Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,3 27,4 6,9 63 49 14 63 65
Høyre 25,5 25,0 0,5 45 45 0 44 43
Frp 15,3 15,2 0,1 27 27 0 28 29
SV 4,4 6,0 -1,6 8 11 -3 8 7
Sp 4,9 10,3 -5,4 8 19 -11 8 8
KrF 5,5 4,2 1,3 9 8 1 9 9
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0 8 7
MDG 3,1 3,2 -0,1 1 1 0 1 1
Rødt 1,2 2,4 -1,2 0 1 -1 0 0
Andre 0,4 1,8 -1,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 0+1 0 0 1 0 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,619581 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
3 SV Sør-Trøndelag 0,506793 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,504106 Mandat tildelt
5 Sp Møre og Romsdal 0,492314 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,487841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 V Rogaland 0,471837 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Nord-Trøndelag 0,463975 Mandat tildelt
10 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Akershus 0,455796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Østfold 0,444174 Mandat tildelt
13 Sp Sogn og Fjordane 0,422922 Mandat tildelt
14 Sp Buskerud 0,409455 Mandat tildelt
15 SV Nordland 0,409343 Mandat tildelt
16 SV Oslo 0,406727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Aust-Agder 0,385652 Mandat tildelt
18 V Sør-Trøndelag 0,376444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Rogaland 0,374353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Troms 0,369661 Mandat tildelt
21 KrF Hordaland 0,362479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Akershus 0,356085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Troms 0,355606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Telemark 0,326479 Mandat tildelt
26 KrF Sør-Trøndelag 0,322779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Oslo 0,312349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Telemark 0,305316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Buskerud 0,302504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Buskerud 0,292805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Vestfold 0,289992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Rogaland 0,286291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Møre og Romsdal 0,285187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Finnmark 0,282608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Vest-Agder 0,275865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Buskerud 0,274560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Finnmark 0,258244 Mandat tildelt
38 SV Hordaland 0,256466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Østfold 0,255789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Nordland 0,254730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Hedmark 0,250929 Mandat tildelt
42 V Vestfold 0,237208 Mandat tildelt
43 Sp Nordland 0,236091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Møre og Romsdal 0,228520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Hordaland 0,224617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Vestfold 0,217054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Møre og Romsdal 0,214476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Hedmark 0,210589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Oppland 0,203171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Oppland 0,201235 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Vest-Agder 0,186321 Mandat tildelt
54 Sp Oslo 0,181078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Telemark 0,181073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Finnmark 0,174047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Troms 0,173328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Sogn og Fjordane 0,169816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Oppland 0,165346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Oppland 0,158046 Mandat tildelt