Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,4 27,4 7,0 61 49 12 61 61
Høyre 23,7 25,0 -1,3 42 45 -3 42 41
Frp 14,4 15,2 -0,8 25 27 -2 25 26
SV 5,4 6,0 -0,6 9 11 -2 9 9
Sp 7,9 10,3 -2,4 14 19 -5 14 14
KrF 4,3 4,2 0,1 8 8 0 8 8
Venstre 4,3 4,4 -0,1 8 8 0 8 8
MDG 3,2 3,2 0,0 1 1 0 1 1
Rødt 2,0 2,4 -0,4 1 1 0 1 1
Andre 0,3 1,8 -1,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6+1 6 3 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 6+1 5 2 2 0 0 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,643911 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,580230 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 Sp Østfold 0,531028 Mandat tildelt
4 Ap Oslo 0,520933 Mandat tildelt
5 SV Nordland 0,502419 Mandat tildelt
6 Sp Telemark 0,492273 Mandat tildelt
7 SV Rogaland 0,459464 Mandat tildelt
8 Ap Akershus 0,458023 Mandat tildelt
9 Sp Finnmark 0,455730 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Troms 0,453662 Mandat tildelt
11 V Rogaland 0,450870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Møre og Romsdal 0,440158 Mandat tildelt
13 H Vest-Agder 0,439783 Mandat tildelt
14 Frp Nord-Trøndelag 0,435767 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,432349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Akershus 0,429080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Hordaland 0,429077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Oslo 0,416022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Sør-Trøndelag 0,412182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Rogaland 0,407388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Akershus 0,406143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Rogaland 0,393088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Hordaland 0,392180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hordaland 0,391490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Hedmark 0,383092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Buskerud 0,382892 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Akershus 0,382793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Nordland 0,380626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Møre og Romsdal 0,375447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Nordland 0,374010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Rogaland 0,373041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Akershus 0,366928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,360313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Sør-Trøndelag 0,359711 Mandat tildelt
35 Ap Østfold 0,358137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,356126 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Buskerud 0,355409 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,353473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Østfold 0,347270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Rogaland 0,346633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Nord-Trøndelag 0,343972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Oslo 0,343748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vestfold 0,342356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Hedmark 0,339516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Sør-Trøndelag 0,332334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Troms 0,324055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Finnmark 0,321530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Vestfold 0,320079 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Aust-Agder 0,319825 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Finnmark 0,316945 Mandat tildelt
51 H Telemark 0,316654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Oslo 0,316141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Oslo 0,315054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Oppland 0,314931 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Hordaland 0,314755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Buskerud 0,314418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Østfold 0,313891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Møre og Romsdal 0,312936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Sogn og Fjordane 0,308698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Oslo 0,308212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Hedmark 0,307942 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Nordland 0,305498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Troms 0,302042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Aust-Agder 0,301501 Mandat tildelt
65 Ap Vestfold 0,301214 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Møre og Romsdal 0,295693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Hordaland 0,289655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Hedmark 0,289621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Vestfold 0,288148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Troms 0,288002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Telemark 0,286711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Akershus 0,285145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Hordaland 0,283392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sogn og Fjordane 0,281594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Akershus 0,275568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vest-Agder 0,270451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Oppland 0,270369 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Vestfold 0,266408 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Østfold 0,265738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Vest-Agder 0,264445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Oppland 0,264071 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Telemark 0,261131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Telemark 0,255247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Buskerud 0,252947 Mandat tildelt
85 KrF Sør-Trøndelag 0,252382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Rogaland 0,249655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Nordland 0,249558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Nord-Trøndelag 0,249348 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Vest-Agder 0,248031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Møre og Romsdal 0,245443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Sør-Trøndelag 0,245203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Aust-Agder 0,242760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Møre og Romsdal 0,238441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Møre og Romsdal 0,231503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Sogn og Fjordane 0,227290 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Finnmark 0,227163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Vestfold 0,226702 Mandat tildelt
98 V Vestfold 0,226702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Hedmark 0,222265 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Telemark 0,222212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Vest-Agder 0,215674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Oppland 0,207834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Sør-Trøndelag 0,207315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Nordland 0,204376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nordland 0,199169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Buskerud 0,192532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Vest-Agder 0,192462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Troms 0,191117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Sp Aust-Agder 0,190950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Østfold 0,189827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Buskerud 0,187807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 H Nord-Trøndelag 0,186165 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 H Finnmark 0,181620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Nord-Trøndelag 0,180775 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 V Vest-Agder 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 H Sogn og Fjordane 0,176286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 V Finnmark 0,166337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Frp Aust-Agder 0,163795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 V Troms 0,144449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 V Hedmark 0,137588 Mandat tildelt
121 KrF Troms 0,135500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 KrF Sogn og Fjordane 0,132782 Mandat tildelt
123 V Telemark 0,131572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 V Oppland 0,125853 Mandat tildelt
125 SV Sogn og Fjordane 0,120421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 V Sogn og Fjordane 0,120276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 KrF Nord-Trøndelag 0,110587 Mandat tildelt