Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,9 27,4 7,5 63 49 14 67 64
Høyre 23,9 25,0 -1,1 43 45 -2 40 40
Frp 14,7 15,2 -0,5 26 27 -1 25 27
SV 4,5 6,0 -1,5 7 11 -4 7 7
Sp 5,9 10,3 -4,4 9 19 -10 9 9
KrF 4,1 4,2 -0,1 6 8 -2 6 7
Venstre 4,8 4,4 0,4 8 8 0 8 8
MDG 4,1 3,2 0,9 6 1 5 6 6
Rødt 2,2 2,4 -0,2 1 1 0 1 1
Andre 0,7 1,8 -1,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0 2 1+1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0 1 1 0+1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,666266 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,648985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 Sp Akershus 0,617450 Mandat tildelt
4 KrF Vest-Agder 0,616958 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,559381 Mandat tildelt
6 Sp Møre og Romsdal 0,518702 Mandat tildelt
7 SV Sør-Trøndelag 0,518328 Mandat tildelt
8 V Rogaland 0,503262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 MDG Oslo 0,477302 Mandat tildelt
10 MDG Sør-Trøndelag 0,443871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Oslo 0,439071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Buskerud 0,431350 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Troms 0,428187 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Akershus 0,427300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 MDG Rogaland 0,422344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Møre og Romsdal 0,419725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Nordland 0,418692 Mandat tildelt
18 KrF Akershus 0,409159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Sør-Trøndelag 0,401543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Oslo 0,396665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Østfold 0,396568 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Rogaland 0,382895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Troms 0,378061 Mandat tildelt
24 Sp Telemark 0,367669 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Rogaland 0,355698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Oslo 0,351688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Finnmark 0,340384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Østfold 0,331103 Mandat tildelt
29 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
30 Sp Nordland 0,284276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Buskerud 0,282352 Mandat tildelt
32 MDG Akershus 0,280802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Hordaland 0,270214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Møre og Romsdal 0,266162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Finnmark 0,264103 Mandat tildelt
36 MDG Østfold 0,263997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Hordaland 0,262293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Buskerud 0,262030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Østfold 0,261609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hedmark 0,256609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Hedmark 0,253559 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Vestfold 0,253030 Mandat tildelt
43 KrF Telemark 0,243375 Mandat tildelt
44 KrF Sør-Trøndelag 0,240649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Hordaland 0,239587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Buskerud 0,238818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Akershus 0,237630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Oslo 0,230163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Nordland 0,228103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Vestfold 0,222929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vestfold 0,221986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Nordland 0,219642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vestfold 0,216197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Vestfold 0,215168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Østfold 0,211864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Møre og Romsdal 0,204528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Oppland 0,201920 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Vest-Agder 0,198752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Møre og Romsdal 0,190953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Nordland 0,189879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Nord-Trøndelag 0,186216 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Finnmark 0,185664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Vest-Agder 0,185281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Telemark 0,185202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Sør-Trøndelag 0,183123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Vest-Agder 0,182507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Troms 0,179862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Buskerud 0,179091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Oppland 0,173180 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Sogn og Fjordane 0,169751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Troms 0,161250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vest-Agder 0,160368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Telemark 0,156297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Hedmark 0,153576 Mandat tildelt
75 SV Nord-Trøndelag 0,150629 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Oppland 0,148756 Mandat tildelt
77 MDG Hedmark 0,147475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Telemark 0,146902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Aust-Agder 0,142599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Oppland 0,140507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Sogn og Fjordane 0,134279 Mandat tildelt
82 KrF Troms 0,129186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Sogn og Fjordane 0,126601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Finnmark 0,108767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Aust-Agder 0,107910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Nord-Trøndelag 0,105435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Hedmark 0,105400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Oppland 0,102719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sogn og Fjordane 0,100383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Nord-Trøndelag 0,098498 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,098277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Nord-Trøndelag 0,089520 Mandat tildelt