Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,0 26,3 8,7 67 48 19 68 67
Høyre 26,3 20,4 6,0 46 36 10 47 47
Frp 13,8 11,6 2,1 25 21 4 25 25
SV 3,5 7,6 -4,2 1 13 -12 1 1
Sp 5,3 13,5 -8,2 9 28 -19 9 9
KrF 5,2 3,8 1,4 9 3 6 9 9
Venstre 4,8 4,6 0,2 9 8 1 9 9
MDG 3,6 3,9 -0,3 3 3 0 1 2
Rødt 1,3 4,7 -3,5 0 8 -8 0 0
Andre 1,3 3,6 -2,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 7 7 2 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 6 6 2 1 0 0+1 2 2 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 5 3 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,618745 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,578900 Mandat tildelt
3 Sp Sør-Trøndelag 0,530954 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,528802 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,510484 Mandat tildelt
6 Sp Oppland 0,507191 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,504465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Rogaland 0,480341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Møre og Romsdal 0,477939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Oslo 0,474393 Mandat tildelt
11 H Vest-Agder 0,458227 Mandat tildelt
12 Sp Nord-Trøndelag 0,450348 Mandat tildelt
13 H Rogaland 0,447231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,444786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Østfold 0,441073 Mandat tildelt
16 Sp Buskerud 0,440882 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Akershus 0,432184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,431555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Akershus 0,425015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Sør-Trøndelag 0,412654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Oslo 0,401099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Vestfold 0,388679 Mandat tildelt
23 H Østfold 0,386035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Troms 0,372883 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Østfold 0,366260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Aust-Agder 0,358669 Mandat tildelt
27 H Finnmark 0,353385 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Telemark 0,337942 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Sogn og Fjordane 0,332898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Hordaland 0,332123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Telemark 0,321742 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Vest-Agder 0,316792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Nordland 0,316429 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Telemark 0,305644 Mandat tildelt
35 H Møre og Romsdal 0,294216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Troms 0,290386 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Vestfold 0,287190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Finnmark 0,286894 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Rogaland 0,286829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Buskerud 0,285063 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,273881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Hedmark 0,273810 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Oppland 0,269154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Sør-Trøndelag 0,268504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Buskerud 0,267582 Mandat tildelt
46 V Vestfold 0,261599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Aust-Agder 0,261290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Østfold 0,247616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Oslo 0,233718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Vestfold 0,232212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Hordaland 0,227797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Buskerud 0,222325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Nordland 0,220918 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Hedmark 0,219090 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Møre og Romsdal 0,216212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Nordland 0,215156 Mandat tildelt
57 V Nordland 0,209196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Vest-Agder 0,201716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vest-Agder 0,191492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Nord-Trøndelag 0,182665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Sogn og Fjordane 0,177620 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Aust-Agder 0,158578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Sogn og Fjordane 0,158065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Troms 0,152249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Hedmark 0,144618 Mandat tildelt
66 KrF Hedmark 0,133830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Troms 0,130191 Mandat tildelt
68 V Oppland 0,126139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Nord-Trøndelag 0,123325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Telemark 0,119389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Sogn og Fjordane 0,108389 Mandat tildelt
72 KrF Oppland 0,106628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Aust-Agder 0,102256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Finnmark 0,091014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Nord-Trøndelag 0,085331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Finnmark 0,060744 Mandat tildelt