Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,8 27,4 6,4 60 49 11 60 58
Høyre 27,5 25,0 2,5 47 45 2 46 46
Frp 17,6 15,2 2,4 30 27 3 31 33
SV 4,1 6,0 -1,9 7 11 -4 7 7
Sp 5,2 10,3 -5,1 9 19 -10 9 9
KrF 5,3 4,2 1,1 9 8 1 9 9
Venstre 4,2 4,4 -0,2 7 8 -1 7 7
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 0,7 2,4 -1,7 0 1 -1 0 0
Andre 1,6 1,8 -0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 8 6 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 5 3 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,628891 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,571975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 Sp Akershus 0,544174 Mandat tildelt
4 Sp Oppland 0,533871 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,528900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Oslo 0,512807 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,493011 Mandat tildelt
8 Sp Nord-Trøndelag 0,492387 Mandat tildelt
9 Sp Sør-Trøndelag 0,484219 Mandat tildelt
10 SV Sør-Trøndelag 0,472238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Møre og Romsdal 0,457163 Mandat tildelt
12 H Rogaland 0,456116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Hordaland 0,455060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Akershus 0,448467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Rogaland 0,440360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Østfold 0,428006 Mandat tildelt
17 H Oslo 0,424490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Rogaland 0,423661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Oslo 0,420131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Østfold 0,418077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Buskerud 0,413221 Mandat tildelt
22 H Akershus 0,408429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Oslo 0,400046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Vestfold 0,397250 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Vestfold 0,391215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Nordland 0,381474 Mandat tildelt
27 Sp Buskerud 0,380201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Troms 0,377402 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Hordaland 0,374595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Akershus 0,373892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Aust-Agder 0,371619 Mandat tildelt
32 H Telemark 0,367428 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Møre og Romsdal 0,363110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Møre og Romsdal 0,361405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Nordland 0,354480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Troms 0,352000 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Sør-Trøndelag 0,351344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Østfold 0,349509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Hordaland 0,349300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Rogaland 0,348830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Troms 0,344460 Mandat tildelt
42 Frp Sogn og Fjordane 0,344170 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Hedmark 0,336045 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Vest-Agder 0,330543 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Østfold 0,324785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Telemark 0,324001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Telemark 0,319166 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Telemark 0,314607 Mandat tildelt
49 KrF Sør-Trøndelag 0,311046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Oslo 0,307726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Oppland 0,306406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Vest-Agder 0,306176 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Nordland 0,305025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Finnmark 0,299982 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Sør-Trøndelag 0,292963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Aust-Agder 0,281678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Buskerud 0,280784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Vestfold 0,279444 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Finnmark 0,277639 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Rogaland 0,275875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Hedmark 0,271651 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Vest-Agder 0,265845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Nordland 0,250549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Buskerud 0,247076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Nordland 0,245499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sør-Trøndelag 0,243708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Finnmark 0,240561 Mandat tildelt
68 SV Hordaland 0,238984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Buskerud 0,238727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Østfold 0,238329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Oppland 0,236390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Hedmark 0,233783 Mandat tildelt
73 V Møre og Romsdal 0,232916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Buskerud 0,231524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Troms 0,225618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Hedmark 0,223475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vestfold 0,221428 Mandat tildelt
78 SV Akershus 0,216498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Nord-Trøndelag 0,216005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Finnmark 0,210748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Sogn og Fjordane 0,204548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Oslo 0,202887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Vestfold 0,202261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Aust-Agder 0,200198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Nordland 0,199583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Vestfold 0,189655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Møre og Romsdal 0,186333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Østfold 0,185400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Møre og Romsdal 0,180855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Nord-Trøndelag 0,177544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Vest-Agder 0,173939 Mandat tildelt
92 SV Telemark 0,168737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Troms 0,167014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Sogn og Fjordane 0,163635 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Vest-Agder 0,163291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Finnmark 0,162430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Oppland 0,157788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Sogn og Fjordane 0,149617 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Vest-Agder 0,146154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Troms 0,141100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Nord-Trøndelag 0,137213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Nord-Trøndelag 0,136295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Hedmark 0,136273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Hedmark 0,134379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Oppland 0,132765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,128527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Sp Aust-Agder 0,125695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Oppland 0,122949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,117476 Mandat tildelt