Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,3 27,4 5,9 62 49 13 63 61
Høyre 27,8 25,0 2,7 50 45 5 50 50
Frp 14,2 15,2 -1,0 26 27 -1 25 27
SV 3,9 6,0 -2,1 2 11 -9 2 2
Sp 4,8 10,3 -5,6 9 19 -10 9 9
KrF 5,4 4,2 1,2 10 8 2 10 10
Venstre 5,2 4,4 0,8 9 8 1 9 9
MDG 2,9 3,2 -0,3 1 1 0 1 1
Rødt 1,2 2,4 -1,2 0 1 -1 0 0
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 0 0 0+1 2 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,546283 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,538834 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,522494 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,522486 Mandat tildelt
5 Sp Akershus 0,497068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Oppland 0,487696 Mandat tildelt
7 H Rogaland 0,460424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Hordaland 0,459362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Rogaland 0,450352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Nord-Trøndelag 0,449744 Mandat tildelt
11 Sp Sør-Trøndelag 0,442287 Mandat tildelt
12 KrF Østfold 0,436065 Mandat tildelt
13 V Sør-Trøndelag 0,435851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Nord-Trøndelag 0,429442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,428503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Hordaland 0,422827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Østfold 0,422037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Møre og Romsdal 0,417581 Mandat tildelt
19 H Akershus 0,412292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Sogn og Fjordane 0,409982 Mandat tildelt
21 H Vestfold 0,401006 Mandat tildelt
22 V Oslo 0,381728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Aust-Agder 0,378659 Mandat tildelt
24 Frp Buskerud 0,377296 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Telemark 0,370904 Mandat tildelt
26 H Møre og Romsdal 0,366540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Akershus 0,361572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Nordland 0,357829 Mandat tildelt
29 KrF Hordaland 0,355898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Buskerud 0,347264 Mandat tildelt
31 Sp Troms 0,344735 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Rogaland 0,341582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Hedmark 0,339236 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Oslo 0,338728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Sør-Trøndelag 0,327482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Telemark 0,320543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Østfold 0,319264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Sør-Trøndelag 0,316938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Vestfold 0,315419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Oppland 0,309309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Vest-Agder 0,309078 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Buskerud 0,306482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Buskerud 0,297949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Telemark 0,295973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Sør-Trøndelag 0,295728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Møre og Romsdal 0,291378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Møre og Romsdal 0,288930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vestfold 0,284718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Aust-Agder 0,284334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Troms 0,283811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Rogaland 0,281083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Akershus 0,278277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Sogn og Fjordane 0,277490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Vestfold 0,274641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Finnmark 0,273973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Vest-Agder 0,270847 Mandat tildelt
57 Frp Vest-Agder 0,266505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Østfold 0,261858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Hordaland 0,260049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Telemark 0,257329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Nordland 0,250115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Nordland 0,247570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Nordland 0,245925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Buskerud 0,235882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Østfold 0,229971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Nordland 0,228853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Troms 0,227748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Finnmark 0,223839 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Hedmark 0,219022 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Nord-Trøndelag 0,218045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Vest-Agder 0,215740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Finnmark 0,212736 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Sogn og Fjordane 0,206480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Hedmark 0,204137 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Finnmark 0,201496 Mandat tildelt
76 Frp Oppland 0,190599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Oslo 0,185290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Møre og Romsdal 0,184269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Troms 0,175030 Mandat tildelt
80 Sp Vestfold 0,173232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Troms 0,170144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Sogn og Fjordane 0,166726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Hedmark 0,166725 Mandat tildelt