Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,5 27,4 6,1 61 49 12 61 61
Høyre 24,2 25,0 -0,8 44 45 -1 44 44
Frp 15,7 15,2 0,5 29 27 2 30 29
SV 3,9 6,0 -2,1 2 11 -9 2 2
Sp 5,3 10,3 -5,0 10 19 -9 10 10
KrF 5,4 4,2 1,2 10 8 2 10 10
Venstre 5,2 4,4 0,8 10 8 2 10 10
MDG 3,5 3,2 0,3 2 1 1 1 2
Rødt 2,2 2,4 -0,2 1 1 0 1 1
Andre 1,0 1,8 -0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 5 3 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 6 5 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,582976 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,545196 Mandat tildelt
3 Sp Møre og Romsdal 0,532488 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,502485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 KrF Oslo 0,494986 Mandat tildelt
6 Sp Sør-Trøndelag 0,493526 Mandat tildelt
7 Sp Akershus 0,493015 Mandat tildelt
8 Ap Oslo 0,480605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Akershus 0,478963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Nord-Trøndelag 0,475146 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Hordaland 0,465968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Buskerud 0,442851 Mandat tildelt
13 KrF Østfold 0,436065 Mandat tildelt
14 H Akershus 0,435658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Sør-Trøndelag 0,435010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Vest-Agder 0,429218 Mandat tildelt
17 H Oslo 0,418232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Akershus 0,411471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Rogaland 0,401377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,400450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Rogaland 0,396729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Akershus 0,396479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Buskerud 0,395555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Troms 0,384649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Aust-Agder 0,378659 Mandat tildelt
26 Frp Rogaland 0,377925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hedmark 0,373069 Mandat tildelt
28 Frp Møre og Romsdal 0,368441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Oppland 0,368034 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Østfold 0,367914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Møre og Romsdal 0,365186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Nordland 0,364221 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Oslo 0,360940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Sør-Trøndelag 0,360929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Østfold 0,356224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Hordaland 0,355898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Akershus 0,355599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Oslo 0,355057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Buskerud 0,349584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,349577 Mandat tildelt
41 Frp Vestfold 0,348979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Østfold 0,348763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Nord-Trøndelag 0,334964 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Hordaland 0,334156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Telemark 0,330247 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Møre og Romsdal 0,329552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Sør-Trøndelag 0,328414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Oppland 0,323558 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,323330 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Telemark 0,320543 Mandat tildelt
51 KrF Sør-Trøndelag 0,316938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Troms 0,314008 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Finnmark 0,313120 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,311936 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Aust-Agder 0,311458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sogn og Fjordane 0,306992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Finnmark 0,305739 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Sogn og Fjordane 0,300618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Møre og Romsdal 0,298470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Buskerud 0,296842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,295722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Vest-Agder 0,294851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Troms 0,294136 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Vestfold 0,293337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Østfold 0,289725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Buskerud 0,286252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Vestfold 0,284718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Telemark 0,284703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Rogaland 0,281083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Telemark 0,279212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Vestfold 0,274127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Nordland 0,272091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Vest-Agder 0,270847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Buskerud 0,269580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Vest-Agder 0,269437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Hordaland 0,259547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Nordland 0,255361 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Oppland 0,253051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Nordland 0,250115 Mandat tildelt
80 H Aust-Agder 0,247870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Finnmark 0,247655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Nordland 0,247097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Hedmark 0,242321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Østfold 0,229524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Hedmark 0,227788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Oppland 0,217659 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sør-Trøndelag 0,217401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Vest-Agder 0,215343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Møre og Romsdal 0,210593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Finnmark 0,201085 Mandat tildelt
91 H Troms 0,198540 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Oslo 0,195886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Vestfold 0,193299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Nord-Trøndelag 0,190092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Finnmark 0,185458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Oppland 0,182654 Mandat tildelt
97 H Sogn og Fjordane 0,180004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Aust-Agder 0,178585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Troms 0,174701 Mandat tildelt
100 KrF Troms 0,170144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Sp Nord-Trøndelag 0,167275 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Sogn og Fjordane 0,166726 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Vest-Agder 0,166411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Hedmark 0,166410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Oppland 0,162359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,159136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Sp Sogn og Fjordane 0,152482 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,145481 Mandat tildelt
109 KrF Hedmark 0,138850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Nord-Trøndelag 0,138846 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Sp Aust-Agder 0,128103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Aust-Agder 0,116895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Finnmark 0,106916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Nord-Trøndelag 0,106710 Mandat tildelt