Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,6 27,4 7,2 63 49 14 65 62
Høyre 28,0 25,0 3,0 51 45 6 50 51
Frp 14,2 15,2 -1,0 26 27 -1 25 27
SV 3,5 6,0 -2,5 1 11 -10 1 1
Sp 4,9 10,3 -5,4 9 19 -10 9 9
KrF 5,2 4,2 1,0 9 8 1 9 9
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0 8 8
MDG 2,4 3,2 -0,8 1 1 0 1 1
Rødt 1,8 2,4 -0,6 1 1 0 1 1
Andre 0,9 1,8 -0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 7 7 3 0 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 5+1 2 1 0 0 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 6 2 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,518912 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,512770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 H Oslo 0,510789 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,503129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Oppland 0,503088 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,471837 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Nord-Trøndelag 0,463975 Mandat tildelt
10 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Mandat tildelt
11 Ap Oslo 0,454101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Rogaland 0,451129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Vest-Agder 0,443300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Møre og Romsdal 0,430775 Mandat tildelt
15 Frp Nord-Trøndelag 0,429748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Østfold 0,425678 Mandat tildelt
17 Frp Hordaland 0,423119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Sogn og Fjordane 0,422922 Mandat tildelt
19 KrF Østfold 0,419948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,415856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Rogaland 0,409758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Vestfold 0,404471 Mandat tildelt
23 V Akershus 0,400596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Akershus 0,399261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Hordaland 0,393764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,392049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hedmark 0,385324 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Rogaland 0,379968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Møre og Romsdal 0,377628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Buskerud 0,377571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Sør-Trøndelag 0,376444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Nordland 0,376182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Telemark 0,374104 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Møre og Romsdal 0,369712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Aust-Agder 0,364626 Mandat tildelt
36 Frp Akershus 0,361832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Nordland 0,360930 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Østfold 0,360215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Buskerud 0,358273 Mandat tildelt
40 Ap Buskerud 0,357474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Troms 0,355606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Hordaland 0,342703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Hedmark 0,342163 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Rogaland 0,341819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Sør-Trøndelag 0,339202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Oslo 0,338966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Oslo 0,329702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,327713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Finnmark 0,323401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Aust-Agder 0,321693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Oppland 0,316761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vestfold 0,315634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Oppland 0,311982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Vest-Agder 0,311743 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Telemark 0,308671 Mandat tildelt
57 Sp Telemark 0,305316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Sør-Trøndelag 0,305205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Troms 0,303799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Vestfold 0,302966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Buskerud 0,300525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Sør-Trøndelag 0,298288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Møre og Romsdal 0,291588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Telemark 0,288378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Aust-Agder 0,286804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Troms 0,284012 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Finnmark 0,282608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sogn og Fjordane 0,277683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Vestfold 0,274170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vest-Agder 0,266686 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Buskerud 0,264691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Østfold 0,262047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Vest-Agder 0,260826 Mandat tildelt
74 Frp Telemark 0,257501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Møre og Romsdal 0,249539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Nord-Trøndelag 0,247123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Nordland 0,246091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Nordland 0,240825 Mandat tildelt
79 V Vestfold 0,237208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nordland 0,236091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Troms 0,229713 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Buskerud 0,227121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Hordaland 0,224617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Finnmark 0,224010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Nord-Trøndelag 0,219932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Hedmark 0,219180 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Finnmark 0,214586 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Hedmark 0,210589 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Sogn og Fjordane 0,208266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Oslo 0,191138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Oppland 0,190722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Vest-Agder 0,186321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Ap Sogn og Fjordane 0,186300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Møre og Romsdal 0,177441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Finnmark 0,174047 Mandat tildelt
99 KrF Troms 0,163885 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Aust-Agder 0,161526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Sogn og Fjordane 0,160545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Troms 0,151147 Mandat tildelt
104 V Hedmark 0,144004 Mandat tildelt