Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,5 27,4 7,1 63 49 14 65 62
Høyre 27,8 25,0 2,8 50 45 5 50 50
Frp 13,9 15,2 -1,3 26 27 -1 25 28
SV 3,7 6,0 -2,3 2 11 -9 1 2
Sp 4,9 10,3 -5,4 9 19 -10 9 9
KrF 4,9 4,2 0,7 9 8 1 9 9
Venstre 4,7 4,4 0,3 8 8 0 9 8
MDG 3,5 3,2 0,3 2 1 1 1 1
Rødt 0,9 2,4 -1,5 0 1 -1 0 0
Andre 1,2 1,8 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,512770 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,503088 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,501602 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,492804 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,488950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Oslo 0,474093 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Nord-Trøndelag 0,463975 Mandat tildelt
10 H Hordaland 0,460024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Mandat tildelt
12 Sp Møre og Romsdal 0,430775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,429120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Rogaland 0,425088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Sogn og Fjordane 0,422922 Mandat tildelt
16 H Østfold 0,422644 Mandat tildelt
17 V Akershus 0,418398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,412883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Vestfold 0,401581 Mandat tildelt
20 KrF Østfold 0,395722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Sør-Trøndelag 0,393177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Rogaland 0,377257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Telemark 0,371437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Møre og Romsdal 0,367073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Nordland 0,358350 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Buskerud 0,358273 Mandat tildelt
27 Sp Troms 0,355606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Oslo 0,344359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Aust-Agder 0,343599 Mandat tildelt
30 H Hedmark 0,339709 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Hordaland 0,322944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Oppland 0,309754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Vest-Agder 0,309524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Telemark 0,305316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,298375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Sør-Trøndelag 0,296159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Telemark 0,290863 Mandat tildelt
39 KrF Sør-Trøndelag 0,287581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Aust-Agder 0,284751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Finnmark 0,282608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Buskerud 0,276481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Møre og Romsdal 0,260637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Vestfold 0,258347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Vestfold 0,247756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vest-Agder 0,245770 Mandat tildelt
47 Sp Nordland 0,236091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Hordaland 0,234597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Troms 0,228077 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Nordland 0,226920 Mandat tildelt
51 V Nordland 0,223369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Nord-Trøndelag 0,218368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Buskerud 0,214047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Finnmark 0,213044 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hedmark 0,210589 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Østfold 0,207487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Sogn og Fjordane 0,206769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Vest-Agder 0,194641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Oslo 0,191138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Finnmark 0,181757 Mandat tildelt
61 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Troms 0,157901 Mandat tildelt
63 KrF Troms 0,154387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Sogn og Fjordane 0,151275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Hedmark 0,150421 Mandat tildelt