Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,6 27,4 7,2 62 49 13 64 62
Høyre 23,3 25,0 -1,7 38 45 -7 39 38
Frp 13,3 15,2 -1,9 26 27 -1 24 26
SV 4,7 6,0 -1,3 8 11 -3 7 8
Sp 6,5 10,3 -3,8 10 19 -9 10 10
KrF 5,2 4,2 1,0 8 8 0 8 8
Venstre 5,7 4,4 1,3 9 8 1 9 9
MDG 4,1 3,2 0,9 7 1 6 7 7
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 1 1
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 5 2 1 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 7 4 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 4 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 4 2 1 1 1 1 0+1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 1 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,666266 Mandat tildelt
2 Sp Rogaland 0,616277 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,604626 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 V Rogaland 0,597639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Buskerud 0,543144 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Sør-Trøndelag 0,541349 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,492164 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Sør-Trøndelag 0,476842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Oslo 0,476648 Mandat tildelt
10 H Hordaland 0,471237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Akershus 0,461255 Mandat tildelt
12 MDG Oslo 0,452181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Akershus 0,451033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 MDG Sør-Trøndelag 0,443871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Nordland 0,437272 Mandat tildelt
16 Sp Østfold 0,436911 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Oslo 0,434464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Vest-Agder 0,432371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Rogaland 0,422344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Østfold 0,419948 Mandat tildelt
21 H Akershus 0,419457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Telemark 0,405040 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Buskerud 0,400123 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Rogaland 0,399876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Oslo 0,395646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Troms 0,394861 Mandat tildelt
27 H Rogaland 0,386450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Buskerud 0,383189 Mandat tildelt
29 Sp Finnmark 0,374926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Aust-Agder 0,364626 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Møre og Romsdal 0,361234 Mandat tildelt
32 H Østfold 0,354225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Møre og Romsdal 0,351599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Sør-Trøndelag 0,347503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Hordaland 0,342703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,336576 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Troms 0,318601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Nordland 0,313171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Buskerud 0,312727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Oppland 0,311539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Telemark 0,311303 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Telemark 0,308671 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Sør-Trøndelag 0,305205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Vestfold 0,300497 Mandat tildelt
45 H Nordland 0,300339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Hedmark 0,284730 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Hordaland 0,284514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Hedmark 0,279348 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Finnmark 0,275823 Mandat tildelt
50 KrF Vestfold 0,274170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hordaland 0,273948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Østfold 0,273200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Buskerud 0,272935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Nordland 0,270884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Rogaland 0,270677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Hedmark 0,268022 Mandat tildelt
57 Sp Oppland 0,266949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Østfold 0,263997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vest-Agder 0,260826 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Buskerud 0,259566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Østfold 0,251610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Akershus 0,249601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Møre og Romsdal 0,244143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Nordland 0,240825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oslo 0,240212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Aust-Agder 0,238653 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Hordaland 0,238315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Vestfold 0,237079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vest-Agder 0,236046 Mandat tildelt
70 SV Vestfold 0,231848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Vestfold 0,222929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Akershus 0,220611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Finnmark 0,220412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Nordland 0,219642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Møre og Romsdal 0,218232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Møre og Romsdal 0,217687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Oppland 0,217051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nord-Trøndelag 0,205157 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Vest-Agder 0,204101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Møre og Romsdal 0,202790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Sør-Trøndelag 0,201754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Oppland 0,200240 Mandat tildelt
83 SV Telemark 0,193410 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Troms 0,191501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Sogn og Fjordane 0,187005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Nord-Trøndelag 0,183019 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Vest-Agder 0,182507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Hedmark 0,182398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Troms 0,179862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Finnmark 0,178571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Oppland 0,178507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Telemark 0,174414 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Sogn og Fjordane 0,173308 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Vest-Agder 0,167500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Troms 0,163885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Sogn og Fjordane 0,160545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Sogn og Fjordane 0,159435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Nord-Trøndelag 0,157311 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Troms 0,157242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Aust-Agder 0,157095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Oppland 0,156332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Telemark 0,156297 Mandat tildelt
103 MDG Hedmark 0,147475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Hedmark 0,133696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nord-Trøndelag 0,133694 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Aust-Agder 0,128103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Nord-Trøndelag 0,116963 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Finnmark 0,108767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Sogn og Fjordane 0,104825 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Finnmark 0,102907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Aust-Agder 0,098277 Mandat tildelt
112 SV Aust-Agder 0,092627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Nord-Trøndelag 0,089520 Mandat tildelt
114 MDG Sogn og Fjordane 0,086187 Mandat tildelt