Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,3 27,4 6,9 64 49 15 64 61
Høyre 28,8 25,0 3,8 53 45 8 52 52
Frp 14,5 15,2 -0,7 26 27 -1 27 30
SV 3,1 6,0 -2,9 1 11 -10 1 1
Sp 4,0 10,3 -6,3 7 19 -12 7 7
KrF 5,2 4,2 1,0 9 8 1 9 9
Venstre 4,6 4,4 0,2 8 8 0 8 8
MDG 3,1 3,2 -0,1 1 1 0 1 1
Rødt 1,2 2,4 -1,2 0 1 -1 0 0
Andre 1,2 1,8 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 7 7 3 0 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 4 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 6 2 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,532324 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,518912 Mandat tildelt
3 Sp Hedmark 0,515743 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,503129 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,482294 Mandat tildelt
6 KrF Rogaland 0,451129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Oslo 0,444556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Hordaland 0,439958 Mandat tildelt
9 Frp Nord-Trøndelag 0,438828 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Østfold 0,437846 Mandat tildelt
11 Frp Hordaland 0,432061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,427738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Østfold 0,419948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Akershus 0,418612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Vestfold 0,416031 Mandat tildelt
16 Sp Oppland 0,410691 Mandat tildelt
17 V Akershus 0,409497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,403251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Rogaland 0,390825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Buskerud 0,385538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Sør-Trøndelag 0,384810 Mandat tildelt
22 H Telemark 0,384789 Mandat tildelt
23 Sp Rogaland 0,379219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Nord-Trøndelag 0,378740 Mandat tildelt
25 Sp Sør-Trøndelag 0,372483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Nordland 0,371237 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Akershus 0,369477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Aust-Agder 0,364626 Mandat tildelt
29 H Hedmark 0,351928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Møre og Romsdal 0,351660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Rogaland 0,349044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Oslo 0,346129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Sogn og Fjordane 0,345233 Mandat tildelt
34 KrF Hordaland 0,342703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Oslo 0,337030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Sør-Trøndelag 0,334628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Vestfold 0,322309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Oppland 0,320891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Vest-Agder 0,320658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Buskerud 0,309110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Telemark 0,308671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Sør-Trøndelag 0,306810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Sør-Trøndelag 0,305205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Møre og Romsdal 0,297751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Aust-Agder 0,294986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Buskerud 0,292445 Mandat tildelt
47 Sp Troms 0,290271 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Troms 0,289997 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sogn og Fjordane 0,283525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Vestfold 0,274170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vest-Agder 0,272316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Møre og Romsdal 0,271626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Buskerud 0,270609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Østfold 0,268872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Østfold 0,267579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Telemark 0,262938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Vest-Agder 0,260826 Mandat tildelt
58 V Møre og Romsdal 0,255064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Nordland 0,251298 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Telemark 0,249259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Vestfold 0,242482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Nordland 0,240825 Mandat tildelt
63 H Troms 0,236280 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Finnmark 0,230692 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Hordaland 0,229607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Finnmark 0,228739 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Buskerud 0,227121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Nord-Trøndelag 0,226224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Hedmark 0,223808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Finnmark 0,220720 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Nordland 0,218636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Sogn og Fjordane 0,214205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Østfold 0,203059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Oppland 0,194762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Nordland 0,192719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vest-Agder 0,190481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Finnmark 0,177851 Mandat tildelt
78 Frp Aust-Agder 0,164938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Troms 0,163885 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Sogn og Fjordane 0,160545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Oslo 0,156047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Troms 0,154551 Mandat tildelt