Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,7 27,4 5,3 60 49 11 60 60
Høyre 26,1 25,0 1,1 47 45 2 47 48
Frp 16,2 15,2 1,0 29 27 2 29 29
SV 4,6 6,0 -1,4 8 11 -3 8 8
Sp 6,4 10,3 -3,9 12 19 -7 12 12
KrF 5,5 4,2 1,3 10 8 2 10 10
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 1
MDG 2,4 3,2 -0,8 1 1 0 1 1
Rødt 0,9 2,4 -1,5 0 1 -1 0 0
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 2 0 0+1 1 1 0 0
Hedmark 3 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4+1 5 3 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Rogaland 0,606751 Mandat tildelt
2 Sp Møre og Romsdal 0,562665 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,548821 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,532112 Mandat tildelt
5 SV Sør-Trøndelag 0,529814 Mandat tildelt
6 Frp Nord-Trøndelag 0,490245 Mandat tildelt
7 Sp Buskerud 0,467911 Mandat tildelt
8 Sp Troms 0,464478 Mandat tildelt
9 Ap Hordaland 0,454838 Mandat tildelt
10 H Akershus 0,447272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Østfold 0,444174 Mandat tildelt
12 Ap Akershus 0,435386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Rogaland 0,432894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,431893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Østfold 0,430195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,429165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Nordland 0,427982 Mandat tildelt
18 Ap Oppland 0,419115 Mandat tildelt
19 Ap Vest-Agder 0,418966 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Akershus 0,412791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oslo 0,402879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Telemark 0,398794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,396796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Buskerud 0,392183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Rogaland 0,391385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Rogaland 0,389965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Sør-Trøndelag 0,389266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Rogaland 0,387255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Oslo 0,386717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Troms 0,386461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Aust-Agder 0,385652 Mandat tildelt
32 H Vestfold 0,377028 Mandat tildelt
33 Frp Sør-Trøndelag 0,373870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Finnmark 0,369169 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Hedmark 0,364165 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Hordaland 0,362479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Vestfold 0,360099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Møre og Romsdal 0,356899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Nordland 0,355523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Telemark 0,348726 Mandat tildelt
41 Frp Hordaland 0,344798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Møre og Romsdal 0,344630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Østfold 0,340439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Buskerud 0,337846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Nordland 0,336433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Møre og Romsdal 0,332655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Nord-Trøndelag 0,326966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Telemark 0,326479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Troms 0,324000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Sør-Trøndelag 0,322779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Sør-Trøndelag 0,320574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Hedmark 0,318934 Mandat tildelt
53 Frp Sogn og Fjordane 0,316793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nordland 0,308358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Finnmark 0,305636 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Vest-Agder 0,304244 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Aust-Agder 0,304032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Østfold 0,298948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Telemark 0,293770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Sogn og Fjordane 0,293440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Oppland 0,290799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vest-Agder 0,290595 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Vestfold 0,289992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Troms 0,287109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Vestfold 0,286329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Rogaland 0,286291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Nordland 0,280753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Vest-Agder 0,275865 Mandat tildelt
69 Sp Hedmark 0,275053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Telemark 0,272539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Finnmark 0,269963 Mandat tildelt
72 SV Oslo 0,269301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Hordaland 0,268121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Buskerud 0,267856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Østfold 0,267429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,267337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Hedmark 0,262290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Buskerud 0,258452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Finnmark 0,255536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Nordland 0,254730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Hedmark 0,250035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Oslo 0,249675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Akershus 0,242900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Buskerud 0,240240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Hordaland 0,234647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Vestfold 0,233434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Vestfold 0,226917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Akershus 0,223246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Oppland 0,219032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Oppland 0,217588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Troms 0,214132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Møre og Romsdal 0,209053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Nord-Trøndelag 0,205004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Nord-Trøndelag 0,201994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Vest-Agder 0,200981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Finnmark 0,200022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Sør-Trøndelag 0,198651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Sogn og Fjordane 0,194135 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Telemark 0,189280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Møre og Romsdal 0,187666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Aust-Agder 0,184281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Sogn og Fjordane 0,184140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Oppland 0,177005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Troms 0,173328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Sogn og Fjordane 0,169816 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Vest-Agder 0,163934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Sp Aust-Agder 0,154687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Nord-Trøndelag 0,153995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Nord-Trøndelag 0,141447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Hedmark 0,141427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,137788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,108869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 SV Sogn og Fjordane 0,102604 Mandat tildelt