Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,3 27,4 6,9 63 49 14 63 63
Høyre 25,5 25,0 0,5 45 45 0 44 44
Frp 15,3 15,2 0,1 27 27 0 28 28
SV 4,4 6,0 -1,6 8 11 -3 8 8
Sp 4,9 10,3 -5,4 8 19 -11 8 8
KrF 5,5 4,2 1,3 9 8 1 9 9
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0 8 8
MDG 3,1 3,2 -0,1 1 1 0 1 1
Rødt 1,2 2,4 -1,2 0 1 -1 0 0
Andre 0,4 1,8 -1,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 3 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Akershus 0,548821 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,532112 Mandat tildelt
4 Sp Akershus 0,512770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Sør-Trøndelag 0,506793 Mandat tildelt
6 Sp Oppland 0,503088 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,471837 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Nord-Trøndelag 0,463975 Mandat tildelt
10 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Østfold 0,444174 Mandat tildelt
12 Sp Møre og Romsdal 0,430775 Mandat tildelt
13 SV Oslo 0,429323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Sogn og Fjordane 0,422922 Mandat tildelt
15 SV Nordland 0,409343 Mandat tildelt
16 V Akershus 0,400596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Aust-Agder 0,385652 Mandat tildelt
18 V Sør-Trøndelag 0,376444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Rogaland 0,374353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Troms 0,369661 Mandat tildelt
21 KrF Hordaland 0,362479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Buskerud 0,358273 Mandat tildelt
23 Sp Troms 0,355606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Oslo 0,329702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Telemark 0,326479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Sør-Trøndelag 0,322779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Telemark 0,305316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Vestfold 0,289992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Rogaland 0,286291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Finnmark 0,282608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Vest-Agder 0,275865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Buskerud 0,264691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Finnmark 0,258244 Mandat tildelt
35 SV Hordaland 0,256466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Buskerud 0,256204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Østfold 0,255789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Nordland 0,254730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Hedmark 0,250929 Mandat tildelt
40 V Møre og Romsdal 0,249539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Buskerud 0,240240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Vestfold 0,237208 Mandat tildelt
43 Sp Nordland 0,236091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Akershus 0,232343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Hordaland 0,224617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Vestfold 0,217054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Hedmark 0,210589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Møre og Romsdal 0,199955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Oslo 0,191138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Møre og Romsdal 0,187666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Vest-Agder 0,186321 Mandat tildelt
54 SV Telemark 0,181073 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Finnmark 0,174047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Troms 0,173328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Sogn og Fjordane 0,169816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Oppland 0,169309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vest-Agder 0,156852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Nord-Trøndelag 0,147262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Hedmark 0,144004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Nord-Trøndelag 0,141447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Hedmark 0,141427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Oppland 0,137788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Telemark 0,137715 Mandat tildelt