Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,8 27,4 7,4 64 49 15 66 62
Høyre 27,2 25,0 2,2 50 45 5 48 49
Frp 15,0 15,2 -0,2 27 27 0 27 30
SV 3,2 6,0 -2,8 1 11 -10 1 1
Sp 4,3 10,3 -6,0 8 19 -11 8 8
KrF 4,9 4,2 0,7 9 8 1 9 9
Venstre 5,1 4,4 0,7 9 8 1 9 9
MDG 2,9 3,2 -0,3 1 1 0 1 1
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1 0 0
Andre 1,2 1,8 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 7 7 3 0 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 6 2 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,534738 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,501602 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,488950 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,474093 Mandat tildelt
5 Sp Hordaland 0,472962 Mandat tildelt
6 Ap Oslo 0,456727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 V Akershus 0,454004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Nord-Trøndelag 0,453926 Mandat tildelt
9 Sp Akershus 0,449963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Hordaland 0,446960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Vest-Agder 0,445875 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Oppland 0,441475 Mandat tildelt
13 V Sør-Trøndelag 0,426643 Mandat tildelt
14 KrF Rogaland 0,425088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,419856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Østfold 0,413521 Mandat tildelt
17 Ap Rogaland 0,412128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Rogaland 0,407693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Nord-Trøndelag 0,407151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,403975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Akershus 0,401568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Sør-Trøndelag 0,400405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Buskerud 0,398841 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hordaland 0,396039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Østfold 0,395722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Vestfold 0,392911 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hedmark 0,387548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Akershus 0,382218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Hordaland 0,380850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Nordland 0,378355 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Møre og Romsdal 0,378048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Oslo 0,373664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Sogn og Fjordane 0,371161 Mandat tildelt
34 H Rogaland 0,369115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Telemark 0,363419 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Østfold 0,362299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Rogaland 0,361077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Buskerud 0,359545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Møre og Romsdal 0,359148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Oslo 0,358064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Nordland 0,350610 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sør-Trøndelag 0,346179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Aust-Agder 0,343599 Mandat tildelt
44 Ap Sør-Trøndelag 0,341160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Vestfold 0,333414 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Hedmark 0,332381 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Finnmark 0,325272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Aust-Agder 0,323546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Hordaland 0,322944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Oppland 0,318598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Buskerud 0,314372 Mandat tildelt
52 Sp Troms 0,312068 Mandat tildelt
53 Frp Møre og Romsdal 0,308011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Troms 0,305556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Vestfold 0,304718 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Oppland 0,303057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Vest-Agder 0,302838 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Buskerud 0,300014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Troms 0,300007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sogn og Fjordane 0,293327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Buskerud 0,291940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Telemark 0,290863 Mandat tildelt
63 Ap Telemark 0,290044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Sør-Trøndelag 0,289766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Østfold 0,289019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Sør-Trøndelag 0,287581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,282833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vest-Agder 0,281710 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Aust-Agder 0,278606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Østfold 0,276801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Telemark 0,272005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Møre og Romsdal 0,271300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Vestfold 0,268853 Mandat tildelt
74 Sp Telemark 0,267945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Nordland 0,259961 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Vestfold 0,258347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Hordaland 0,254557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Nord-Trøndelag 0,248551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Finnmark 0,248066 Mandat tildelt
80 KrF Vest-Agder 0,245770 Mandat tildelt
81 V Nordland 0,242363 Mandat tildelt
82 Frp Finnmark 0,236620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Hedmark 0,231522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nordland 0,226920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Østfold 0,225146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Troms 0,223147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Buskerud 0,214047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Nord-Trøndelag 0,213658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Vest-Agder 0,211183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Finnmark 0,208452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Nordland 0,207176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Sogn og Fjordane 0,202311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Oppland 0,201475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Finnmark 0,197281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Ap Sogn og Fjordane 0,187372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Hedmark 0,184800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Troms 0,171297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Aust-Agder 0,170634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Oslo 0,167744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Hedmark 0,163201 Mandat tildelt