Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,8 27,4 5,4 57 49 8 59 60
Høyre 23,1 25,0 -1,9 42 45 -3 39 40
Frp 15,8 15,2 0,6 28 27 1 30 28
SV 5,9 6,0 -0,1 10 11 -1 10 10
Sp 5,9 10,3 -4,4 10 19 -9 10 10
KrF 6,2 4,2 2,0 11 8 3 11 11
Venstre 4,7 4,4 0,3 8 8 0 8 8
MDG 3,2 3,2 0,0 2 1 1 1 1
Rødt 2,0 2,4 -0,4 1 1 0 1 1
Andre 0,4 1,8 -1,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 6 5 2 2 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,648985 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,618679 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,617450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 KrF Oslo 0,599862 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,559381 Mandat tildelt
6 Sp Sør-Trøndelag 0,549369 Mandat tildelt
7 SV Nordland 0,548927 Mandat tildelt
8 Sp Møre og Romsdal 0,518702 Mandat tildelt
9 SV Rogaland 0,501967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Østfold 0,500684 Mandat tildelt
11 Ap Oslo 0,496703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Rogaland 0,492804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Nord-Trøndelag 0,478156 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Hordaland 0,456228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Akershus 0,436717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Aust-Agder 0,434744 Mandat tildelt
17 Sp Buskerud 0,431350 Mandat tildelt
18 Sp Troms 0,428187 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Oppland 0,420396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Vest-Agder 0,420253 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Akershus 0,418398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Hordaland 0,408611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Akershus 0,402597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Østfold 0,396568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Sør-Trøndelag 0,393177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Rogaland 0,388440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,380336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Oslo 0,377163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Telemark 0,368030 Mandat tildelt
30 Sp Telemark 0,367669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Hedmark 0,365277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Sør-Trøndelag 0,364645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Sør-Trøndelag 0,363869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Møre og Romsdal 0,357985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Nordland 0,356613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Vestfold 0,351209 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Finnmark 0,346244 Mandat tildelt
38 SV Oslo 0,345405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Oslo 0,344359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hordaland 0,343892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Buskerud 0,343548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Østfold 0,342992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Østfold 0,341478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Finnmark 0,340384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Buskerud 0,338882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Hedmark 0,336448 Mandat tildelt
47 Frp Hordaland 0,336280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Nord-Trøndelag 0,327966 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Vestfold 0,326911 Mandat tildelt
50 Frp Møre og Romsdal 0,324444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Rogaland 0,322727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Sør-Trøndelag 0,321555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Troms 0,316002 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Akershus 0,311547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Vest-Agder 0,310980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sogn og Fjordane 0,308971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Finnmark 0,306561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Aust-Agder 0,304959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vest-Agder 0,296733 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Sogn og Fjordane 0,294341 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Østfold 0,291566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vestfold 0,291064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Troms 0,287987 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Vestfold 0,287205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Nordland 0,287156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Telemark 0,286510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Nordland 0,284276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Buskerud 0,276481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Nordland 0,273830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Telemark 0,273372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Buskerud 0,270838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Møre og Romsdal 0,268163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Møre og Romsdal 0,260637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Hedmark 0,253559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Buskerud 0,252067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Finnmark 0,249231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vestfold 0,247756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Hedmark 0,243864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Telemark 0,242807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hordaland 0,234597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Oslo 0,230163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Oppland 0,227051 Mandat tildelt
83 SV Sør-Trøndelag 0,226523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Nordland 0,223369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Vestfold 0,215168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Oppland 0,212227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Møre og Romsdal 0,211561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vest-Agder 0,210292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Østfold 0,207487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Oppland 0,201920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Nord-Trøndelag 0,197506 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Troms 0,195344 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Vest-Agder 0,194641 Mandat tildelt
94 KrF Sogn og Fjordane 0,191447 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Nord-Trøndelag 0,186216 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Vest-Agder 0,185281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Finnmark 0,181757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Aust-Agder 0,179727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Sogn og Fjordane 0,169751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Troms 0,165221 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Hedmark 0,159414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Nord-Trøndelag 0,159402 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Troms 0,157901 Mandat tildelt
104 KrF Oppland 0,155346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Hedmark 0,150421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,143805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Sp Aust-Agder 0,142599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Oppland 0,137558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Sogn og Fjordane 0,131575 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Sogn og Fjordane 0,131478 Mandat tildelt
111 KrF Finnmark 0,122748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Aust-Agder 0,116293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Aust-Agder 0,105641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Nord-Trøndelag 0,096457 Mandat tildelt