Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,6 27,4 7,2 66 49 17 66 66
Høyre 26,3 25,0 1,3 50 45 5 51 50
Frp 13,7 15,2 -1,5 26 27 -1 26 26
SV 2,8 6,0 -3,2 1 11 -10 1 1
Sp 6,7 10,3 -3,6 13 19 -6 13 13
KrF 4,3 4,2 0,1 8 8 0 8 8
Venstre 3,4 4,4 -1,0 2 8 -6 2 2
MDG 3,5 3,2 0,3 2 1 1 1 2
Rødt 2,0 2,4 -0,4 1 1 0 1 1
Andre 2,8 1,8 1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6+1 6 3 0 1 0 1 1 0 0
Oslo 7+1 6 2 1 0 0 1 1 1 0
Hedmark 3+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4+1 3 0 1 1 0 0 0 0
Hordaland 5+1 6 2 0 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Nordland 3+1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Oppland 0,552028 Mandat tildelt
2 Sp Buskerud 0,489839 Mandat tildelt
3 Sp Troms 0,486219 Mandat tildelt
4 Ap Akershus 0,460685 Mandat tildelt
5 Ap Oslo 0,454101 Mandat tildelt
6 H Akershus 0,450702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Østfold 0,450342 Mandat tildelt
8 Ap Vest-Agder 0,443300 Mandat tildelt
9 KrF Møre og Romsdal 0,440158 Mandat tildelt
10 H Rogaland 0,436213 Mandat tildelt
11 KrF Akershus 0,429080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Telemark 0,417480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Oslo 0,416022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Nord-Trøndelag 0,414599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Rogaland 0,409758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Hordaland 0,408219 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,405965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Østfold 0,399841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Hordaland 0,393764 Mandat tildelt
20 H Sør-Trøndelag 0,392246 Mandat tildelt
21 Sp Finnmark 0,386440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Hedmark 0,385324 Mandat tildelt
23 H Vestfold 0,379918 Mandat tildelt
24 Ap Møre og Romsdal 0,377628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Nordland 0,376182 Mandat tildelt
26 KrF Rogaland 0,373041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Hordaland 0,368249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Buskerud 0,364267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Østfold 0,360215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Buskerud 0,357474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Telemark 0,351392 Mandat tildelt
32 Frp Akershus 0,349090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Østfold 0,347270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Møre og Romsdal 0,347268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Nord-Trøndelag 0,345972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Sør-Trøndelag 0,339202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Nordland 0,339013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Rogaland 0,329786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Oslo 0,327031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Finnmark 0,323401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Nordland 0,322816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Aust-Agder 0,321693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Hedmark 0,321388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Oppland 0,316761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Sør-Trøndelag 0,316179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Sogn og Fjordane 0,310500 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Vestfold 0,304528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Troms 0,303799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Vestfold 0,302966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Aust-Agder 0,301501 Mandat tildelt
51 H Oppland 0,293041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Vest-Agder 0,292824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Telemark 0,288378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Hedmark 0,287956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Hordaland 0,283392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Buskerud 0,282280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Møre og Romsdal 0,281318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Troms 0,274002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Aust-Agder 0,269390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sogn og Fjordane 0,267881 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Oslo 0,261372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Vest-Agder 0,257293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Telemark 0,255247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Østfold 0,252814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Sør-Trøndelag 0,252382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Telemark 0,248433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Hordaland 0,245649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Vestfold 0,244369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Nordland 0,237428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Akershus 0,233714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Oppland 0,229293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Vestfold 0,226702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Finnmark 0,216128 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Troms 0,215768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Vest-Agder 0,215674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Rogaland 0,211742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Nord-Trøndelag 0,211465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Hedmark 0,211448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Vest-Agder 0,210391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Sør-Trøndelag 0,207958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Nord-Trøndelag 0,206585 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Finnmark 0,201564 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Nordland 0,199169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Møre og Romsdal 0,196335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Sogn og Fjordane 0,195616 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Sogn og Fjordane 0,192767 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Buskerud 0,187807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Aust-Agder 0,161912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Aust-Agder 0,155845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Troms 0,135500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Sogn og Fjordane 0,132782 Mandat tildelt
92 KrF Nord-Trøndelag 0,110587 Mandat tildelt
93 KrF Hedmark 0,110554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Oppland 0,107742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Finnmark 0,085122 Mandat tildelt