Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,7 26,3 7,4 63 48 15 65 63
Høyre 23,9 20,4 3,5 45 36 9 45 45
Frp 13,0 11,6 1,4 24 21 3 24 24
SV 3,7 7,6 -3,9 2 13 -11 1 2
Sp 11,0 13,5 -2,5 20 28 -8 21 21
KrF 5,0 3,8 1,2 9 3 6 9 9
Venstre 3,2 4,6 -1,4 3 8 -5 2 3
MDG 2,9 3,9 -1,0 2 3 -1 1 1
Rødt 2,3 4,7 -2,4 1 8 -7 1 1
Andre 1,4 3,6 -2,2 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 7 6 2 0 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 7 6 1 1 0+1 0 2 1 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1+1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2+1 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Nordland 3+1 2 1 0 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,565808 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,490816 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,487408 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,485070 Mandat tildelt
5 Sp Vestfold 0,484231 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,479977 Mandat tildelt
7 KrF Rogaland 0,459651 Mandat tildelt
8 KrF Oslo 0,456122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,445439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Akershus 0,430093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Oslo 0,425671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Hordaland 0,424507 Mandat tildelt
13 Frp Akershus 0,422131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Nordland 0,422020 Mandat tildelt
15 Sp Vest-Agder 0,420645 Mandat tildelt
16 H Vest-Agder 0,416207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Rogaland 0,415236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,406224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,404009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Hordaland 0,402393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Akershus 0,397742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Hordaland 0,397702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Telemark 0,395852 Mandat tildelt
24 H Hordaland 0,391986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Østfold 0,378580 Mandat tildelt
26 Ap Oslo 0,373387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Sør-Trøndelag 0,369044 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Rogaland 0,367567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Hedmark 0,364482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Buskerud 0,364074 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nordland 0,363441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Buskerud 0,362501 Mandat tildelt
33 Ap Møre og Romsdal 0,362428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nord-Trøndelag 0,359172 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vestfold 0,353043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Oppland 0,352554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Østfold 0,352177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,350635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Troms 0,348495 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Rogaland 0,348474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,348278 Mandat tildelt
42 Ap Østfold 0,347801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Møre og Romsdal 0,345873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Aust-Agder 0,344862 Mandat tildelt
45 Ap Nord-Trøndelag 0,344778 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Sogn og Fjordane 0,339664 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Møre og Romsdal 0,332210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Aust-Agder 0,330645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Finnmark 0,322151 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Oppland 0,321128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Finnmark 0,321063 Mandat tildelt
52 Frp Buskerud 0,319739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Hordaland 0,319354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Aust-Agder 0,314848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Sør-Trøndelag 0,313195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Nord-Trøndelag 0,313036 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Sogn og Fjordane 0,312264 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Telemark 0,306951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Østfold 0,306584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Buskerud 0,306479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Vest-Agder 0,304602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Vestfold 0,296918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Telemark 0,293881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Sør-Trøndelag 0,289432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Nordland 0,287415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Vestfold 0,278171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Nordland 0,276401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Vestfold 0,276142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hedmark 0,274133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Møre og Romsdal 0,267246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Vest-Agder 0,266700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Troms 0,263762 Mandat tildelt
73 Frp Troms 0,261640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Troms 0,259177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Sør-Trøndelag 0,258165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Hedmark 0,248708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vest-Agder 0,245289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Oppland 0,244474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,237336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Telemark 0,236800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Sogn og Fjordane 0,231388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Telemark 0,223644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Buskerud 0,213762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nordland 0,206872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Finnmark 0,199403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Nord-Trøndelag 0,165912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Finnmark 0,161609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Sogn og Fjordane 0,161335 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Sogn og Fjordane 0,151976 Mandat tildelt
90 Frp Aust-Agder 0,148447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Troms 0,146370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Hedmark 0,128723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Nord-Trøndelag 0,118576 Mandat tildelt