Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,5 26,3 8,2 66 48 18 65 66
Høyre 30,0 20,4 9,6 49 36 13 49 49
Frp 11,5 11,6 -0,1 19 21 -2 19 19
SV 5,8 7,6 -1,8 9 13 -4 10 9
Sp 4,6 13,5 -8,9 8 28 -20 8 8
KrF 4,9 3,8 1,1 8 3 5 8 8
Venstre 6,1 4,6 1,5 10 8 2 10 10
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,2 4,7 -3,5 0 8 -8 0 0
Andre 1,4 3,6 -2,2 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 2 1 0+1 0 2 0 0 0
Oslo 6 7 1 2 0 0+1 3 0 0 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 4 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,605687 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,539561 Mandat tildelt
3 V Sør-Trøndelag 0,520335 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,505400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Hordaland 0,504808 Mandat tildelt
6 Frp Hedmark 0,500508 Mandat tildelt
7 H Hordaland 0,492037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Akershus 0,484578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Møre og Romsdal 0,481005 Mandat tildelt
10 KrF Akershus 0,475348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Sør-Trøndelag 0,463001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Rogaland 0,461158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Oslo 0,447012 Mandat tildelt
14 Sp Oppland 0,442272 Mandat tildelt
15 H Oslo 0,439506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Nordland 0,435140 Mandat tildelt
17 Frp Rogaland 0,431579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Oppland 0,424636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Rogaland 0,417198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Møre og Romsdal 0,416764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Troms 0,410474 Mandat tildelt
22 H Finnmark 0,402945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Aust-Agder 0,393939 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Nord-Trøndelag 0,392730 Mandat tildelt
25 H Telemark 0,385306 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Østfold 0,384642 Mandat tildelt
27 Sp Buskerud 0,384469 Mandat tildelt
28 SV Oslo 0,382798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Oslo 0,376564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Hordaland 0,375534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Akershus 0,373425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Østfold 0,369027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Oslo 0,361271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Nordland 0,360783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Østfold 0,345160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Aust-Agder 0,337981 Mandat tildelt
37 V Buskerud 0,337450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hordaland 0,336374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Møre og Romsdal 0,335449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Østfold 0,334898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Møre og Romsdal 0,334364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Troms 0,331068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Vestfold 0,329869 Mandat tildelt
44 V Akershus 0,326984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Troms 0,325154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Buskerud 0,325016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nordland 0,321503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Nord-Trøndelag 0,317733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vestfold 0,316534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Østfold 0,314382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Vest-Agder 0,313463 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Hordaland 0,312961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Hedmark 0,312531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Sør-Trøndelag 0,312265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Østfold 0,312250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Hedmark 0,312184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Akershus 0,310369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Oppland 0,306876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Møre og Romsdal 0,305970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Buskerud 0,299336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Vest-Agder 0,298516 Mandat tildelt
62 H Aust-Agder 0,297911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Sogn og Fjordane 0,290277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Telemark 0,287999 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Hordaland 0,287259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Vestfold 0,283953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Buskerud 0,282848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Telemark 0,280570 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sogn og Fjordane 0,276215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Møre og Romsdal 0,272623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Vestfold 0,270619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Rogaland 0,270277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Nordland 0,263850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sør-Trøndelag 0,256038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Sør-Trøndelag 0,253042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Finnmark 0,250160 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vestfold 0,246078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Vest-Agder 0,241469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Telemark 0,232329 Mandat tildelt
80 Frp Troms 0,231457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vest-Agder 0,216996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Oppland 0,211836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Buskerud 0,209506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Telemark 0,209473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Nord-Trøndelag 0,208256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sør-Trøndelag 0,207786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Oslo 0,203833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Nordland 0,202759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Vest-Agder 0,202619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Sogn og Fjordane 0,202522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Vestfold 0,202522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Nordland 0,192647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Hedmark 0,191069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Finnmark 0,188082 Mandat tildelt
95 V Hedmark 0,182349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Vest-Agder 0,175895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Nord-Trøndelag 0,173845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Troms 0,164168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Oppland 0,159080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Telemark 0,150552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Sogn og Fjordane 0,148932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Troms 0,143458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Finnmark 0,142968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Aust-Agder 0,138255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Sogn og Fjordane 0,136658 Mandat tildelt