Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,8 27,4 6,5 60 49 11 61 60
Høyre 23,7 25,0 -1,3 42 45 -3 42 42
Frp 16,4 15,2 1,2 29 27 2 30 29
SV 4,2 6,0 -1,8 7 11 -4 7 8
Sp 6,1 10,3 -4,2 11 19 -8 11 11
KrF 5,3 4,2 1,1 9 8 1 9 9
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0 8 8
MDG 3,2 3,2 -0,1 2 1 1 1 2
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 0 0
Andre 1,3 1,8 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,667170 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,637211 Mandat tildelt
3 Sp Rogaland 0,577293 Mandat tildelt
4 Sp Møre og Romsdal 0,535325 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,529968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Oslo 0,513842 Mandat tildelt
7 Frp Nord-Trøndelag 0,495294 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Sør-Trøndelag 0,485011 Mandat tildelt
9 Ap Hordaland 0,470450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Rogaland 0,467177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Akershus 0,450328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Buskerud 0,445158 Mandat tildelt
13 Ap Oslo 0,443895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Troms 0,441913 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Oppland 0,433502 Mandat tildelt
16 Ap Vest-Agder 0,433345 Mandat tildelt
17 H Oslo 0,432956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Østfold 0,428902 Mandat tildelt
19 Frp Akershus 0,417040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oslo 0,410898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Østfold 0,409253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Akershus 0,406714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Rogaland 0,400549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Akershus 0,396626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,393974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Rogaland 0,393640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Hordaland 0,392728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Nordland 0,391769 Mandat tildelt
29 Frp Oslo 0,390692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Telemark 0,379438 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Sør-Trøndelag 0,377715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Hedmark 0,376660 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Sør-Trøndelag 0,372731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Aust-Agder 0,372406 Mandat tildelt
35 Ap Møre og Romsdal 0,369141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Nordland 0,367729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Vestfold 0,363801 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,360811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Rogaland 0,358304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Buskerud 0,356622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,353968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Troms 0,353794 Mandat tildelt
43 Ap Østfold 0,352118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Finnmark 0,351281 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Hordaland 0,350037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Buskerud 0,349439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Hordaland 0,348343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vestfold 0,342836 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Nord-Trøndelag 0,338188 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Møre og Romsdal 0,336075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Sør-Trøndelag 0,331573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Oslo 0,326451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Troms 0,324512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sogn og Fjordane 0,320028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Telemark 0,317101 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Finnmark 0,316122 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Telemark 0,315278 Mandat tildelt
58 Ap Aust-Agder 0,314453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Møre og Romsdal 0,313374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Sør-Trøndelag 0,311740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vest-Agder 0,307381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Nordland 0,305924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Sogn og Fjordane 0,303515 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Østfold 0,302022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Troms 0,296969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Telemark 0,296799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Vestfold 0,296154 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Nordland 0,293368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Hedmark 0,290025 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Nordland 0,283641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Telemark 0,281896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Vestfold 0,280044 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Rogaland 0,276455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Vest-Agder 0,266389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Oppland 0,264439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Vest-Agder 0,264246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Buskerud 0,262076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Hedmark 0,261676 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Buskerud 0,261104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Finnmark 0,258175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Hedmark 0,252612 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Finnmark 0,247141 Mandat tildelt
83 V Møre og Romsdal 0,247062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nordland 0,245973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Hordaland 0,245448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Buskerud 0,245195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Østfold 0,244795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Aust-Agder 0,243099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Hedmark 0,240147 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Oslo 0,237564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Vestfold 0,234892 Mandat tildelt
92 KrF Buskerud 0,231983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Hordaland 0,223244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Akershus 0,222373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Vestfold 0,222071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Oppland 0,219831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Nordland 0,211713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Oppland 0,208387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Vestfold 0,207750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Østfold 0,196692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Troms 0,196398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Nord-Trøndelag 0,192184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Møre og Romsdal 0,191382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Vest-Agder 0,191174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Sør-Trøndelag 0,188998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 H Nord-Trøndelag 0,186420 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Aust-Agder 0,186180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Vest-Agder 0,184488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 H Finnmark 0,181895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Møre og Romsdal 0,181236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 H Sogn og Fjordane 0,176527 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Sp Sogn og Fjordane 0,175175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 SV Telemark 0,173279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,172299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 KrF Troms 0,167344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 KrF Sogn og Fjordane 0,163973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 SV Oppland 0,162074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 SV Vest-Agder 0,150116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 V Troms 0,149665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 Sp Aust-Agder 0,147184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 V Hedmark 0,142584 Mandat tildelt
122 SV Nord-Trøndelag 0,140937 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 KrF Nord-Trøndelag 0,136550 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 KrF Hedmark 0,136536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Telemark 0,136373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 KrF Oppland 0,133088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 V Oppland 0,130415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 V Sogn og Fjordane 0,124622 Mandat tildelt
129 KrF Finnmark 0,105168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 V Aust-Agder 0,100130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 SV Sogn og Fjordane 0,093913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 V Nord-Trøndelag 0,091408 Mandat tildelt