Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,5 26,3 7,2 64 48 16 65 65
Høyre 20,7 20,4 0,3 35 36 -1 36 35
Frp 18,2 11,6 6,6 34 21 13 34 34
SV 3,5 7,6 -4,1 1 13 -12 1 1
Sp 4,7 13,5 -8,8 8 28 -20 8 8
KrF 5,1 3,8 1,3 9 3 6 9 9
Venstre 4,5 4,6 -0,1 8 8 0 7 8
MDG 5,3 3,9 1,4 9 3 6 9 9
Rødt 1,9 4,7 -2,8 1 8 -7 0 0
Andre 0,0 3,6 -3,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 3 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 6 5 2 1 0 0+1 2 2 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0 0 0 0+1 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 3 4 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 4 3 0 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 0 0+1 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 3 0 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 1 2 0 1 0 0 0+1 0 0
Troms 2 1 2 0 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,551276 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,515781 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,500674 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,494743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Sør-Trøndelag 0,473062 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,471151 Mandat tildelt
7 KrF Oslo 0,465283 Mandat tildelt
8 H Rogaland 0,452362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Oppland 0,451901 Mandat tildelt
10 V Rogaland 0,446845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 MDG Oslo 0,433356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Nord-Trøndelag 0,431090 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Møre og Romsdal 0,425820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Sogn og Fjordane 0,419204 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 MDG Rogaland 0,415358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,414948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Nordland 0,414896 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,413537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Akershus 0,402030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Nord-Trøndelag 0,401237 Mandat tildelt
21 Sp Østfold 0,392993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Buskerud 0,392836 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Akershus 0,385799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Sør-Trøndelag 0,383871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Akershus 0,380350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Oslo 0,373117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Vest-Agder 0,360476 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Østfold 0,359243 Mandat tildelt
29 KrF Aust-Agder 0,351789 Mandat tildelt
30 Sp Troms 0,332219 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Hordaland 0,325747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Østfold 0,317685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Vestfold 0,314895 Mandat tildelt
34 H Buskerud 0,313965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Vest-Agder 0,310705 Mandat tildelt
36 H Vestfold 0,305772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Østfold 0,303691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,301647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Telemark 0,299763 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Sogn og Fjordane 0,296608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Telemark 0,286658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Vestfold 0,281666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Rogaland 0,281315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Buskerud 0,279618 Mandat tildelt
45 H Finnmark 0,278070 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Telemark 0,265865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Hordaland 0,264473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Sør-Trøndelag 0,263335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Finnmark 0,255599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Nordland 0,251453 Mandat tildelt
51 V Buskerud 0,248941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Vestfold 0,243345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Møre og Romsdal 0,234418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Møre og Romsdal 0,231466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Østfold 0,230370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Troms 0,228436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Buskerud 0,218068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Hedmark 0,215407 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Vest-Agder 0,212890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Hordaland 0,211914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Oppland 0,211735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Nordland 0,211044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Oslo 0,208238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Vestfold 0,206923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Aust-Agder 0,205559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Møre og Romsdal 0,201119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Troms 0,200680 Mandat tildelt
68 Sp Nordland 0,196839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hedmark 0,195221 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Nordland 0,194654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Sør-Trøndelag 0,193441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Telemark 0,189299 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Vest-Agder 0,179747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Vest-Agder 0,178130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Hedmark 0,166871 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Oppland 0,155938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Sogn og Fjordane 0,155021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Troms 0,149337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Aust-Agder 0,141262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hedmark 0,134560 Mandat tildelt
81 KrF Hedmark 0,131277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Finnmark 0,123028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Troms 0,121076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Aust-Agder 0,121030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Nord-Trøndelag 0,120976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Oppland 0,117372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Telemark 0,111082 Mandat tildelt
88 KrF Oppland 0,104601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Sogn og Fjordane 0,100802 Mandat tildelt
90 MDG Sogn og Fjordane 0,100174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Nord-Trøndelag 0,099892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,095101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Finnmark 0,089270 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,079381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,056537 Mandat tildelt