Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,4 26,3 7,1 63 48 15 65 63
Høyre 23,5 20,4 3,1 40 36 4 40 40
Frp 14,7 11,6 3,1 25 21 4 25 25
SV 4,4 7,6 -3,2 8 13 -5 7 8
Sp 6,9 13,5 -6,6 12 28 -16 12 12
KrF 6,1 3,8 2,3 11 3 8 10 11
Venstre 5,2 4,6 0,6 9 8 1 9 9
MDG 2,3 3,9 -1,6 1 3 -2 1 1
Rødt 1,7 4,7 -3,0 0 8 -8 0 0
Andre 1,8 3,6 -1,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 6 2 2 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 4 2 1 1 1+1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Rogaland 0,691712 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,598828 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,591767 Mandat tildelt
4 Sp Østfold 0,576963 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,556487 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,542768 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,516348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Hordaland 0,480025 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Sør-Trøndelag 0,472875 Mandat tildelt
10 H Hordaland 0,471076 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Akershus 0,464573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Sør-Trøndelag 0,443580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,437983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Sogn og Fjordane 0,435440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Oslo 0,431164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Østfold 0,429659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Telemark 0,420854 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Aust-Agder 0,420734 Mandat tildelt
19 Frp Nordland 0,410962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Vest-Agder 0,409249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Nord-Trøndelag 0,406143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Rogaland 0,399428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Oslo 0,397247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Rogaland 0,394044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Møre og Romsdal 0,391106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Hordaland 0,389608 Mandat tildelt
27 SV Rogaland 0,383419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Finnmark 0,375240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Vest-Agder 0,371619 Mandat tildelt
30 Frp Buskerud 0,361539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Telemark 0,358529 Mandat tildelt
32 H Buskerud 0,356434 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Sogn og Fjordane 0,353098 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Vestfold 0,347131 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Østfold 0,344765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,342447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Akershus 0,340951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Vestfold 0,336903 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Rogaland 0,336465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Nordland 0,330125 Mandat tildelt
41 Frp Sør-Trøndelag 0,327282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Finnmark 0,315625 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Sør-Trøndelag 0,314986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Vestfold 0,314549 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Troms 0,311401 Mandat tildelt
46 Sp Oslo 0,305750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Vestfold 0,303761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Telemark 0,301826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Troms 0,295851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Oslo 0,290402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Nordland 0,288961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Oslo 0,288801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Buskerud 0,287642 Mandat tildelt
54 Sp Hedmark 0,286595 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Nordland 0,282612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Vestfold 0,281191 Mandat tildelt
57 SV Østfold 0,279933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Vest-Agder 0,277371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Akershus 0,269781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Telemark 0,267757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Østfold 0,266196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Vest-Agder 0,263866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Møre og Romsdal 0,262765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Buskerud 0,260781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Troms 0,259339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Østfold 0,256846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Hordaland 0,255180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Møre og Romsdal 0,253662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hordaland 0,252412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Nordland 0,252406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Hordaland 0,244883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Hedmark 0,244539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Oppland 0,240385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Hedmark 0,237069 Mandat tildelt
75 SV Akershus 0,235463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,233371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Møre og Romsdal 0,232390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Sør-Trøndelag 0,231493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Buskerud 0,227120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Nordland 0,224931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Oppland 0,221144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Vestfold 0,215425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Hedmark 0,213253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Møre og Romsdal 0,208382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Aust-Agder 0,207382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Vest-Agder 0,205853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Nord-Trøndelag 0,196356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Buskerud 0,192251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Sogn og Fjordane 0,185416 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Finnmark 0,182746 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Troms 0,178622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Telemark 0,176246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Aust-Agder 0,167859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Nord-Trøndelag 0,163146 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Troms 0,162568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Oppland 0,160702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Sogn og Fjordane 0,158645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Hedmark 0,157021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Hedmark 0,155458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Vest-Agder 0,153736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Nord-Trøndelag 0,144671 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Finnmark 0,142626 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Troms 0,139953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Oppland 0,135616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Nord-Trøndelag 0,131884 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,128315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Oppland 0,125075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,116507 Mandat tildelt
109 V Aust-Agder 0,109911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Finnmark 0,106816 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Sogn og Fjordane 0,102252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Aust-Agder 0,095603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,091750 Mandat tildelt
114 V Finnmark 0,065362 Mandat tildelt