Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,1 26,3 7,8 65 48 17 66 64
Høyre 24,1 20,4 3,7 44 36 8 44 45
Frp 16,2 11,6 4,6 30 21 9 30 30
SV 3,6 7,6 -4,0 1 13 -12 1 1
Sp 5,8 13,5 -7,7 11 28 -17 10 11
KrF 5,1 3,8 1,3 9 3 6 9 9
Venstre 4,6 4,6 0,0 8 8 0 8 8
MDG 3,0 3,9 -0,9 1 3 -2 1 1
Rødt 1,8 4,7 -2,9 0 8 -8 0 0
Andre 1,7 3,6 -1,9 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 7 6 3 0 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 5 3 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 3 0+1 1 0 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,636533 Mandat tildelt
2 Sp Rogaland 0,581431 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,557667 Mandat tildelt
4 Sp Møre og Romsdal 0,525483 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,500674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Akershus 0,494743 Mandat tildelt
7 Sp Østfold 0,484953 Mandat tildelt
8 Sp Buskerud 0,484770 Mandat tildelt
9 KrF Oslo 0,465283 Mandat tildelt
10 V Rogaland 0,456739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,449167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Nord-Trøndelag 0,447582 Mandat tildelt
13 Frp Rogaland 0,434255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Vest-Agder 0,419694 Mandat tildelt
15 V Akershus 0,410958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Troms 0,409988 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,409622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,407389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,395266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Sør-Trøndelag 0,392394 Mandat tildelt
21 Frp Sogn og Fjordane 0,389098 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Oslo 0,381417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,377863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,375741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Sogn og Fjordane 0,366000 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Buskerud 0,365534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Sør-Trøndelag 0,360676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Østfold 0,359243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vestfold 0,355994 Mandat tildelt
30 Sp Telemark 0,353782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Østfold 0,353570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Aust-Agder 0,351789 Mandat tildelt
33 H Sør-Trøndelag 0,351194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Vestfold 0,346642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Troms 0,326035 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Hordaland 0,325747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Finnmark 0,323731 Mandat tildelt
38 Frp Oslo 0,318274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Finnmark 0,315420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vest-Agder 0,310705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Telemark 0,309531 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Møre og Romsdal 0,307870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Vest-Agder 0,305680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Telemark 0,299763 Mandat tildelt
45 Frp Telemark 0,295085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Nordland 0,289823 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Østfold 0,283056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vestfold 0,281666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Rogaland 0,281315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Nordland 0,271741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Møre og Romsdal 0,269482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Troms 0,265955 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Sør-Trøndelag 0,263335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Oslo 0,256994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Vestfold 0,255342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Buskerud 0,254470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,250793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Vestfold 0,248740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Oppland 0,246518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Nordland 0,242910 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hedmark 0,240908 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Aust-Agder 0,239326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Buskerud 0,239058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Østfold 0,235460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Hedmark 0,235019 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Akershus 0,226778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Vest-Agder 0,221783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Buskerud 0,218068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Hordaland 0,216626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Nordland 0,211044 Mandat tildelt
71 V Møre og Romsdal 0,205599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Finnmark 0,201387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Oppland 0,199386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Nordland 0,198945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Sør-Trøndelag 0,194590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Aust-Agder 0,184978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vest-Agder 0,182124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Aust-Agder 0,174345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Nord-Trøndelag 0,167304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nord-Trøndelag 0,165060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Sogn og Fjordane 0,162688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Sogn og Fjordane 0,155021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Troms 0,149337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Hedmark 0,137530 Mandat tildelt
85 KrF Hedmark 0,131277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Troms 0,123773 Mandat tildelt
87 KrF Nord-Trøndelag 0,120976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Oppland 0,119956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Telemark 0,113507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Oppland 0,104601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Sogn og Fjordane 0,103073 Mandat tildelt