Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,4 27,4 7,0 60 49 11 61 62
Høyre 23,7 25,0 -1,3 42 45 -3 42 41
Frp 14,4 15,2 -0,8 26 27 -1 25 26
SV 5,4 6,0 -0,6 9 11 -2 9 9
Sp 7,9 10,3 -2,4 14 19 -5 14 14
KrF 4,3 4,2 0,1 8 8 0 8 8
Venstre 4,3 4,4 -0,1 8 8 0 8 7
MDG 3,2 3,2 0,0 1 1 0 1 1
Rødt 2,0 2,4 -0,4 1 1 0 1 1
Andre 0,3 1,8 -1,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6 5+1 2 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 6 5 2 2 0 0 1+1 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,643911 Mandat tildelt
2 Sp Østfold 0,531028 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,503038 Mandat tildelt
4 SV Nordland 0,502419 Mandat tildelt
5 V Oslo 0,497454 Mandat tildelt
6 Ap Oslo 0,493515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Telemark 0,492273 Mandat tildelt
8 SV Rogaland 0,459464 Mandat tildelt
9 Sp Finnmark 0,455730 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Troms 0,453662 Mandat tildelt
11 V Rogaland 0,450870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Vest-Agder 0,439783 Mandat tildelt
13 H Akershus 0,426656 Mandat tildelt
14 Ap Sør-Trøndelag 0,412182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,409593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Rogaland 0,407388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Akershus 0,407132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Buskerud 0,407002 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Buskerud 0,406182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Oslo 0,394126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,393088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hordaland 0,392180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Hordaland 0,391490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hedmark 0,383092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Akershus 0,381405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Nordland 0,380626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Oppland 0,377917 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Nordland 0,374010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Rogaland 0,373041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Østfold 0,360313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Sør-Trøndelag 0,359711 Mandat tildelt
32 SV Buskerud 0,359335 Mandat tildelt
33 Ap Østfold 0,358137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Møre og Romsdal 0,357641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Sør-Trøndelag 0,353473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Østfold 0,347270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Nord-Trøndelag 0,343972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Vestfold 0,342356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Akershus 0,340261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Hedmark 0,339516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Oppland 0,324442 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Troms 0,324055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Finnmark 0,321530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Aust-Agder 0,319825 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Finnmark 0,316945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Oppland 0,316885 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Telemark 0,316654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Hordaland 0,314755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Østfold 0,313891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Sogn og Fjordane 0,308698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hedmark 0,307942 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Møre og Romsdal 0,306487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Nordland 0,305498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Troms 0,302042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Aust-Agder 0,301501 Mandat tildelt
56 Ap Vestfold 0,301214 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Oslo 0,299502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Oslo 0,291990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Hordaland 0,289655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Hedmark 0,289621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Buskerud 0,289083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Vestfold 0,288148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Telemark 0,286711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Hordaland 0,283392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Møre og Romsdal 0,280506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Møre og Romsdal 0,272504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Vestfold 0,266408 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Møre og Romsdal 0,264575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Vest-Agder 0,264445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Telemark 0,255247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Akershus 0,253463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Sør-Trøndelag 0,252382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Rogaland 0,249655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Oppland 0,249401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Nord-Trøndelag 0,249348 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vest-Agder 0,248031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Sør-Trøndelag 0,245203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Akershus 0,244949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,242760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Sogn og Fjordane 0,227290 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Vestfold 0,226702 Mandat tildelt
82 KrF Vestfold 0,226702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Telemark 0,222212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Buskerud 0,220036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Vest-Agder 0,215674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Buskerud 0,214636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Sør-Trøndelag 0,207315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Nordland 0,204376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nordland 0,199169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Vest-Agder 0,192462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Troms 0,191117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Aust-Agder 0,190950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Østfold 0,189827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Nord-Trøndelag 0,186165 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Finnmark 0,181620 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Nord-Trøndelag 0,180775 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Vest-Agder 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Sogn og Fjordane 0,176286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Finnmark 0,166337 Mandat tildelt
100 V Oppland 0,151023 Mandat tildelt
101 V Troms 0,144449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Hedmark 0,137588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Troms 0,135500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Sogn og Fjordane 0,132782 Mandat tildelt
105 V Telemark 0,131572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Oppland 0,129290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Sogn og Fjordane 0,120421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,120276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Nord-Trøndelag 0,110587 Mandat tildelt
110 KrF Hedmark 0,110554 Mandat tildelt