Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,9 27,4 7,5 63 49 14 67 61
Høyre 23,9 25,0 -1,1 42 45 -3 40 41
Frp 14,7 15,2 -0,5 27 27 0 25 28
SV 4,5 6,0 -1,5 7 11 -4 7 7
Sp 5,9 10,3 -4,4 9 19 -10 9 9
KrF 4,1 4,2 -0,1 6 8 -2 6 7
Venstre 4,8 4,4 0,4 8 8 0 8 8
MDG 4,1 3,2 0,9 6 1 5 6 7
Rødt 2,2 2,4 -0,2 1 1 0 1 1
Andre 0,7 1,8 -1,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 5 3 0+1 0 0 1 1 0 0
Oslo 6 5 2 1 0 0 2 1+1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Buskerud 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0 1 1 0+1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,666266 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,648985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 SV Akershus 0,633680 Mandat tildelt
4 KrF Vest-Agder 0,616958 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,559381 Mandat tildelt
6 Sp Akershus 0,548845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Sør-Trøndelag 0,518328 Mandat tildelt
8 V Rogaland 0,503262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Buskerud 0,492971 Mandat tildelt
10 KrF Møre og Romsdal 0,479685 Mandat tildelt
11 MDG Oslo 0,452181 Mandat tildelt
12 MDG Sør-Trøndelag 0,443871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Troms 0,428187 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 MDG Rogaland 0,422344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Nordland 0,418692 Mandat tildelt
16 SV Oslo 0,415962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Sør-Trøndelag 0,401543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Østfold 0,396568 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Rogaland 0,382895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Akershus 0,379822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Troms 0,378061 Mandat tildelt
22 KrF Oslo 0,375788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Telemark 0,367669 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Akershus 0,363697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Rogaland 0,355698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Finnmark 0,340384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Oslo 0,333178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Østfold 0,331103 Mandat tildelt
29 V Buskerud 0,322688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Møre og Romsdal 0,304185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Buskerud 0,299463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
33 Sp Nordland 0,284276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Buskerud 0,272935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Hordaland 0,270214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Finnmark 0,264103 Mandat tildelt
37 MDG Østfold 0,263997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hordaland 0,262293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Østfold 0,261609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hedmark 0,256609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Hedmark 0,253559 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Vestfold 0,253030 Mandat tildelt
43 MDG Akershus 0,249601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Telemark 0,243375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Oppland 0,242304 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Sør-Trøndelag 0,240649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Hordaland 0,239587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Møre og Romsdal 0,233746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Nordland 0,228103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Vestfold 0,222929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vestfold 0,221986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Nordland 0,219642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Møre og Romsdal 0,218232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Oslo 0,218049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Vestfold 0,216197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Vestfold 0,215168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Østfold 0,211864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Oppland 0,207816 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Buskerud 0,204675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Vest-Agder 0,198752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Møre og Romsdal 0,197601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Nordland 0,189879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Nord-Trøndelag 0,186216 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Finnmark 0,185664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Vest-Agder 0,185281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Telemark 0,185202 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Sør-Trøndelag 0,183123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Vest-Agder 0,182507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Troms 0,179862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Oppland 0,178507 Mandat tildelt
71 Sp Sogn og Fjordane 0,169751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Oppland 0,168608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Troms 0,161250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vest-Agder 0,160368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Telemark 0,156297 Mandat tildelt
76 V Hedmark 0,153576 Mandat tildelt
77 SV Nord-Trøndelag 0,150629 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Hedmark 0,147475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Telemark 0,146902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Aust-Agder 0,142599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Sogn og Fjordane 0,134279 Mandat tildelt
82 KrF Troms 0,129186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Sogn og Fjordane 0,126601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Oppland 0,123263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Finnmark 0,108767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Aust-Agder 0,107910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Nord-Trøndelag 0,105435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Hedmark 0,105400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sogn og Fjordane 0,100383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Nord-Trøndelag 0,098498 Mandat tildelt