Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,7 27,4 6,3 61 49 12 64 62
Høyre 26,0 25,0 1,0 45 45 0 44 45
Frp 14,3 15,2 -0,9 26 27 -1 24 26
SV 4,5 6,0 -1,5 8 11 -3 8 8
Sp 5,0 10,3 -5,3 9 19 -10 9 8
KrF 5,7 4,2 1,5 10 8 2 10 10
Venstre 4,7 4,4 0,3 8 8 0 8 8
MDG 3,8 3,2 0,6 2 1 1 2 2
Rødt 1,2 2,4 -1,2 0 1 -1 0 0
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 0+1 0 0 1 1 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,633680 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,549972 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,522445 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,518328 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,505596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Møre og Romsdal 0,502385 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,492804 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,474063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Sør-Trøndelag 0,465604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Akershus 0,465101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Østfold 0,460291 Mandat tildelt
12 H Oslo 0,449341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Rogaland 0,431231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,430239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Nordland 0,418692 Mandat tildelt
16 Sp Buskerud 0,417791 Mandat tildelt
17 SV Oslo 0,415962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Aust-Agder 0,399685 Mandat tildelt
19 H Akershus 0,396052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Østfold 0,395274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Sør-Trøndelag 0,393177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Møre og Romsdal 0,392349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Rogaland 0,382895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Troms 0,378061 Mandat tildelt
25 KrF Hordaland 0,375657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Vestfold 0,375579 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Akershus 0,371910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Troms 0,362853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Oppland 0,347631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Telemark 0,347384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Telemark 0,338351 Mandat tildelt
32 Sp Østfold 0,336078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Nordland 0,335143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Sør-Trøndelag 0,334562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Oslo 0,326235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,318921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Hedmark 0,317724 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Buskerud 0,315978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Telemark 0,311561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vestfold 0,300540 Mandat tildelt
41 SV Buskerud 0,299463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Møre og Romsdal 0,297871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Rogaland 0,296697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Vest-Agder 0,289476 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Finnmark 0,288468 Mandat tildelt
46 KrF Vest-Agder 0,285903 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Buskerud 0,284574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Sør-Trøndelag 0,276979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Aust-Agder 0,266318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Finnmark 0,264103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Nordland 0,264020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Hordaland 0,262293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Østfold 0,261609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Hedmark 0,256609 Mandat tildelt
55 V Vestfold 0,247756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Nordland 0,240904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Hordaland 0,234597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Møre og Romsdal 0,233746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Nordland 0,223369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Møre og Romsdal 0,222278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Vestfold 0,221986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Hedmark 0,214884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Troms 0,213308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Oppland 0,207816 Mandat tildelt
65 V Østfold 0,207487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Oppland 0,205346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Nord-Trøndelag 0,204222 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Finnmark 0,199268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vest-Agder 0,194641 Mandat tildelt
70 H Sogn og Fjordane 0,193379 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Telemark 0,185202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oslo 0,184805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Vestfold 0,182365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Finnmark 0,181757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Troms 0,179587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Sogn og Fjordane 0,175996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Oppland 0,171373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Oppland 0,165069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,160368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Troms 0,157901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Nord-Trøndelag 0,157821 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Vest-Agder 0,157001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Nord-Trøndelag 0,150629 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Hedmark 0,150421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Nord-Trøndelag 0,146548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Hedmark 0,146529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Sogn og Fjordane 0,143855 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Telemark 0,143805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Sogn og Fjordane 0,131478 Mandat tildelt
90 Sp Aust-Agder 0,120832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Finnmark 0,112879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,105641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sogn og Fjordane 0,100383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,096457 Mandat tildelt