Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,7 27,4 6,3 60 49 11 64 62
Høyre 26,0 25,0 1,0 46 45 1 44 44
Frp 14,3 15,2 -0,9 26 27 -1 24 26
SV 4,5 6,0 -1,5 8 11 -3 8 8
Sp 5,0 10,3 -5,3 9 19 -10 9 9
KrF 5,7 4,2 1,5 10 8 2 10 10
Venstre 4,7 4,4 0,3 8 8 0 8 8
MDG 3,8 3,2 0,6 2 1 1 2 2
Rødt 1,2 2,4 -1,2 0 1 -1 0 0
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Akershus 0,568795 Mandat tildelt
2 KrF Oslo 0,551469 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,549972 Mandat tildelt
4 Sp Akershus 0,523238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Sør-Trøndelag 0,518328 Mandat tildelt
6 Sp Oppland 0,513364 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,492804 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,474063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Sør-Trøndelag 0,465604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Østfold 0,460291 Mandat tildelt
11 Ap Akershus 0,448701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,445559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Oslo 0,442290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Møre og Romsdal 0,439587 Mandat tildelt
15 SV Oslo 0,439071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Nord-Trøndelag 0,432758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Vest-Agder 0,431777 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,431231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,430239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Hordaland 0,426103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Nordland 0,418692 Mandat tildelt
22 V Akershus 0,418398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Oslo 0,401335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Aust-Agder 0,399685 Mandat tildelt
25 Ap Rogaland 0,399099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Østfold 0,395274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Sør-Trøndelag 0,393177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Hordaland 0,383521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Rogaland 0,382895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Buskerud 0,380232 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Troms 0,378061 Mandat tildelt
32 KrF Hordaland 0,375657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Vestfold 0,375579 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Hedmark 0,375301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Møre og Romsdal 0,367807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Nordland 0,366394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Buskerud 0,365567 Mandat tildelt
38 Frp Akershus 0,364380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Troms 0,362853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Østfold 0,350846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Buskerud 0,348175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Telemark 0,347384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Oslo 0,344359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Rogaland 0,344230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Møre og Romsdal 0,343305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Oslo 0,341357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Telemark 0,338351 Mandat tildelt
48 Ap Nord-Trøndelag 0,336974 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Østfold 0,336078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Nordland 0,335143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Sør-Trøndelag 0,334562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Sør-Trøndelag 0,330376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Sør-Trøndelag 0,330024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Vestfold 0,317863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Hedmark 0,317724 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Finnmark 0,314991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Aust-Agder 0,313326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Telemark 0,311561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Oppland 0,308525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Sogn og Fjordane 0,302421 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Vestfold 0,300540 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Rogaland 0,296697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Troms 0,295893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Vestfold 0,295088 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Møre og Romsdal 0,293645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Oppland 0,289693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vest-Agder 0,289476 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Finnmark 0,288468 Mandat tildelt
69 Frp Troms 0,286007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Vest-Agder 0,285903 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Telemark 0,280878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Sogn og Fjordane 0,279614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Buskerud 0,279056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Sør-Trøndelag 0,276979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Buskerud 0,276481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vest-Agder 0,268569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Aust-Agder 0,266318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Finnmark 0,264103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Nordland 0,264020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Østfold 0,263888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Hordaland 0,262293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Buskerud 0,262030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Østfold 0,261609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Møre og Romsdal 0,260637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Telemark 0,259325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Hedmark 0,256609 Mandat tildelt
87 KrF Buskerud 0,249002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Nordland 0,247831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Vestfold 0,247756 Mandat tildelt
90 Sp Nordland 0,240904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Akershus 0,237630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Hordaland 0,234597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Finnmark 0,225586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nordland 0,223369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Vestfold 0,221986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Hedmark 0,220722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Hedmark 0,214884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Troms 0,213308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Østfold 0,207487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Møre og Romsdal 0,204528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Nord-Trøndelag 0,204222 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Finnmark 0,199268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Oslo 0,195072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Vest-Agder 0,194641 Mandat tildelt
105 KrF Møre og Romsdal 0,194493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 H Sogn og Fjordane 0,193379 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Oppland 0,192074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Telemark 0,185202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Sp Vestfold 0,182365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Finnmark 0,181757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Troms 0,179587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Sogn og Fjordane 0,175996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 SV Oppland 0,173180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 Frp Aust-Agder 0,162668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Vest-Agder 0,160368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 V Troms 0,157901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 Sp Nord-Trøndelag 0,157821 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Sp Vest-Agder 0,157001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 SV Nord-Trøndelag 0,150629 Mandat tildelt
120 V Hedmark 0,150421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 KrF Nord-Trøndelag 0,146548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 KrF Hedmark 0,146529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 Sp Sogn og Fjordane 0,143855 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 V Telemark 0,143805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 KrF Oppland 0,142811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 V Oppland 0,137558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 V Sogn og Fjordane 0,131478 Mandat tildelt