Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,1 27,4 5,7 63 49 14 63 63
Høyre 26,6 25,0 1,6 50 45 5 50 51
Frp 16,4 15,2 1,2 31 27 4 31 32
SV 3,6 6,0 -2,4 1 11 -10 1 1
Sp 5,4 10,3 -4,9 10 19 -9 10 10
KrF 3,9 4,2 -0,3 2 8 -6 2 2
Venstre 4,5 4,4 0,1 9 8 1 9 9
MDG 3,7 3,2 0,5 2 1 1 2 1
Rødt 1,7 2,4 -0,7 1 1 0 1 0
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 7 5+1 2 1 0 0 2 1 1 0
Hedmark 3+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 3 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,593978 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,565110 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,554424 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,511959 Mandat tildelt
5 Sp Sør-Trøndelag 0,502833 Mandat tildelt
6 Frp Nord-Trøndelag 0,496315 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,485249 Mandat tildelt
8 Sp Møre og Romsdal 0,474739 Mandat tildelt
9 V Rogaland 0,471837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Ap Akershus 0,440711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Hordaland 0,440168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Oslo 0,434413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Akershus 0,417887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Østfold 0,404397 Mandat tildelt
15 V Akershus 0,400596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Buskerud 0,399697 Mandat tildelt
17 H Akershus 0,395063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Buskerud 0,394789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Rogaland 0,394780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Rogaland 0,391995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Troms 0,391896 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Oslo 0,391489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Vestfold 0,384249 Mandat tildelt
24 Frp Sør-Trøndelag 0,378490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Hordaland 0,376693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,376444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hedmark 0,368614 Mandat tildelt
28 Frp Vestfold 0,364545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Østfold 0,362990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Rogaland 0,360968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Nordland 0,359876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Telemark 0,355401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Møre og Romsdal 0,351231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Hordaland 0,349054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Østfold 0,344601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Nordland 0,342883 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Buskerud 0,341975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Møre og Romsdal 0,336761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Telemark 0,336492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Nord-Trøndelag 0,330965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Oslo 0,329702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Troms 0,328008 Mandat tildelt
43 H Hedmark 0,325053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Sør-Trøndelag 0,324494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Sogn og Fjordane 0,320704 Mandat tildelt
46 Sp Finnmark 0,311496 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Finnmark 0,309378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Vest-Agder 0,308009 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Aust-Agder 0,307753 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Oppland 0,303028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Østfold 0,302639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Telemark 0,297401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Sogn og Fjordane 0,297029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Oppland 0,296375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Vest-Agder 0,296162 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Troms 0,290623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Vestfold 0,289833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Nordland 0,284221 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Sør-Trøndelag 0,283373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Telemark 0,275872 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Aust-Agder 0,272462 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Buskerud 0,264691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Buskerud 0,261636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Nordland 0,260174 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Finnmark 0,258689 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Møre og Romsdal 0,258045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Vest-Agder 0,254450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Hedmark 0,253121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Møre og Romsdal 0,249539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Vestfold 0,237208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Hedmark 0,232083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Hordaland 0,224617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Oppland 0,220276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Troms 0,218228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Nordland 0,213843 Mandat tildelt
76 Sp Oslo 0,210650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Nord-Trøndelag 0,208932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Finnmark 0,203860 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Sogn og Fjordane 0,197853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Vestfold 0,196944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Aust-Agder 0,186551 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Vest-Agder 0,186321 Mandat tildelt
84 V Finnmark 0,174047 Mandat tildelt
85 Sp Nord-Trøndelag 0,170437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Vest-Agder 0,169581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Sogn og Fjordane 0,155363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Hedmark 0,144004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Telemark 0,137715 Mandat tildelt
91 V Oppland 0,131705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Aust-Agder 0,130511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Sogn og Fjordane 0,125877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Aust-Agder 0,101149 Mandat tildelt