Fjordane 0,173437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Oppland 0,167696 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Oppland 0,165484 Mandat tildelt