Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,0 26,3 8,7 65 48 17 68 68
Høyre 26,5 20,4 6,1 45 36 9 44 44
Frp 11,1 11,6 -0,5 19 21 -2 19 19
SV 4,7 7,6 -2,9 8 13 -5 8 8
Sp 6,5 13,5 -7,0 11 28 -17 11 11
KrF 5,2 3,8 1,4 9 3 6 9 9
Venstre 5,1 4,6 0,5 9 8 1 9 9
MDG 3,3 3,9 -0,6 3 3 0 1 1
Rødt 1,7 4,7 -3,0 0 8 -8 0 0
Andre 1,0 3,6 -2,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 6 6 1 2 0 0+1 2 2 0 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2 0 1 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Vest-Agder 0,628352 Mandat tildelt
2 Sp Østfold 0,543509 Mandat tildelt
3 Sp Buskerud 0,543287 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,510484 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,506405 Mandat tildelt
6 SV Sør-Trøndelag 0,505105 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,504465 Mandat tildelt
8 H Akershus 0,493898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Hedmark 0,483102 Mandat tildelt
10 KrF Oslo 0,474393 Mandat tildelt
11 Sp Troms 0,459443 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Akershus 0,455629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Rogaland 0,450417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,447959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Sør-Trøndelag 0,435056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,434633 Mandat tildelt
17 V Oslo 0,422874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Rogaland 0,416564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Sogn og Fjordane 0,410167 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Oppland 0,409838 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Rogaland 0,409533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Telemark 0,396450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Vestfold 0,391450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Sør-Trøndelag 0,386162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Aust-Agder 0,380223 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Østfold 0,366260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Oslo 0,363466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Hordaland 0,362465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Akershus 0,360427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Aust-Agder 0,358669 Mandat tildelt
31 H Finnmark 0,355950 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Finnmark 0,353487 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Nordland 0,352594 Mandat tildelt
34 H Telemark 0,340350 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Troms 0,332650 Mandat tildelt
36 KrF Hordaland 0,332123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Østfold 0,323253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Nordland 0,318694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Vest-Agder 0,316792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Nordland 0,310318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Oslo 0,310205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Nord-Trøndelag 0,306669 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Telemark 0,305644 Mandat tildelt
44 SV Østfold 0,299056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Møre og Romsdal 0,296320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Møre og Romsdal 0,295329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Troms 0,292453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Oslo 0,288030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Vestfold 0,287190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Buskerud 0,287097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Rogaland 0,286829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Vestfold 0,286154 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Buskerud 0,282114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Østfold 0,277702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Vest-Agder 0,276895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Vestfold 0,275797 Mandat tildelt
57 H Hedmark 0,275755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Buskerud 0,272997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Hordaland 0,272579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Nordland 0,272213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Oppland 0,271063 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Møre og Romsdal 0,270972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hedmark 0,269971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Sør-Trøndelag 0,268504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sogn og Fjordane 0,266599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Aust-Agder 0,263158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Østfold 0,261056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Akershus 0,254145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Hedmark 0,253277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Akershus 0,251504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Vest-Agder 0,248554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Sør-Trøndelag 0,247127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Buskerud 0,242581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Hordaland 0,240170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Hordaland 0,237781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vestfold 0,237520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Vestfold 0,230097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Møre og Romsdal 0,227956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Troms 0,223403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Buskerud 0,222325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Nordland 0,220580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Sør-Trøndelag 0,218079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Rogaland 0,217196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nordland 0,215156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Oppland 0,208323 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Telemark 0,202181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Vest-Agder 0,201906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Møre og Romsdal 0,196308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Aust-Agder 0,195398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Telemark 0,188267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Nord-Trøndelag 0,184979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Nord-Trøndelag 0,183970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Sogn og Fjordane 0,178892 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Oppland 0,171648 Mandat tildelt
95 SV Vest-Agder 0,164197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Sogn og Fjordane 0,158065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Hedmark 0,152487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Finnmark 0,152374 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Troms 0,152249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Nord-Trøndelag 0,140861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Finnmark 0,138009 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,137256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Hedmark 0,133830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Oppland 0,133031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Telemark 0,125890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Nord-Trøndelag 0,123325 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Sogn og Fjordane 0,114236 Mandat tildelt
108 SV Sogn og Fjordane 0,109210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Aust-Agder 0,107769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Oppland 0,106628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Aust-Agder 0,102119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,091014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,089976 Mandat tildelt
114 V Finnmark 0,064131 Mandat tildelt