Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,3 26,3 7,0 64 48 16 64 64
Høyre 27,8 20,4 7,4 50 36 14 49 50
Frp 14,2 11,6 2,6 25 21 4 26 25
SV 3,9 7,6 -3,7 2 13 -11 2 2
Sp 4,8 13,5 -8,8 8 28 -20 8 8
KrF 5,4 3,8 1,6 10 3 7 10 10
Venstre 5,2 4,6 0,6 9 8 1 9 9
MDG 2,9 3,9 -1,0 1 3 -2 1 1
Rødt 1,2 4,7 -3,5 0 8 -8 0 0
Andre 1,3 3,6 -2,2 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 4 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 7 7 3 0 0+1 0 2 0 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 1 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nordland 4 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,588111 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,552964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 Sp Hordaland 0,521267 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,517302 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,492614 Mandat tildelt
6 Sp Sør-Trøndelag 0,478092 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,476173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Akershus 0,473307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Rogaland 0,471832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Hordaland 0,463367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Oppland 0,456715 Mandat tildelt
12 H Hordaland 0,455294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Sør-Trøndelag 0,444418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Oslo 0,431995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Møre og Romsdal 0,430348 Mandat tildelt
16 H Vestfold 0,410058 Mandat tildelt
17 H Østfold 0,407264 Mandat tildelt
18 H Oslo 0,406689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Nord-Trøndelag 0,405516 Mandat tildelt
20 Sp Østfold 0,397193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Buskerud 0,397043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Nordland 0,396698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nord-Trøndelag 0,392051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Rogaland 0,380378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Østfold 0,380343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Møre og Romsdal 0,377541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Aust-Agder 0,372477 Mandat tildelt
28 H Telemark 0,356534 Mandat tildelt
29 Frp Buskerud 0,348997 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Akershus 0,347403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Hordaland 0,344908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Sogn og Fjordane 0,340823 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Troms 0,335778 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Nordland 0,333844 Mandat tildelt
35 KrF Vest-Agder 0,328981 Mandat tildelt
36 KrF Telemark 0,317408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Sør-Trøndelag 0,315918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,310404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Troms 0,306350 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Vestfold 0,303631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Buskerud 0,300748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Sogn og Fjordane 0,299749 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Vestfold 0,298237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Rogaland 0,297857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Akershus 0,294794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vest-Agder 0,290058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Telemark 0,289702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Sør-Trøndelag 0,288944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Hedmark 0,288871 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Buskerud 0,288230 Mandat tildelt
51 Frp Troms 0,285586 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Oppland 0,283952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Vestfold 0,281752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Finnmark 0,279660 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Sør-Trøndelag 0,278844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Oslo 0,278779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Aust-Agder 0,275674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Vest-Agder 0,267750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Østfold 0,266690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Telemark 0,258470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Østfold 0,247942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Hordaland 0,245344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Møre og Romsdal 0,232862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Buskerud 0,230887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Nordland 0,225348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Nordland 0,223441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Oslo 0,210491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Vestfold 0,209124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vest-Agder 0,206233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Hedmark 0,205852 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Nordland 0,198925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Hedmark 0,197288 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Finnmark 0,193777 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Nord-Trøndelag 0,192703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Sogn og Fjordane 0,187397 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vest-Agder 0,181649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Møre og Romsdal 0,176702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Oppland 0,174638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Sogn og Fjordane 0,164154 Mandat tildelt
80 Frp Aust-Agder 0,162026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Troms 0,158127 Mandat tildelt
82 V Hedmark 0,155770 Mandat tildelt
83 Sp Aust-Agder 0,142766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Troms 0,140222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Hedmark 0,138989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Oppland 0,135869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Finnmark 0,132314 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Telemark 0,128573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nord-Trøndelag 0,128074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Sogn og Fjordane 0,116700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Oppland 0,110733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,110093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nord-Trøndelag 0,091907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Finnmark 0,070877 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,049098 Mandat tildelt