Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,7 27,4 7,3 63 49 14 65 63
Høyre 27,7 25,0 2,7 50 45 5 48 48
Frp 13,9 15,2 -1,3 26 27 -1 26 27
SV 3,6 6,0 -2,4 1 11 -10 1 2
Sp 4,4 10,3 -5,9 8 19 -11 8 8
KrF 5,1 4,2 0,9 9 8 1 9 9
Venstre 6,1 4,4 1,7 11 8 3 11 11
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 1,4 2,4 -1,0 0 1 -1 0 0
Andre 0,3 1,8 -1,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 0 0 0+1 2 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 6 2 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,639573 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,522084 Mandat tildelt
3 V Sør-Trøndelag 0,510308 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,508925 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,493450 Mandat tildelt
6 Sp Hordaland 0,483963 Mandat tildelt
7 Ap Akershus 0,462016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Akershus 0,460431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Oslo 0,455412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Oppland 0,451751 Mandat tildelt
11 V Oslo 0,446931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Vest-Agder 0,444588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Rogaland 0,442448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,427575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Østfold 0,421122 Mandat tildelt
16 Sp Rogaland 0,417167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Nord-Trøndelag 0,416639 Mandat tildelt
18 KrF Østfold 0,411839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Akershus 0,411398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Rogaland 0,410943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Sør-Trøndelag 0,409712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Vestfold 0,400140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Hordaland 0,394901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Hordaland 0,387852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Møre og Romsdal 0,386812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Hedmark 0,386436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Sogn og Fjordane 0,379756 Mandat tildelt
28 Ap Nordland 0,377273 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Rogaland 0,375897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Telemark 0,370095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Møre og Romsdal 0,365749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Østfold 0,361260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Buskerud 0,358824 Mandat tildelt
34 Ap Buskerud 0,358509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Aust-Agder 0,357586 Mandat tildelt
36 H Nordland 0,357060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Sør-Trøndelag 0,340179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Hedmark 0,338499 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Møre og Romsdal 0,338276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Hordaland 0,336122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Akershus 0,325810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Finnmark 0,324326 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Aust-Agder 0,322619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Buskerud 0,321712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Vestfold 0,321594 Mandat tildelt
46 Sp Troms 0,319315 Mandat tildelt
47 Ap Oppland 0,317683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Oppland 0,308633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vest-Agder 0,308405 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Troms 0,304678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Hordaland 0,304474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Vestfold 0,303842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Telemark 0,302735 Mandat tildelt
54 KrF Sør-Trøndelag 0,299314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Buskerud 0,297307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Østfold 0,295734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Sør-Trøndelag 0,295091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Nordland 0,289877 Mandat tildelt
59 Ap Telemark 0,289211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Aust-Agder 0,283732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Telemark 0,274190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Møre og Romsdal 0,270517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Østfold 0,269270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Vestfold 0,268895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Vest-Agder 0,255807 Mandat tildelt
66 Sp Finnmark 0,253823 Mandat tildelt
67 V Vest-Agder 0,252588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Nord-Trøndelag 0,247837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Nordland 0,236210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Finnmark 0,235935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Troms 0,227254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Buskerud 0,222763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Nord-Trøndelag 0,217586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Finnmark 0,212290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Nordland 0,211989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Sogn og Fjordane 0,206029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Troms 0,204897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Hedmark 0,195179 Mandat tildelt