Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,5 27,4 6,1 62 49 13 65 62
Høyre 25,7 25,0 0,7 47 45 2 46 47
Frp 14,6 15,2 -0,6 28 27 1 26 28
SV 4,6 6,0 -1,4 8 11 -3 8 8
Sp 4,9 10,3 -5,4 9 19 -10 9 9
KrF 5,5 4,2 1,3 10 8 2 10 10
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 2
MDG 3,7 3,2 0,5 2 1 1 2 2
Rødt 2,5 2,4 0,1 1 1 0 1 1
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 1 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 5 3 1 0+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Akershus 0,548821 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,532112 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,529814 Mandat tildelt
5 Sp Akershus 0,512770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Oppland 0,503088 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,464537 Mandat tildelt
8 Sp Nord-Trøndelag 0,463975 Mandat tildelt
9 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Oslo 0,448836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Akershus 0,446039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Østfold 0,444174 Mandat tildelt
13 H Akershus 0,440419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Oslo 0,439664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Møre og Romsdal 0,430775 Mandat tildelt
16 Ap Vest-Agder 0,429218 Mandat tildelt
17 SV Nordland 0,427982 Mandat tildelt
18 H Rogaland 0,426261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,425275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Rogaland 0,396729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oslo 0,396704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Rogaland 0,391385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,390718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Troms 0,386461 Mandat tildelt
25 H Buskerud 0,386174 Mandat tildelt
26 KrF Aust-Agder 0,385652 Mandat tildelt
27 Ap Hordaland 0,381247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Hedmark 0,373069 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vestfold 0,371248 Mandat tildelt
30 Ap Møre og Romsdal 0,365625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Nordland 0,364221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Hordaland 0,362479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Buskerud 0,358273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Troms 0,355606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Østfold 0,348763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Buskerud 0,346110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Telemark 0,343375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,339343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Nordland 0,331273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Sør-Trøndelag 0,328414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Telemark 0,326479 Mandat tildelt
43 KrF Sør-Trøndelag 0,322779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Hedmark 0,314060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Finnmark 0,313120 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Aust-Agder 0,311458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Oppland 0,306695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Telemark 0,305316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Sogn og Fjordane 0,300618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Troms 0,294136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Vestfold 0,293337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Vestfold 0,289992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Oppland 0,286344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Rogaland 0,286291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Vest-Agder 0,286137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Finnmark 0,282608 Mandat tildelt
57 Ap Telemark 0,279212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Vest-Agder 0,275865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Sør-Trøndelag 0,273783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Finnmark 0,269963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Hordaland 0,268121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Buskerud 0,267856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Østfold 0,267429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Aust-Agder 0,263246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Hedmark 0,262290 Mandat tildelt
66 KrF Nordland 0,254730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Akershus 0,242900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Buskerud 0,240240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Nord-Trøndelag 0,239260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Nordland 0,236091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vestfold 0,226917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Troms 0,210849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Hedmark 0,210589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Møre og Romsdal 0,209053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Nord-Trøndelag 0,201875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Finnmark 0,196938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Sogn og Fjordane 0,191158 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Oslo 0,191138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Telemark 0,189280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Møre og Romsdal 0,187666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Oppland 0,177005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Troms 0,173328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Sogn og Fjordane 0,169816 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Vest-Agder 0,163934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nord-Trøndelag 0,153995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Nord-Trøndelag 0,141447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Hedmark 0,141427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Sogn og Fjordane 0,140974 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Oppland 0,137788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Aust-Agder 0,118423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Finnmark 0,108869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sogn og Fjordane 0,102604 Mandat tildelt