Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,4 27,4 6,0 62 49 13 64 63
Høyre 27,3 25,0 2,3 47 45 2 46 46
Frp 13,3 15,2 -1,9 24 27 -3 24 25
SV 4,4 6,0 -1,6 8 11 -3 7 7
Sp 4,1 10,3 -6,2 7 19 -12 7 7
KrF 5,6 4,2 1,4 10 8 2 10 10
Venstre 6,1 4,4 1,7 10 8 2 10 10
MDG 2,9 3,2 -0,3 1 1 0 1 1
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1 0 0
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 0 0+1 2 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 2 0 0+1 2 1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Akershus 0,558808 Mandat tildelt
2 KrF Oslo 0,541791 Mandat tildelt
3 V Sør-Trøndelag 0,510308 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,506793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 H Akershus 0,467838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Rogaland 0,452797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Østfold 0,452232 Mandat tildelt
8 H Hordaland 0,451749 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Hordaland 0,450959 Mandat tildelt
10 V Oslo 0,446931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Oslo 0,429323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Akershus 0,429080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,421400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Oppland 0,420968 Mandat tildelt
15 SV Nordland 0,409343 Mandat tildelt
16 H Vestfold 0,394360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Aust-Agder 0,392645 Mandat tildelt
18 Sp Rogaland 0,388693 Mandat tildelt
19 Sp Nord-Trøndelag 0,388227 Mandat tildelt
20 Sp Sør-Trøndelag 0,381791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Rogaland 0,374353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Troms 0,369661 Mandat tildelt
23 KrF Hordaland 0,369076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Telemark 0,364761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Møre og Romsdal 0,360472 Mandat tildelt
26 H Møre og Romsdal 0,360472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Buskerud 0,358824 Mandat tildelt
28 Sp Sogn og Fjordane 0,353876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Nordland 0,351900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Møre og Romsdal 0,338276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Hedmark 0,333608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Telemark 0,332415 Mandat tildelt
33 KrF Sør-Trøndelag 0,328671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Akershus 0,325810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Vestfold 0,321594 Mandat tildelt
36 V Hordaland 0,304474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Oppland 0,304178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Vest-Agder 0,303957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Buskerud 0,299784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Troms 0,297573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Østfold 0,296459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Vestfold 0,295266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Buskerud 0,293015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Rogaland 0,291489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Sør-Trøndelag 0,290827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Nordland 0,289877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Vest-Agder 0,280884 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Aust-Agder 0,279625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Østfold 0,275588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Østfold 0,269270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Nordland 0,259345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Finnmark 0,258244 Mandat tildelt
53 SV Hordaland 0,256466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Buskerud 0,256204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Østfold 0,255789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Telemark 0,255505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Vest-Agder 0,252588 Mandat tildelt
58 SV Hedmark 0,250929 Mandat tildelt
59 KrF Buskerud 0,244598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Finnmark 0,236552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Finnmark 0,235935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Akershus 0,232343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Troms 0,223971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Vestfold 0,217054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Nord-Trøndelag 0,214441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Rogaland 0,213191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Finnmark 0,209206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Troms 0,204897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Sogn og Fjordane 0,203052 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Møre og Romsdal 0,199955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Nordland 0,197551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Hedmark 0,195179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Møre og Romsdal 0,191080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Telemark 0,186648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Telemark 0,181073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Oppland 0,178571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Troms 0,176458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Hedmark 0,176210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Sogn og Fjordane 0,172906 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Sogn og Fjordane 0,170637 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Oppland 0,169309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Oslo 0,159929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Vest-Agder 0,156852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Vestfold 0,149520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nord-Trøndelag 0,147262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Hedmark 0,144004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Nord-Trøndelag 0,143998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Oppland 0,140323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Aust-Agder 0,137088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Vest-Agder 0,128721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Nord-Trøndelag 0,125175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Finnmark 0,110823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Aust-Agder 0,099111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sogn og Fjordane 0,098114 Mandat tildelt