Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,9 26,3 8,6 65 48 17 64 64
Høyre 28,1 20,4 7,7 51 36 15 51 52
Frp 15,8 11,6 4,2 29 21 8 31 29
SV 3,5 7,6 -4,1 1 13 -12 1 1
Sp 4,9 13,5 -8,6 9 28 -19 9 9
KrF 6,1 3,8 2,3 11 3 8 11 11
Venstre 3,7 4,6 -0,9 3 8 -5 2 3
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,2 4,7 -3,5 0 8 -8 0 0
Andre 1,3 3,6 -2,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 7 3 0 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 7 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 6 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0+1 1 0 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Akershus 0,591767 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,574754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 KrF Oslo 0,556487 Mandat tildelt
4 Sp Hordaland 0,537727 Mandat tildelt
5 Sp Sør-Trøndelag 0,493182 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,491189 Mandat tildelt
7 H Rogaland 0,477613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Oppland 0,471159 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,453889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Møre og Romsdal 0,443932 Mandat tildelt
11 Frp Nord-Trøndelag 0,436517 Mandat tildelt
12 KrF Østfold 0,429659 Mandat tildelt
13 Frp Rogaland 0,423537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Aust-Agder 0,420734 Mandat tildelt
15 Frp Møre og Romsdal 0,420377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Nord-Trøndelag 0,418355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Vestfold 0,415081 Mandat tildelt
18 H Østfold 0,412255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,411671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Østfold 0,409695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Buskerud 0,409569 Mandat tildelt
22 H Hordaland 0,389971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Hordaland 0,389608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Buskerud 0,388595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Sogn og Fjordane 0,379530 Mandat tildelt
26 H Finnmark 0,377395 Mandat tildelt
27 KrF Vest-Agder 0,371619 Mandat tildelt
28 Frp Hordaland 0,368535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Akershus 0,366464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Telemark 0,360902 Mandat tildelt
31 KrF Telemark 0,358529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Sør-Trøndelag 0,351765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Troms 0,346349 Mandat tildelt
34 Frp Vestfold 0,338083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Nordland 0,337932 Mandat tildelt
36 KrF Vestfold 0,336903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Rogaland 0,336465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Troms 0,317981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Sør-Trøndelag 0,314986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,314205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Oslo 0,310415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Troms 0,310107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Sogn og Fjordane 0,309220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Buskerud 0,304431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Telemark 0,298886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Vest-Agder 0,298119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vest-Agder 0,293605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Sør-Trøndelag 0,292484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Hedmark 0,292415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Telemark 0,287793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Oppland 0,287432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Aust-Agder 0,279046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Østfold 0,276069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Finnmark 0,266475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Nordland 0,265030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Buskerud 0,260781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Nordland 0,252406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Hedmark 0,229217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Oslo 0,217099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Vestfold 0,215727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Nordland 0,205203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Hedmark 0,203525 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Møre og Romsdal 0,199609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Finnmark 0,196428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Nord-Trøndelag 0,195069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Oppland 0,194454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Sogn og Fjordane 0,189685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Vest-Agder 0,187355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Sogn og Fjordane 0,185416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Aust-Agder 0,180421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Troms 0,178622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Hedmark 0,157021 Mandat tildelt