Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,1 27,4 5,7 60 49 11 60 60
Høyre 28,8 25,0 3,8 53 45 8 53 52
Frp 13,0 15,2 -2,2 24 27 -3 24 25
SV 3,9 6,0 -2,1 2 11 -9 2 2
Sp 4,9 10,3 -5,4 9 19 -10 9 9
KrF 5,9 4,2 1,7 11 8 3 11 11
Venstre 4,3 4,4 -0,1 8 8 0 8 8
MDG 3,8 3,2 0,6 2 1 1 2 2
Rødt 1,4 2,4 -1,0 0 1 -1 0 0
Andre 0,9 1,8 -0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 0 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 6 2 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,643911 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,588770 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,570827 Mandat tildelt
4 Sp Hordaland 0,538971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Akershus 0,512770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Oppland 0,503088 Mandat tildelt
7 KrF Østfold 0,476458 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,464537 Mandat tildelt
9 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Mandat tildelt
10 V Rogaland 0,450870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,444556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Akershus 0,440711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Rogaland 0,438103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Oslo 0,434413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Møre og Romsdal 0,430775 Mandat tildelt
16 H Akershus 0,427738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Vest-Agder 0,424083 Mandat tildelt
18 KrF Aust-Agder 0,413718 Mandat tildelt
19 Ap Vestfold 0,405766 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,403251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Østfold 0,399834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Nord-Trøndelag 0,393430 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Rogaland 0,391995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Rogaland 0,390825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Hordaland 0,388852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Hordaland 0,387362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Telemark 0,384789 Mandat tildelt
28 V Akershus 0,382793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Møre og Romsdal 0,380277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Hordaland 0,376693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Nordland 0,371237 Mandat tildelt
32 Ap Hedmark 0,368614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Møre og Romsdal 0,361262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Nordland 0,359876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Sør-Trøndelag 0,359711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Buskerud 0,358273 Mandat tildelt
37 Sp Troms 0,355606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Hedmark 0,351928 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Telemark 0,350222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Sør-Trøndelag 0,346295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Buskerud 0,345658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Østfold 0,344601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Buskerud 0,341975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Akershus 0,331252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Nord-Trøndelag 0,330965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Sør-Trøndelag 0,324494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Oppland 0,320891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vest-Agder 0,320658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Oslo 0,315054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Østfold 0,312747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Vestfold 0,311089 Mandat tildelt
53 Frp Oslo 0,310324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Finnmark 0,309378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Buskerud 0,309110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Aust-Agder 0,307753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Rogaland 0,307113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Sør-Trøndelag 0,306810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Telemark 0,305316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Oppland 0,303028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,300023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vestfold 0,297165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Sogn og Fjordane 0,297029 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Vest-Agder 0,295940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Aust-Agder 0,294986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Troms 0,290623 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vestfold 0,288963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Finnmark 0,282608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Telemark 0,275872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Nordland 0,273250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Møre og Romsdal 0,266943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Troms 0,260001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Buskerud 0,257718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sogn og Fjordane 0,254217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Buskerud 0,252947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vest-Agder 0,244152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Møre og Romsdal 0,238441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Troms 0,236280 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Nordland 0,236091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Telemark 0,235736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Vestfold 0,226702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Nord-Trøndelag 0,226224 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Nordland 0,225298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Finnmark 0,220720 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Sogn og Fjordane 0,214205 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Hedmark 0,210589 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Finnmark 0,205060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Nordland 0,204376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Møre og Romsdal 0,201321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Hedmark 0,200649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Oslo 0,191138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Østfold 0,189827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Troms 0,185901 Mandat tildelt
94 KrF Sogn og Fjordane 0,182177 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Vest-Agder 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Oppland 0,174608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Finnmark 0,166337 Mandat tildelt
99 Sp Nord-Trøndelag 0,154658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Nord-Trøndelag 0,151700 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Hedmark 0,151683 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Aust-Agder 0,147879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Oppland 0,147834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Troms 0,144449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Sogn og Fjordane 0,140974 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Hedmark 0,137588 Mandat tildelt
108 V Telemark 0,131572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,125853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Sogn og Fjordane 0,120276 Mandat tildelt
111 Sp Aust-Agder 0,118423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,116785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Aust-Agder 0,096656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Nord-Trøndelag 0,088245 Mandat tildelt