Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,4 27,4 6,0 64 49 15 64 60
Høyre 27,3 25,0 2,3 46 45 1 46 50
Frp 13,3 15,2 -1,9 24 27 -3 24 26
SV 4,4 6,0 -1,6 7 11 -4 7 7
Sp 4,1 10,3 -6,2 7 19 -12 7 6
KrF 5,6 4,2 1,4 10 8 2 10 9
Venstre 6,1 4,4 1,7 10 8 2 10 10
MDG 2,9 3,2 -0,3 1 1 0 1 1
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1 0 0
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 0+1 0 0 2 0 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 4 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2 0 0+1 2 1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,619581 Mandat tildelt
2 KrF Oslo 0,513276 Mandat tildelt
3 V Sør-Trøndelag 0,510308 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,506793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Oppland 0,505161 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,496718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Oslo 0,471807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Rogaland 0,452797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Østfold 0,452232 Mandat tildelt
10 H Hordaland 0,451749 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Hordaland 0,450959 Mandat tildelt
12 V Oslo 0,423408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,415856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Møre og Romsdal 0,411968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Møre og Romsdal 0,411968 Mandat tildelt
16 V Buskerud 0,410084 Mandat tildelt
17 SV Nordland 0,409343 Mandat tildelt
18 SV Oslo 0,406727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Vestfold 0,394360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Aust-Agder 0,392645 Mandat tildelt
21 Sp Rogaland 0,388693 Mandat tildelt
22 Sp Nord-Trøndelag 0,388227 Mandat tildelt
23 V Møre og Romsdal 0,386601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Sør-Trøndelag 0,381791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Akershus 0,381405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Rogaland 0,374353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Troms 0,369661 Mandat tildelt
28 KrF Hordaland 0,369076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Oppland 0,365014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Telemark 0,364761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Sogn og Fjordane 0,353876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Nordland 0,351900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Buskerud 0,342611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Buskerud 0,334874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Hedmark 0,333608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Telemark 0,332415 Mandat tildelt
37 KrF Sør-Trøndelag 0,328671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Vestfold 0,321594 Mandat tildelt
39 V Hordaland 0,304474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vest-Agder 0,303957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Troms 0,297573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Østfold 0,296459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Vestfold 0,295266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Buskerud 0,292805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Rogaland 0,291489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Sør-Trøndelag 0,290827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Nordland 0,289877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Akershus 0,289609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Vest-Agder 0,280884 Mandat tildelt
50 H Aust-Agder 0,279625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Buskerud 0,279541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Østfold 0,275588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Østfold 0,269270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Nordland 0,259345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Finnmark 0,258244 Mandat tildelt
56 SV Hordaland 0,256466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Østfold 0,255789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Telemark 0,255505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vest-Agder 0,252588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Hedmark 0,250929 Mandat tildelt
61 Sp Finnmark 0,236552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Finnmark 0,235935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Møre og Romsdal 0,228520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Troms 0,223971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Møre og Romsdal 0,218377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Vestfold 0,217054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Nord-Trøndelag 0,214441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Oppland 0,214286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Rogaland 0,213191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Finnmark 0,209206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Troms 0,204897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Oppland 0,203171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Sogn og Fjordane 0,203052 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nordland 0,197551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Hedmark 0,195179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Telemark 0,186648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Telemark 0,181073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Troms 0,176458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Hedmark 0,176210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Sogn og Fjordane 0,172906 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Sogn og Fjordane 0,170637 Mandat tildelt