Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,9 27,4 7,5 61 49 12 62 62
Høyre 18,0 25,0 -7,0 31 45 -14 32 32
Frp 23,5 15,2 8,3 42 27 15 42 42
SV 5,6 6,0 -0,4 10 11 -1 10 10
Sp 6,3 10,3 -4,0 11 19 -8 11 11
KrF 5,5 4,2 1,3 10 8 2 10 10
Venstre 3,8 4,4 -0,6 3 8 -5 2 2
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,4 2,4 -1,0 1 1 0 0 0
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 4 5 1 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 4 3 2 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2+1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2+1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 3 4 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 3+1 4 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 1 3 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 2 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Oppland 0,601659 Mandat tildelt
2 Sp Rogaland 0,597277 Mandat tildelt
3 Sp Sør-Trøndelag 0,586647 Mandat tildelt
4 Sp Møre og Romsdal 0,553854 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,548821 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,532112 Mandat tildelt
7 SV Nordland 0,520998 Mandat tildelt
8 SV Rogaland 0,476444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Troms 0,470462 Mandat tildelt
10 H Hordaland 0,468060 Mandat tildelt
11 Ap Akershus 0,464679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Buskerud 0,460617 Mandat tildelt
13 Ap Oslo 0,458038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Troms 0,457231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,445559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Østfold 0,444174 Mandat tildelt
17 Ap Vestfold 0,427831 Mandat tildelt
18 H Nord-Trøndelag 0,424137 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Østfold 0,423480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Sør-Trøndelag 0,418172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Finnmark 0,413786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Rogaland 0,413313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Telemark 0,407228 Mandat tildelt
24 H Sogn og Fjordane 0,401629 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Oslo 0,401334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Hordaland 0,397180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Møre og Romsdal 0,396116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Telemark 0,392549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Hedmark 0,388660 Mandat tildelt
30 H Nordland 0,386700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Aust-Agder 0,385652 Mandat tildelt
32 H Rogaland 0,383849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Møre og Romsdal 0,380905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Nordland 0,379445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Finnmark 0,363412 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Østfold 0,363338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Hordaland 0,362479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Buskerud 0,360574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Nord-Trøndelag 0,348971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vest-Agder 0,334010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Finnmark 0,328664 Mandat tildelt
42 SV Oslo 0,327849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Telemark 0,326479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Hordaland 0,326410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Finnmark 0,326197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Buskerud 0,326070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Østfold 0,325532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Aust-Agder 0,324487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Sør-Trøndelag 0,322779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Oppland 0,319513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hedmark 0,319355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Sogn og Fjordane 0,313188 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Troms 0,306435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nordland 0,303546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Akershus 0,295720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Vestfold 0,289992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Rogaland 0,286291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Vestfold 0,276271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vest-Agder 0,275865 Mandat tildelt
60 H Østfold 0,273658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hedmark 0,270757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Buskerud 0,270471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Sør-Trøndelag 0,268461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Vest-Agder 0,268288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Vestfold 0,260019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Nordland 0,254730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Møre og Romsdal 0,254493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Troms 0,246129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Oslo 0,245793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Telemark 0,240502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Buskerud 0,240240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Hordaland 0,230980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Telemark 0,230419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Vestfold 0,229790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Hedmark 0,219968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Akershus 0,219756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Oppland 0,215607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Oppland 0,215530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Sør-Trøndelag 0,215005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Vest-Agder 0,199594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Nord-Trøndelag 0,198849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Vest-Agder 0,197811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Møre og Romsdal 0,187666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Nord-Trøndelag 0,187457 Mandat tildelt
85 H Aust-Agder 0,184374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Sogn og Fjordane 0,181259 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Troms 0,173328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Sogn og Fjordane 0,169816 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Aust-Agder 0,152279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Nord-Trøndelag 0,141447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Hedmark 0,141427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Oppland 0,137788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sogn og Fjordane 0,124911 Mandat tildelt