Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,7 26,3 7,4 62 48 14 63 62
Høyre 20,1 20,4 -0,3 35 36 -1 35 35
Frp 11,1 11,6 -0,5 20 21 -1 19 20
SV 4,2 7,6 -3,4 7 13 -6 7 7
Sp 14,3 13,5 0,8 26 28 -2 27 26
KrF 5,1 3,8 1,3 9 3 6 9 9
Venstre 4,3 4,6 -0,3 8 8 0 7 8
MDG 2,7 3,9 -1,2 1 3 -2 1 1
Rødt 2,8 4,7 -1,9 1 8 -7 1 1
Andre 1,8 3,6 -1,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 5 2 1 2 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 5 1 2 1 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 3+1 2 0 2 2 0 0 0 0
Hordaland 5 4 2 1 2 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 0 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 4 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Oppland 0,616809 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,607470 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,500674 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,494743 Mandat tildelt
5 Frp Hedmark 0,483102 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,465283 Mandat tildelt
7 SV Sør-Trøndelag 0,451404 Mandat tildelt
8 H Akershus 0,442727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Rogaland 0,439248 Mandat tildelt
10 V Rogaland 0,426959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Nord-Trøndelag 0,418616 Mandat tildelt
12 Frp Rogaland 0,416564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Finnmark 0,414027 Mandat tildelt
14 Frp Oppland 0,409838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Sogn og Fjordane 0,407075 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,402920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Nordland 0,402877 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,401551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Akershus 0,384158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Aust-Agder 0,380223 Mandat tildelt
21 H Møre og Romsdal 0,374582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Sør-Trøndelag 0,366824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Rogaland 0,365993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Oslo 0,363466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Hordaland 0,362465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Akershus 0,360427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Østfold 0,359243 Mandat tildelt
28 V Oslo 0,356538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Aust-Agder 0,351789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Vest-Agder 0,350030 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Hordaland 0,325747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Østfold 0,323253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Nordland 0,315106 Mandat tildelt
34 KrF Vest-Agder 0,310705 Mandat tildelt
35 Frp Nordland 0,310318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nord-Trøndelag 0,306669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Buskerud 0,304865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Telemark 0,299763 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Troms 0,297271 Mandat tildelt
40 H Vestfold 0,296908 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Møre og Romsdal 0,295329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Østfold 0,294886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Sør-Trøndelag 0,292900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Vestfold 0,281666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Rogaland 0,281315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Oslo 0,277197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Buskerud 0,272997 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Finnmark 0,269964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Østfold 0,267233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Sogn og Fjordane 0,266599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Sør-Trøndelag 0,263335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Telemark 0,258143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Sør-Trøndelag 0,247127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Hordaland 0,243581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Møre og Romsdal 0,242153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Buskerud 0,237884 Mandat tildelt
57 Frp Vestfold 0,237520 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Vestfold 0,232514 Mandat tildelt
59 SV Hedmark 0,226333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Akershus 0,224752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Troms 0,223403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Troms 0,221821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Østfold 0,220141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Buskerud 0,218068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Buskerud 0,216796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Nordland 0,211044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vest-Agder 0,209451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Hedmark 0,209170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Vestfold 0,205629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Telemark 0,202181 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Aust-Agder 0,199605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Møre og Romsdal 0,192204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Nordland 0,185952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Vest-Agder 0,170236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Telemark 0,168249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Sogn og Fjordane 0,155021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Oppland 0,153404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Troms 0,149337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,146746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Finnmark 0,136162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Hedmark 0,131277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Hedmark 0,128567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Nord-Trøndelag 0,125882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nord-Trøndelag 0,120976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Troms 0,115737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Oppland 0,112152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Telemark 0,106129 Mandat tildelt
88 KrF Oppland 0,104601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sogn og Fjordane 0,097613 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Sogn og Fjordane 0,096308 Mandat tildelt