Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,7 27,4 6,3 65 49 16 65 63
Høyre 26,6 25,0 1,6 47 45 2 45 48
Frp 12,6 15,2 -2,6 20 27 -7 21 23
SV 4,0 6,0 -2,0 6 11 -5 6 5
Sp 4,9 10,3 -5,4 7 19 -12 8 7
KrF 6,2 4,2 2,0 9 8 1 9 9
Venstre 5,0 4,4 0,6 8 8 0 8 7
MDG 4,1 3,2 0,9 6 1 5 6 6
Rødt 1,8 2,4 -0,6 1 1 0 1 1
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 0+1 0 0 1 1 0 0
Oslo 7 5 1 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Buskerud 4 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Oslo 0,568290 Mandat tildelt
2 SV Akershus 0,563277 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,549937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,524229 Mandat tildelt
6 KrF Østfold 0,500684 Mandat tildelt
7 Sp Møre og Romsdal 0,492314 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Nord-Trøndelag 0,463975 Mandat tildelt
10 SV Sør-Trøndelag 0,460703 Mandat tildelt
11 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Akershus 0,455796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Oslo 0,452181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 MDG Sør-Trøndelag 0,443871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Aust-Agder 0,434744 Mandat tildelt
16 Sp Sogn og Fjordane 0,422922 Mandat tildelt
17 MDG Rogaland 0,422344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Sør-Trøndelag 0,418277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Buskerud 0,409455 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Hordaland 0,408611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Akershus 0,395647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Nordland 0,372125 Mandat tildelt
23 SV Oslo 0,369757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Telemark 0,368030 Mandat tildelt
25 KrF Sør-Trøndelag 0,363869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Troms 0,355606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Oslo 0,347054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Rogaland 0,340340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Buskerud 0,336110 Mandat tildelt
30 SV Troms 0,336060 Mandat tildelt
31 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Vestfold 0,326911 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Rogaland 0,322727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Møre og Romsdal 0,316869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Vest-Agder 0,310980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Buskerud 0,309529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Telemark 0,305316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Nordland 0,287156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Finnmark 0,282608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Buskerud 0,272935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Buskerud 0,266172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Østfold 0,263997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Vestfold 0,263578 Mandat tildelt
44 MDG Akershus 0,249601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Hordaland 0,249567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Møre og Romsdal 0,241784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Nordland 0,237630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Nordland 0,236091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Finnmark 0,234701 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Hordaland 0,233157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Østfold 0,232508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Hedmark 0,228103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Vestfold 0,222929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Hordaland 0,222089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Østfold 0,220719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Nordland 0,219642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Møre og Romsdal 0,218232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Hedmark 0,210589 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Møre og Romsdal 0,207780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Vest-Agder 0,207072 Mandat tildelt
61 Sp Oppland 0,201235 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vestfold 0,197330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Troms 0,195344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Finnmark 0,193374 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Sogn og Fjordane 0,191447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Oppland 0,186415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,184700 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Vest-Agder 0,182507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Oslo 0,181078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Troms 0,179862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Oppland 0,178507 Mandat tildelt
73 V Oppland 0,175631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Troms 0,167948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Telemark 0,164607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Hedmark 0,159993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Hedmark 0,159414 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Nord-Trøndelag 0,159402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Telemark 0,156297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Telemark 0,152993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Hedmark 0,147475 Mandat tildelt
83 SV Vest-Agder 0,142588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Sogn og Fjordane 0,139880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nord-Trøndelag 0,133898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Finnmark 0,122748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Aust-Agder 0,118423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Aust-Agder 0,112403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Finnmark 0,108767 Mandat tildelt