Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,6 26,3 7,3 63 48 15 63 63
Høyre 22,4 20,4 2,0 40 36 4 41 41
Frp 15,5 11,6 3,9 28 21 7 29 29
SV 4,9 7,6 -2,7 9 13 -4 9 9
Sp 7,2 13,5 -6,3 13 28 -15 13 13
KrF 5,5 3,8 1,7 10 3 7 10 10
Venstre 3,9 4,6 -0,7 3 8 -5 3 3
MDG 3,5 3,9 -0,4 3 3 0 1 1
Rødt 1,9 4,7 -2,8 0 8 -8 0 0
Andre 1,6 3,6 -2,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6 5 3 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 6 5 2 2 0 0+1 2 2 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 3+1 3 0 1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 4+1 3 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Østfold 0,602016 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,572313 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,539916 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,533534 Mandat tildelt
5 SV Sør-Trøndelag 0,526623 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,501774 Mandat tildelt
7 H Akershus 0,493387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Rogaland 0,489510 Mandat tildelt
9 H Nord-Trøndelag 0,466527 Mandat tildelt
10 H Sogn og Fjordane 0,453658 Mandat tildelt
11 H Hordaland 0,449026 Mandat tildelt
12 H Oslo 0,447499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Telemark 0,439170 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Nord-Trøndelag 0,428219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Rogaland 0,426959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Rogaland 0,415495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Møre og Romsdal 0,412387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Finnmark 0,391555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Vest-Agder 0,390085 Mandat tildelt
20 KrF Østfold 0,387409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Buskerud 0,381224 Mandat tildelt
22 KrF Aust-Agder 0,379357 Mandat tildelt
23 Frp Sogn og Fjordane 0,372282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Nordland 0,367613 Mandat tildelt
25 Frp Hordaland 0,361537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Akershus 0,359506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Hordaland 0,351284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Troms 0,346780 Mandat tildelt
29 Frp Sør-Trøndelag 0,345089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Buskerud 0,339750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Vest-Agder 0,335067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Vestfold 0,331667 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Vestfold 0,330887 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Østfold 0,328636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Sør-Trøndelag 0,326416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Oslo 0,323400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Telemark 0,323290 Mandat tildelt
38 Sp Oslo 0,319015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Vestfold 0,316966 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Troms 0,311958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Østfold 0,311756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Oslo 0,304519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Vestfold 0,303761 Mandat tildelt
44 KrF Rogaland 0,303371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Nordland 0,301537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Finnmark 0,300849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Hedmark 0,299051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Vest-Agder 0,292461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,287690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Hordaland 0,284178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Sør-Trøndelag 0,284014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Møre og Romsdal 0,282481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Telemark 0,282341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Akershus 0,281512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Vest-Agder 0,275326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Østfold 0,270831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,269380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Hedmark 0,264012 Mandat tildelt
59 Sp Hordaland 0,263385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Akershus 0,262214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Nordland 0,259999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Buskerud 0,252904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Møre og Romsdal 0,250474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Troms 0,247205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Sør-Trøndelag 0,241553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Rogaland 0,240598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Vestfold 0,239893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Buskerud 0,235144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Hedmark 0,233091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Oppland 0,230756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Oppland 0,229135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Nordland 0,227613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Hedmark 0,224857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Aust-Agder 0,222435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Møre og Romsdal 0,217438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Aust-Agder 0,216405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Nord-Trøndelag 0,204898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Buskerud 0,200601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Telemark 0,196316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Finnmark 0,192699 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Oppland 0,178997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Aust-Agder 0,176988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Vest-Agder 0,171187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Troms 0,169651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Sogn og Fjordane 0,167150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Troms 0,161040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Finnmark 0,158838 Mandat tildelt