Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,2 27,4 5,8 61 49 12 61 60
Høyre 28,7 25,0 3,7 52 45 7 52 51
Frp 14,5 15,2 -0,7 26 27 -1 27 29
SV 3,6 6,0 -2,4 1 11 -10 1 1
Sp 4,6 10,3 -5,7 8 19 -11 8 8
KrF 5,2 4,2 1,0 9 8 1 10 9
Venstre 5,4 4,4 1,0 10 8 2 10 10
MDG 2,3 3,2 -0,9 1 1 0 0 1
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 0 0
Andre 1,0 1,8 -0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 0 0 0+1 2 0 0 0
Oslo 6 6 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 6 2 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,566215 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,518912 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,505966 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,503129 Mandat tildelt
5 Ap Oslo 0,502762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Akershus 0,481367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Oppland 0,472304 Mandat tildelt
8 V Sør-Trøndelag 0,451743 Mandat tildelt
9 KrF Rogaland 0,451129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,443011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Akershus 0,442046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Nord-Trøndelag 0,438828 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Østfold 0,436324 Mandat tildelt
14 Sp Rogaland 0,436115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Nord-Trøndelag 0,435563 Mandat tildelt
16 Frp Hordaland 0,432061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Sør-Trøndelag 0,428326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,426253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Vest-Agder 0,425371 Mandat tildelt
20 KrF Østfold 0,419948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Vestfold 0,406992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Møre og Romsdal 0,404387 Mandat tildelt
23 H Hordaland 0,401852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Sogn og Fjordane 0,397042 Mandat tildelt
25 V Oslo 0,395650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Rogaland 0,393180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,389470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Buskerud 0,385538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Telemark 0,383464 Mandat tildelt
30 H Møre og Romsdal 0,378953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Hordaland 0,377831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Nordland 0,369947 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Hedmark 0,369733 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Akershus 0,369477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Aust-Agder 0,364626 Mandat tildelt
36 Ap Møre og Romsdal 0,362348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Nordland 0,360958 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Hedmark 0,350719 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Rogaland 0,349044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Oslo 0,346129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Østfold 0,345640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Buskerud 0,343010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Hordaland 0,342703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Buskerud 0,336300 Mandat tildelt
45 Frp Sør-Trøndelag 0,334628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Troms 0,333864 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Sør-Trøndelag 0,325475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Vestfold 0,322309 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Oppland 0,319770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vest-Agder 0,319538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Buskerud 0,317629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Finnmark 0,310304 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Østfold 0,309215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Aust-Agder 0,308679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Telemark 0,308671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Buskerud 0,308035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Sør-Trøndelag 0,305742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Sør-Trøndelag 0,305205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Oppland 0,303950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Møre og Romsdal 0,299456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Møre og Romsdal 0,297751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vestfold 0,296130 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Aust-Agder 0,293967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Troms 0,291501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Troms 0,289997 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Akershus 0,288425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Telemark 0,286630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Vestfold 0,284675 Mandat tildelt
69 Frp Sogn og Fjordane 0,283525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Telemark 0,276712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Vestfold 0,274170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vest-Agder 0,272316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Hordaland 0,269527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Østfold 0,267579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Finnmark 0,265337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Telemark 0,262938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Vest-Agder 0,260826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Nordland 0,256623 Mandat tildelt
79 Frp Nordland 0,251298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Nordland 0,240825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Østfold 0,238378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Nord-Trøndelag 0,237118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Troms 0,235456 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Finnmark 0,228739 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Buskerud 0,227121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Nord-Trøndelag 0,225441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Hedmark 0,223808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Vest-Agder 0,223614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Nordland 0,221634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Finnmark 0,219932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Sogn og Fjordane 0,213465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Finnmark 0,208795 Mandat tildelt
93 Sp Hedmark 0,197703 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Oppland 0,194762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Troms 0,181399 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Oslo 0,179441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Ap Sogn og Fjordane 0,178758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Møre og Romsdal 0,177441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Hedmark 0,172826 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Vestfold 0,167786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Telemark 0,165278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Aust-Agder 0,164938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Troms 0,163885 Mandat tildelt
104 KrF Sogn og Fjordane 0,160545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Oppland 0,158065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Sogn og Fjordane 0,151082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Sp Vest-Agder 0,144421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Hedmark 0,133696 Mandat tildelt