Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,7 26,3 6,4 58 48 10 60 58
Høyre 28,9 20,4 8,5 52 36 16 49 52
Frp 16,6 11,6 5,0 30 21 9 31 30
SV 4,0 7,6 -3,6 7 13 -6 7 7
Sp 5,6 13,5 -7,9 10 28 -18 10 10
KrF 5,3 3,8 1,5 9 3 6 9 9
Venstre 3,9 4,6 -0,7 3 8 -5 3 3
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,4 4,7 -3,3 0 8 -8 0 0
Andre 1,6 3,6 -2,0 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 8 3 0+1 1 0 1 0 0 0 0
Oslo 6 7 2 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,677800 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,614587 Mandat tildelt
3 Sp Rogaland 0,561394 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,542702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Oppland 0,538460 Mandat tildelt
6 KrF Møre og Romsdal 0,520295 Mandat tildelt
7 Sp Møre og Romsdal 0,507371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Rogaland 0,487238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Oslo 0,483503 Mandat tildelt
10 Ap Hordaland 0,471658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Akershus 0,470055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Østfold 0,468251 Mandat tildelt
13 Sp Buskerud 0,468086 Mandat tildelt
14 Frp Nord-Trøndelag 0,458594 Mandat tildelt
15 Frp Rogaland 0,444980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,434773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Vest-Agder 0,431313 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Sør-Trøndelag 0,429887 Mandat tildelt
19 H Østfold 0,423996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Oslo 0,423391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Oslo 0,418048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Nordland 0,409504 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Buskerud 0,408280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,406409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Vestfold 0,403352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Rogaland 0,402915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,401900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Hordaland 0,401070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Sogn og Fjordane 0,398715 Mandat tildelt
30 Sp Troms 0,395858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Hordaland 0,387190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Østfold 0,373326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Sør-Trøndelag 0,371435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Telemark 0,371169 Mandat tildelt
35 Frp Sør-Trøndelag 0,369588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Aust-Agder 0,365550 Mandat tildelt
37 Frp Vestfold 0,355200 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Hedmark 0,353664 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Sogn og Fjordane 0,353387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Buskerud 0,353268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Møre og Romsdal 0,351674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Rogaland 0,348568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Nordland 0,347552 Mandat tildelt
44 Sp Telemark 0,341554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Hordaland 0,338516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Østfold 0,337479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Nord-Trøndelag 0,334538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Troms 0,334088 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Oslo 0,326133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Møre og Romsdal 0,323148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Vest-Agder 0,322878 Mandat tildelt
52 H Troms 0,318934 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Møre og Romsdal 0,315471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Vest-Agder 0,313225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Buskerud 0,313098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Oppland 0,311594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Telemark 0,311526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Aust-Agder 0,305506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Vestfold 0,304926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Telemark 0,302377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vest-Agder 0,301965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Sør-Trøndelag 0,300814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Hedmark 0,300736 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Nordland 0,300086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,295608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Vestfold 0,292713 Mandat tildelt
67 H Finnmark 0,291127 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Østfold 0,290053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Aust-Agder 0,286990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Troms 0,283087 Mandat tildelt
71 Frp Nordland 0,278440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Telemark 0,274364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Sør-Trøndelag 0,273674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Oslo 0,264002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Østfold 0,254484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Oslo 0,248134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Vestfold 0,246539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Troms 0,241537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Hedmark 0,240821 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nordland 0,234526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Finnmark 0,234441 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Hedmark 0,232587 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Hordaland 0,231982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Akershus 0,231116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Møre og Romsdal 0,230598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Finnmark 0,228407 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Buskerud 0,226581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Nordland 0,219328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Hedmark 0,215546 Mandat tildelt
90 Sp Vest-Agder 0,214127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Buskerud 0,206472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Oppland 0,204302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Nord-Trøndelag 0,200618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Ap Sogn og Fjordane 0,197748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Vestfold 0,195833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Sogn og Fjordane 0,195097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Aust-Agder 0,189550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Sør-Trøndelag 0,187883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Aust-Agder 0,168330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sogn og Fjordane 0,161110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Telemark 0,160252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Nord-Trøndelag 0,159371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Troms 0,155161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Finnmark 0,154785 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Oppland 0,146106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Vest-Agder 0,139755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Hedmark 0,136436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Nord-Trøndelag 0,125674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Nord-Trøndelag 0,119880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Oppland 0,108706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Finnmark 0,097273 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Sogn og Fjordane 0,092925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 SV Aust-Agder 0,086899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 KrF Finnmark 0,069569 Mandat tildelt