Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,7 27,4 6,3 63 49 14 65 63
Høyre 26,6 25,0 1,6 48 45 3 45 47
Frp 12,6 15,2 -2,6 21 27 -6 21 21
SV 4,0 6,0 -2,0 6 11 -5 6 6
Sp 4,9 10,3 -5,4 7 19 -12 8 8
KrF 6,2 4,2 2,0 9 8 1 9 10
Venstre 5,0 4,4 0,6 8 8 0 8 8
MDG 4,1 3,2 0,9 6 1 5 6 6
Rødt 1,8 2,4 -0,6 1 1 0 1 0
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 2 1 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Akershus 0,618679 Mandat tildelt
2 KrF Oslo 0,599862 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,524229 Mandat tildelt
5 Sp Akershus 0,512770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Oppland 0,503088 Mandat tildelt
7 KrF Østfold 0,500684 Mandat tildelt
8 MDG Oslo 0,477302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Nord-Trøndelag 0,463975 Mandat tildelt
11 SV Sør-Trøndelag 0,460703 Mandat tildelt
12 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Akershus 0,445102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 MDG Sør-Trøndelag 0,443871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Aust-Agder 0,434744 Mandat tildelt
16 Sp Møre og Romsdal 0,430775 Mandat tildelt
17 Sp Sogn og Fjordane 0,422922 Mandat tildelt
18 MDG Rogaland 0,422344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Sør-Trøndelag 0,418277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Hordaland 0,408611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Oslo 0,390299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Nordland 0,372125 Mandat tildelt
23 KrF Telemark 0,368030 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Oslo 0,366335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Sør-Trøndelag 0,363869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Buskerud 0,358273 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Troms 0,355606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Rogaland 0,340340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Troms 0,336060 Mandat tildelt
30 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Vestfold 0,326911 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Rogaland 0,322727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Vest-Agder 0,310980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Telemark 0,305316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Buskerud 0,294096 Mandat tildelt
36 KrF Nordland 0,287156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Finnmark 0,282608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Akershus 0,280802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Møre og Romsdal 0,277260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Buskerud 0,270838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Østfold 0,263997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Vestfold 0,263578 Mandat tildelt
43 V Hordaland 0,249567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Buskerud 0,238818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Nordland 0,237630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Nordland 0,236091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Finnmark 0,234701 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Hordaland 0,233157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Buskerud 0,232901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Østfold 0,232508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hedmark 0,228103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Vestfold 0,222929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Hordaland 0,222089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Østfold 0,220719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Nordland 0,219642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Møre og Romsdal 0,211561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Akershus 0,211229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Hedmark 0,210589 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vest-Agder 0,207072 Mandat tildelt
60 SV Vestfold 0,197330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Troms 0,195344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Finnmark 0,193374 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Sogn og Fjordane 0,191447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Oslo 0,191138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Møre og Romsdal 0,190953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Vest-Agder 0,182507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Møre og Romsdal 0,181808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Troms 0,179862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Troms 0,167948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Telemark 0,164607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Hedmark 0,159993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Hedmark 0,159414 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Nord-Trøndelag 0,159402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Telemark 0,156297 Mandat tildelt
76 KrF Oppland 0,155346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Oppland 0,153917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Telemark 0,152993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Oppland 0,148756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Hedmark 0,147475 Mandat tildelt
82 V Oppland 0,146359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Vest-Agder 0,142588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Sogn og Fjordane 0,139880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nord-Trøndelag 0,133898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Finnmark 0,122748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Aust-Agder 0,118423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Aust-Agder 0,112403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Finnmark 0,108767 Mandat tildelt